Pam ddylai'ch cwmni dalu am DNS wedi'i reoli?

Rheoli DNS

Tra'ch bod chi'n rheoli cofrestriad parth mewn cofrestrydd parth, nid yw bob amser yn syniad gwych rheoli ble a sut mae'ch parth yn datrys ei holl gofnodion DNS eraill i ddatrys eich e-bost, is-barthau, gwesteiwr, ac ati. Prif fusnes eich cofrestryddion parth. yn gwerthu parthau, heb sicrhau y gall eich parth ddatrys yn gyflym, ei reoli'n hawdd, a bod diswyddiad wedi'i ymgorffori.

Beth yw Rheoli DNS?

Mae DNS Management yn blatfformau sy'n rheoli clystyrau gweinydd System Enw Parth. Yn nodweddiadol, defnyddir data DNS ar sawl gweinydd corfforol.

Sut mae DNS yn Gweithio?

Gadewch i ni ddarparu enghreifftiau o gyfluniad fy safle fy hun.

 • Mae defnyddiwr yn gofyn am martech.zone yn y porwr. Mae'r cais hwnnw'n mynd i weinydd DNS sy'n darparu'r llwybr i ble mae'r cais http hwnnw'n cael ei gynnal ... mewn gweinydd enw. Yna holir y gweinydd enw a darperir gwesteiwr fy safle gan ddefnyddio cofnod A neu CNAME. Yna gwneir y cais i westeiwr fy safle a darperir llwybr yn ôl sydd wedi'i ddatrys i'r porwr.
 • Defnyddiwr negeseuon e-bost martech.zone yn y porwr. Mae'r cais hwnnw'n mynd i weinydd DNS sy'n darparu'r llwybr i ble mae'r cais post hwnnw'n cael ei gynnal ... mewn gweinydd enw. Yna holir y gweinydd enw a darperir fy narparwr cynnal e-bost gan ddefnyddio cofnod MX. Yna mae'r e-bost yn cael ei anfon at fy nghwmni cynnal e-bost a'i gyfeirio'n iawn at fy mewnflwch.

Mae yna ychydig o agweddau beirniadol ar Reoli DNS a all wneud neu dorri sefydliad y mae'r llwyfannau hyn yn eich helpu i'w ddatrys:

 1. Cyflymu - Po gyflymaf yw eich seilwaith DNS, y cyflymaf y gellir cyfeirio a datrys y ceisiadau. Gall defnyddio platfform rheoli DNS premiwm helpu gydag ymddygiad defnyddwyr a gwelededd peiriannau chwilio.
 2. rheoli - Efallai y byddwch yn sylwi, pan fyddwch yn diweddaru DNS ar gofrestrydd parth, y cewch ymateb safonol yn ôl y gallai newidiadau gymryd oriau. Mae newidiadau platfform Rheoli DNS bron mewn amser real. O ganlyniad, gallwch leihau unrhyw risg ar eich sefydliad trwy orfod aros am ddatrys gosodiadau DNS wedi'u diweddaru.
 3. Diswyddo - Beth os bydd DNS y cofrestrydd parth yn methu? Er nad yw hyn yn beth cyffredin, mae wedi digwydd gyda rhai ymosodiadau DNS byd-eang. Mae gan y mwyafrif o lwyfannau rheoli DNS alluoedd DNS diangen a all gadw'ch gweithrediadau cenhadol-feirniadol ar waith os bydd toriad.

ClouDNS: Gwesteio DNS Cyflym, Am Ddim, Diogel

CloudDNS yn arweinydd yn y diwydiant hwn, gan ddarparu DNS Hosting cyflym a diogel. Maent yn cynnig tunnell o wasanaethau DNS sy'n dechrau gyda chyfrif cynnal DNS am ddim yr holl ffordd trwy weinyddion DNS preifat ar gyfer eich sefydliad:

 • DNS Dynamig - Mae DNS Dynamig yn wasanaeth DNS, sy'n darparu'r opsiwn i newid cyfeiriad IP un neu fwy o gofnodion DNS yn awtomatig pan fydd cyfeiriad IP eich dyfais yn cael ei newid yn ddeinamig gan y darparwr rhyngrwyd.
 • DNS Uwchradd - Mae'r DNS Uwchradd yn darparu ffordd i ddosbarthu'r traffig DNS ar gyfer enw parth i ddau neu fwy o ddarparwyr DNS ar gyfer yr uptime a'r diswyddo gorau posibl mewn ffordd hawdd a chyfeillgar iawn. Dim ond mewn un darparwr (DNS Cynradd) y gallwch reoli cofnodion DNS yr enw parth a gellir cadw'r ail ddarparwr sy'n defnyddio'r dechnoleg DNS Uwchradd yn gyfredol a'i gydamseru yn awtomatig.
 • Gwrthdroi DNS - Mae gwasanaeth Reverse DNS a ddarperir gan ClouDNS yn wasanaeth DNS Premiwm ar gyfer perchnogion a gweithredwyr rhwydwaith IP ac nid yw wedi'i gynnwys yn y cynllun Am Ddim. Mae'r dosbarth Reverse DNS yn wasanaeth dosbarth busnes ac mae'n cefnogi parthau IPv4 a IPv6 Reverse DNS.
 • DNSSEC - Mae DNSSEC yn nodwedd o'r System Enw Parth (DNS) sy'n dilysu ymatebion i edrychiadau enwau parth. Mae'n atal ymosodwyr rhag trin neu wenwyno'r ymatebion i geisiadau DNS. Ni ddyluniwyd technoleg DNS gyda diogelwch mewn golwg. Un enghraifft o ymosodiad ar seilwaith DNS yw spoofing DNS. Os felly, mae ymosodwr yn herwgipio storfa ail-gloi DNS, gan beri i ddefnyddwyr sy'n ymweld â gwefan dderbyn cyfeiriad IP anghywir a gweld safle maleisus yr ymosodwr yn lle'r un a fwriadwyd ganddynt.
 • Methiant DNS - Gwasanaeth Methiant DNS am ddim gan ClouDNS sy'n cadw'ch gwefannau a'ch gwasanaethau gwe ar-lein os bydd system neu rwydweithiau'n torri allan. Gyda DNS Failover gallwch hefyd fudo traffig rhwng cysylltiadau rhwydwaith diangen.
 • DNS a Reolir - Mae DNS wedi'i Reoli yn wasanaeth a reolir yn llawn gan gwmni cynnal DNS proffesiynol. Mae Darparwr DNS a Reolir yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli eu traffig DNS trwy ddefnyddio panel rheoli ar y we.
 • DNS Anycast - Mae Anycast DNS yn gysyniad syml - gallwch gyrraedd un cyrchfan gan ddilyn llawer o wahanol ffyrdd. Yn lle cael yr holl draffig i fynd i lawr un llwybr, mae Anycast DNS yn defnyddio sawl lleoliad sy'n derbyn ymholiadau i'r rhwydwaith, ond mewn gwahanol leoliadau daearyddol. Yr amcan yma yw i'r rhwydwaith ddod o hyd i'r llwybr byrraf i ddefnyddiwr i weinydd DNS penodol.
 • Menter DNS - Mae rhwydwaith DNS Enterprise ClouDNS wedi'i gynllunio i brosesu miliynau o ymholiadau bob eiliad. Nid yw eu model prisio yn seiliedig ar filio ymholiadau. Ni fyddwch byth yn cael bil am eich copaon ac ni fydd eich enwau parth byth yn stopio gweithio, oherwydd cyfyngiadau ymholiad DNS. Ni fyddwch yn cael bil am unrhyw fath o lifogydd ymholiad DNS.
 • Tystysgrifau SSL - Mae Tystysgrifau SSL yn amddiffyn data personol eich cwsmer gan gynnwys cyfrineiriau, cardiau credyd, a gwybodaeth adnabod. Cael tystysgrif SSL yw'r ffordd hawsaf o gynyddu hyder eich cwsmer yn eich busnes ar-lein.
 • Gweinyddion DNS preifat - Mae gweinyddwyr DNS preifat yn weinyddion DNS label gwyn llawn. Pan fyddwch chi'n cael gweinydd DNS Preifat, bydd yn gysylltiedig â'u rhwydwaith a'u rhyngwyneb gwe. Bydd y Gweinyddwr yn cael ei reoli a'i gefnogi gan eu gweinyddwyr system a byddwch yn gallu rheoli'ch holl barthau trwy ryngwyneb gwe ClouDNS.

CloudDNS yn ddarparwr DNS a Reolir er 2010. Eu cenhadaeth yw darparu'r gwasanaethau DNS gorau ar y blaned. Maent yn uwchraddio ac yn ehangu eu rhwydwaith yn gyson i ragori ar safonau'r diwydiant a dod â'r ROI uchaf i gwsmeriaid. Mae eu seilwaith DNS Anycast yn cynnwys 29 o ganolfannau data gwahanol wedi'u lleoli mewn 19 gwlad ar 6 chyfandir.

Nid oes gormod o weithiau y gallwch chi'ch dau arbed arian a chynyddu diswyddiad, cyflymder a dibynadwyedd eich eiddo ar-lein - ond dyna'n union a wnaethom. Dim ond chwilio am Toriad DNS a gweld faint o gwmnïau sydd wedi cael problemau â'u dibynadwyedd DNS.

Cofrestrwch Am Gyfrif ClouDNS Am Ddim

Nodyn: Y ddolen a ddarperir yn yr erthygl hon yw ein cyswllt cyswllt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.