Pam ddylech chi ffosio'ch cae codi

trac elevator

Wrth baratoi ar gyfer digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal eleni, mae ein VP o Ddatblygu Busnes - prif rwydweithiwr - Peintiwr Harrison, ac roeddwn yn trafod popeth yr oeddem ni gas am ddigwyddiadau rhwydweithio. Ar y brig ar y rhestr roedd caeau gwerthu caled ac elevator. Ar adegau, rydw i'n mynychu'r digwyddiadau hyn, ac mae'n teimlo fel petai rhywun wedi ffonio swnyn a phawb yn dod allan o'u cornel yn siglo. Maen nhw'n bobbio ac yn gwehyddu trwy'r mynychwyr yn pitsio'i gilydd yn chwilio am ornest.

Ac anaml y daw.

Mae Harrison wedi cynnal rhai o'r digwyddiadau rhwydweithio mwyaf cofiadwy yn y wlad. Yn lle trac elevator, anogir mynychwyr i rannu'r hyn sy'n eu gwneud anhygoel mewn 30 eiliad. Er y gallai hynny swnio ychydig yn fachog, mae'n rhoi mynychwyr yn y fan a'r lle, ac mae'n rhaid iddynt gloddio'n ddwfn am ddarparu hanesyn personol ar rywbeth y maent yn wirioneddol falch ohono, neu'n poeni amdano, neu'r hyn y maent yn dyheu am fod. Yn lle a traw, mae'n gipolwg ar unwaith ar ochr ddynol y person sy'n sefyll neu'n eistedd yno ymysg dieithriaid.

Yn y digwyddiadau y bûm ynddynt, wnes i ddim cerdded i ffwrdd yn ceisio cofio pwy oedd eich cerdyn busnes. Roeddwn i'n gwybod nodwedd am bob person a oedd yn gofiadwy. Fel enghraifft, cwrddais â David Roux. Roedd David yn ddrymiwr roc a oedd wrth ei fodd yn chwarae yn ei Eglwys bob dydd Sul. Ar wahân i hynny anhygoel nodweddiadol, roedd David yn hyfforddwr bywyd i bobl ifanc. Nid hir y bu i mi gyflogi David i hyfforddi fy merch fy hun.

Y Broblem gyda Lleiniau

Ychydig o broblemau allweddol sydd â lleiniau codi:

  1. Rhagdybiaeth - Pam fyddech chi'n tybio bod y person ar eich traws yn dymuno cael ei osod o gwbl?
  2. Anwybodaeth - Sut ydych chi'n mynd i ddeall y problemau y mae'r person ar eich traws yn eu hwynebu heb wybod dim amdanynt?
  3. Targed - Y rhan fwyaf o'r amser nid y mynychwr rhwydweithio rydych chi'n mynd i wneud busnes ag ef, mae'n berson yn ei rwydwaith y trosglwyddir eich neges iddo ar lafar gwlad.

Beth ddylech chi ei rannu

Pe byddech chi'n gwybod bod gan yr unigolyn ar eich traws rwydwaith anhygoel o ddarpar gwsmeriaid y gallech chi eu cynorthwyo, sut fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Ni fyddech yn eu gosod o gwbl, a fyddech chi? Fyddwn i ddim. Dyma beth y byddwn i'n canolbwyntio arno:

  • Awesome - cael sgwrs gyda'r unigolyn ar draws oddi wrthyf a sicrhau fy mod yn rhannu rhywbeth cofiadwy gyda nhw na fyddant yn ei anghofio yn fuan. I mi, gallai fod fy mod yn Gyn-filwr Llynges yr UD neu'n dad sengl i ddau. Mae yna ddigon o farchnatwyr ym mhob dinas… ond dim gormod oedd y Cyn-filwyr Desert Shield a Desert Storm a wasanaethodd ar fwrdd Llong Glanio Tanciau a magu dau blentyn anhygoel ar ei ben ei hun!
  • Ymddiriedolaeth - Rwyf am ddysgu gyda phwy y mae'r person ar draws oddi wrthyf yn rhwydweithio ac yn cynghorydd dibynadwy o. Os oes gan y person rydw i'n sefyll ar ei draws rwydwaith anhygoel o gleientiaid neu bartneriaid y maen nhw'n eu cynghori sy'n gleient perffaith i mi, rydw i eisiau buddsoddi llawer mwy o amser yn ymgysylltu â nhw a dysgu sut y gallwn ni fod o werth i un un arall.
  • Addysgu - Yn lle gosod y person ar draws oddi wrthyf, rwyf am eu dysgu yn lle. Rwyf am eu haddysgu ar y math o werth y gallaf ddod â'u cleientiaid a'r mathau o broblemau yr ydym yn helpu gyda nhw. Rwyf am rannu achosion defnydd gwirioneddol y byddant yn eu cofio a'u hailadrodd gyda'r bobl yn eu rhwydwaith sy'n ymddiried ynddynt.
  • Gofynnwch - Ydych chi'n cofio bod o werth? Rwyf am gael gwybod beth alla i ei gyflawni i fod o werth i'r person hwn. Ac rydw i eisiau bod yn glir fy mod i'n gofyn iddyn nhw am gymorth i gael mynediad i'w rhwydwaith gan eu bod nhw'n ffit iawn ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau fy nghwmni.

Mae'r rhwydweithwyr gorau rwy'n gweithio gyda nhw yn gwybod cyfrinach nad yw'r mwyafrif yn ei gwneud. Nid eu targed yw'r bobl yn y digwyddiad rhwydweithio ... y bobl sydd gan y mynychwyr ynddo eu rhwydwaith estynedig. Efallai eich bod chi'n mynychu digwyddiad gyda 50 arall yn bresennol. Nid yw'ch gobaith yn y lleoliad hwnnw, mae'r miloedd o ragolygon o fewn un cysylltiad ar lafar y tu allan i'r lleoliad hwnnw!

Ffosiwch y cae elevator.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.