Eich Swyddfa, Eich Cyfeiriad, Eich Brand

swyddfa dknewmedia

Yr haf diwethaf lansiais fy musnes yn llawn amser. Mae wedi bod yn siwrnai wych gydag ychydig o faglau ond mae llawer, llawer yn ennill ar hyd y ffordd. Fel busnes ifanc, Rwy'n gweithio'n galed i gyflawni tri pheth:

 1. Cyflawni ar ein hymrwymiadau trwy or-gyflawni, ei gwblhau ar amser ac o dan y gyllideb. Mae hon yn her enfawr, ac yn un nad ydym bob amser wedi cwrdd â hi. Heb fawr o adnoddau, gall tanamcangyfrif swydd sengl gael ymateb cadwyn felly rydym yn gweithio'n galetach i ragori ar y disgwyliadau.
 2. Manteisio ar gyfleoedd i dyfu. Rydyn ni'n gwrthod rhywfaint o waith, ond ddim yn gwyro oddi wrth ymrwymo i brosiectau mawr. Fe gawn yr adnoddau, fe ddown o hyd i'r arbenigwyr ... fe wnawn ni'r gwaith wedi'i wneud. Nid wyf am dderbyn gwaith sy'n ein rhoi mewn perygl - ond rwyf am ymgymryd â gwaith sy'n herio ein hadnoddau. Mae hyn yn allweddol i ni dyfu'n ymosodol a gwneud hyn yn go iawn busnes.
 3. Gwnewch bopeth posibl i sefydlu ein brand fel go iawn busnes y gall asiantaethau a chleientiaid eraill edrych arno pan fyddant yn ceisio ymgysylltiad strategol, hirdymor.

A go iawn busnes? Os nad ydych yn siŵr beth yr wyf yn ei olygu wrth hynny, rwy'n golygu ein bod yn mynd i sefydlu busnes sy'n cael ei gydnabod gan ein cleientiaid a'r rhagolygon y gallant ymddiried ynddynt. Nid wyf am i'n rhagolygon bryder y gallem gau yn hawdd. y drysau yfory oherwydd fy mod i'n gweithio oddi ar ffôn symudol a fy swyddfa gartref.
marchnad-ystafelloedd-940.png

Heddiw, llofnodais brydles blwyddyn ar ein swyddfa gyntaf. Mae o yn 120 Market Street. Dewisais y lleoliad oherwydd ei gyffiniau â'r Cylch, ei gyfeiriad yn Indianapolis, a'i olwg a'i deimlad proffesiynol. Rwyf am i'n rhagolygon a'n cleientiaid allu ymweld â ni mewn gofod gyda digon o le (12 ystafell gynadledda, un i bob llawr), mae ganddo le i dyfu (gall ein hystafell ffitio 4 i 6 yn gyffyrddus) ac mae'n drawiadol edrych arni. Rwyf wrth fy modd â'r gofod a ddewiswyd gennym (rydym yn Suite 940 yn dechrau Mai 1af).

Nid oes raid i mi ddweud wrth y rhagolygon fy mod i mwyach gweithio allan o'r tŷ a bwrw amheuaeth ar unwaith ar fy nghysegriad i'r busnes. Nid oes rhaid i mi ddefnyddio Greenwood mwyach (er fy mod i'n caru'r dref) ar farchnata a gwaith papur, rydyn ni bellach yn fusnes wedi'i leoli yn Indianapolis.

Rydyn ni yma am y daith hir, rydyn ni'n rhan o'r ddinas, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at dyfu ein busnes yn y gofod hwn am ychydig flynyddoedd. Bydd gennym barti croeso rywbryd y mis nesaf a gobeithio y gallwch ei wneud!

8 Sylwadau

 1. 1

  Llongyfarchiadau enfawr i chi a'ch holl ymdrechion. Gallaf ddweud wrthych y byddwn yn ymddiried ynoch yn fy musnes cyn llawer o fusnesau eraill yr wyf yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd. Rwy'n cytuno, gall cael swyddfa go iawn a chyfeiriad “go iawn” helpu'ch delwedd a'ch brand heb amheuaeth. A yw'n ofyniad i gael eich cymryd o ddifrif fel busnes? Rwy'n credu ei fod yn llawer mwy gwir yn y blynyddoedd diwethaf, ond heddiw dylid ei dderbyn fel un nad yw'n ofyniad. Mae'r rhwystr yn anoddach yn sicr, ond y gwir ddisgwyliad fydd sicrhau canlyniadau, yr ydych chi'n gwneud y ddau yn # 1 a # 2. Nid ydym wedi cael “swyddfa” ers dros 4 blynedd, ac rydym yn dal i wneud yr hyn rydym yn ei wneud a gofalu am gleientiaid.

 2. 2

  Llongyfarchiadau ar y symudiad mawr! Rwy'n delio â chwmnïau sy'n mynd trwy hyn yn rheolaidd. Gall fod yn emosiynol ac yn straen! Nid wyf eto wedi dod o hyd i gwmni sy'n difaru cymryd eu swyddfa gyntaf a'r hyn a wnaeth i'w busnes. Dylech wneud gwaith dilynol ar hyn mewn 6 mis i roi gwybod i ni ble mae wedi mynd â chi!

 3. 3
 4. 4

  Llongyfarchiadau ar y swyddfa Doug! Rwy'n gwybod y byddwch chi'n mwynhau bod yn ôl yng nghanol y ddinas hefyd!

 5. 5
 6. 6

  Mae'n gwestiwn y byddaf yn cadw llygad barcud arno dros y flwyddyn nesaf, Jason! Nid wyf yn gwybod ei fod yn 'ofyniad' ond mae'n bendant yn newid canfyddiad y cwmni pan fyddaf yn siarad â chleientiaid mawr. Bydd y gallu i'w cael yn fewnol i wneud rhai strategaethau taflu syniadau neu adeiladu allan yn hwb mawr! Nid wyf yn credu eu bod eisiau eistedd yn fy ystafell fyw. 🙂

 7. 7
 8. 8

  Llongyfarchiadau ar y gofod newydd. Rwyf wrth fy modd â'r adeilad. Dyma'r union beth y dylai adeilad swyddfa busnes bach fod. Yn cŵl, yn gyfleus, ac yn agos at bopeth .. Pryd fyddwch chi'n cael eich tŷ agored fel y gallwn ei dorri i mewn, mewn steil?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.