DivvyHQ: Cynllunio Cynnwys Cyfaint Uchel a Llif Gwaith

dangosfwrdd divvyhq

Os ydych chi'n gweithio mewn cwmni menter, mae cynllunio a gweithredu cynnwys yn ganolog i'ch strategaeth farchnata gyffredinol. Yr her yw rheoli syniadau, adnoddau, aseiniadau, ac adolygu statws cynhyrchu cyffredinol. DivvyHQMae platfform yn darparu'r holl offer sy'n angenrheidiol o'r syniadaeth i'r gweithredu. Dyluniwyd y platfform ar gyfer cyhoeddi cynnwys a chyfryngau cymdeithasol.

Offeryn llif gwaith cynllunio cynnwys a chynhyrchu wedi'i seilio ar gwmwl yw DivvyHQ a adeiladwyd i helpu marchnatwyr a chynhyrchwyr cynnwys i drefnu / aros yn drefnus a gweithredu mentrau marchnata heriol, cymhleth a chynnwys-ganolog yn llwyddiannus. Mae ymarferoldeb unigryw Divvy yn cyfuno calendrau ar y we, rheoli cynnwys a chydweithio ar-lein i helpu timau cynnwys byd-eang i ddal syniadau cynnwys, aseinio ac amserlennu prosiectau cynnwys, cynhyrchu unrhyw fath o gynnwys ac aros ar ben terfynau amser cynhyrchu.

Nodweddion DivvyHQ

  • dangosfwrdd - Sicrhewch gipolwg cyflym ar yr hyn sy'n ddyledus, beth sydd wedi'i wneud a beth mae'ch tîm yn gweithio arno ar hyn o bryd.
  • Calendrau a Rennir Diderfyn - Cynifer o galendrau a rennir ag sydd eu hangen arnoch i gadw'ch byd yn drefnus a'ch tîm ar yr un dudalen.
  • Rheoli Llif Gwaith Hawdd - Waeth beth yw maint eich tîm, neu gymhlethdod eich proses gynhyrchu, bydd Divvy yn eich helpu i gael eich cynnwys wedi'i gynhyrchu, ei gymeradwyo a'i gyhoeddi'n effeithlon.
  • Unrhyw Math o Gynnwys - Rydych chi'n cynhyrchu mwy na chynnwys digidol yn unig. Defnyddiwch Divvy i helpu gyda chynllunio a chynhyrchu unrhyw fath o gynnwys y mae angen i chi ei reoli.
  • Cynnwys / Cyhoeddi Cymdeithasol - Dileu hercian platfform a phostio cynnwys a delweddau cymdeithasol yn uniongyrchol yn uniongyrchol i Facebook, Twitter, ac eraill.
  • Parciwch Eich Syniadau Gwych - Pwy a ŵyr pryd ac oddi wrth bwy y gall syniadau cynnwys ddod. Mae'r Divvy Parking Lot yn caniatáu i'ch tîm storio eu syniadau tan eich cyfarfod cynllunio cynnwys nesaf.
  • diogelwch - Cadwch eich cynnwys yn ddiogel gyda'r mesurau diogelwch y mae DivvyHQ wedi'u rhoi ar waith.

Gallwch roi cynnig ar DivvyHQ am ddim erbyn arwyddo ar eu safle.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.