Gorau. Datganiad i'r wasg. Erioed.

Depositphotos 21597427 s

Rydyn ni'n cael pentyrrau o ddatganiadau i'r wasg yn ein mewnflwch bob dydd ac rwy'n dyfalu bod Cipolwg ar 99% ohonyn nhw. Nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ddefnyddiol ... rydyn ni bob amser yn chwilio am ddarn perthnasol o newyddion a fydd yn effeithio ar eich pobl yn ein cymuned. Mantais datganiadau i'r wasg yw'r dosbarthiad effeithlon ... yr anfantais yw eu bod yn nodweddiadol wedi'u hysgrifennu'n wael ac ar ben hynny - wedi'u targedu'n wael.

Pan ofynasom i Dittoe PR, roedd ein Cysylltiadau Cyhoeddus partneriaid, i gyhoeddi datganiad ar ein cais iPhone, daethant yn ôl gydag a datganiad i'r wasg ap symudol roedd hynny'n rhy anhygoel i beidio â rhannu. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau cymaint ag y gwnaethon ni ... rydyn ni wedi cael ymateb gwych!

Martech Zone Yn Lansio Ap Symudol Di-Hype Cyntaf Erioed

INDIANAPOLIS- Yng nghanol yr 775,000 o apiau symudol “chwyldroadol,” “blaengar” a “chwythu meddwl” sy'n poblogi App Store Apple, Martech Zone yn cymryd cam beiddgar heddiw trwy lansio ei gymhwysiad symudol newydd heb ddefnyddio gormod o wefr na hyperbole.

Ffynhonnell ar-lein ar gyfer newyddion technoleg marchnata, adolygiadau cynnyrch, gwasanaethau ac arferion gorau sydd wedi'i rhestru'n “Blog Marchnata Gorau” erbyn Pwer Oed Hysbysebu 150, Martech Zone yn cadarnhau ei le mewn hanes gyda’r unig ap iOS i’w lansio heb unrhyw fwriadau o gwbl o chwyldroi technoleg symudol neu gyflwyno “newidiwr gêm” i’r diwydiant marchnata.

Martech Zone mae app yn syml yn caniatáu i ddefnyddwyr ddarllen, rhannu ac arbed y swyddi, canllawiau, ffeithluniau a sut-tos diweddaraf ar gyfer marchnata ar-lein, marchnata i mewn, marchnata cynnwys, marchnata peiriannau chwilio, marchnata symudol, marchnata cyfryngau cymdeithasol a mwy.

Er gwaethaf beirniadaeth hallt gan pundits diwydiant sy'n dadlau hynny Martech Zone sylfaenydd Douglas Karr pe bai'n trosoli'r cyfle hwn i orddatgan effaith yr ap newydd ar yr ecosystem ddigidol yn ddifrifol, mae'r gweithiwr proffesiynol marchnata i mewn wedi'i orchuddio yn parhau i fod yn gadarn yn ei ddull ymarferol.

Roeddem ni eisiau gwneud ein cynnwys yn hygyrch i ddarllenwyr mewn cyfrwng sy'n tyfu'n gyflym, ”meddai Karr. “Roedd yna amser pan oeddwn yn fwy na thebyg am gymwysiadau symudol. Roeddwn i'n meddwl bod yn rhaid i ni aros nes bod HTML5 a phorwyr symudol yma ac y byddai'r apiau'n diflannu ffordd meddalwedd bwrdd gwaith yn unig. Ond, nid ydyn nhw wedi gwneud hynny, ac mae'r amser mae pobl yn ei dreulio ar apiau symudol yn parhau i gynyddu.

Rhwng Rhagfyr 2011 a Rhagfyr 2012, cododd yr amser cyfartalog a dreuliwyd yn defnyddio apiau symudol 35 y cant o 94 munud i 127 munud y dydd, tra gostyngodd pori gwe ychydig, yn ôl adroddiad diweddar ar dueddiadau'r UD gan ffonau symudol. analytics cwmni Yn flynyddol.

Wedi'i annog gan y cyfle cynyddol i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd trwy ffôn symudol, tapiodd Karr yr arbenigwyr profiad defnyddwyr yn Postano Symudol i adeiladu app ar gyfer Martech Zone.

Ni adawodd y Folks yn Postano unrhyw garreg heb ei throi, meddai Karr. Fe wnaethant adeiladu cymhwysiad wedi'i ddylunio'n anhygoel o dda - o integreiddio categori i'r podlediad integredig.

I lawrlwytho'r rhad ac am ddim Martech Zone ap, ymwelwch â'r iTunes App Store.