D & B360 Yn Gwneud Llif Gwaith CRM yn fwy Pwerus

db360

Dun & Bradstreet wedi bod yn safon aur data busnes o ansawdd ers amser maith. Rydw i wedi bod yn gweithio ymlaen ac i ffwrdd gyda D&B ers dros 20 mlynedd. Mae gan D&B ddatrysiad yn y cwmwl, D & B360, sy'n darparu mynediad ar-lein yn uniongyrchol i ddata D&B. Mae D & B360 yn integreiddio'n uniongyrchol â'r CRMs uchaf i ychwanegu at ddata cwsmeriaid â chronfa ddata Dun & Bradstreet o dros 200 miliwn o gwmnïau ledled y byd.

Yn D&B, rydym yn sylweddoli bod ansawdd data gwael yn un o'r heriau mawr ym mhob gweithred CRM, gan arwain at effeithlonrwydd gwerthu is. Mae D & B360 yn rhywbeth y mae ein cwsmeriaid yn elwa ohono ar unwaith, trwy fynd i'r afael â'r her ansawdd data hon. Rydym eisoes wedi gweld ansawdd data yn gwella'n ddramatig gyda'n cwsmeriaid sy'n mabwysiadu yn gynnar. Yn bersonol, credaf fod data o ansawdd uchel, sy'n cael ei ymgorffori yn y CRM yn ddi-dor yn anghenraid ac y bydd yn dod mor gyffredin â CRM Cymdeithasol yn y dyfodol. - Mike Sabin, SVP, Datrysiadau Gwerthu a Marchnata yn D&B

Nawr gallwch gyfuno cronfa ddata helaeth D&B o wybodaeth fusnes ac offer data unigryw â CRMs fel Microsoft Dynamics, SAP CRM, Oracle Ar Alw ac CRM Siebel?

Chwilio Cyfrif D & B360:
Chwiliad cyfrif MD

D & B360 Integreiddiad CRM Microsoft Dynamics:
Cyfrif MSFT ROW

D & B360 Integreiddiad CRM SAP:
SAP DB360

Ar sodlau wythnos diwethaf Salesforce Data.com cyhoeddiad, mae'r gyfres hon yn offeryn anhygoel o bwerus ar gyfer gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata, oherwydd ei fod yn cael gwared ar fylchau yn eich CRM ac yn helpu i ddatgelu cyfleoedd newydd, cyflymu'r cylch gwerthu, cael gwell dealltwriaeth o gwsmeriaid a gwella effeithiolrwydd gwerthu.

Gall gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata wario nawr llai o amser yn rheoli data a mwy o amser yn gweithio gyda rhagolygon a chwsmeriaid gwerth uchel. Mae galluoedd glanhau data D&B hefyd yn helpu i wneud hynny gwella cywirdeb adrodd i sicrhau eich bod yn treulio'ch amser yn ddoeth.

Un sylw

  1. 1

    Helo, rwyf newydd ymweld â'ch gwefan ac mae'r wybodaeth rydych wedi'i chynnwys wedi bod o ddiddordeb mawr i mi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.