Nid yw Newsjacking yn Strategaeth Drwg - Oni bai ei fod yn Ddideimlad

Depositphotos 2713785 s

Ar ôl y sioc a’r tristwch cychwynnol ar y newyddion bod rhywun enwog wedi cymryd ei fywyd yn drasig yr wythnos hon, dechreuais feddwl am yr hyn a fyddai’n cael ei ysgrifennu ar-lein. Fe wnes i hyd yn oed ddiweddaru fy sianeli cymdeithasol mai fy ofn fyddai y byddai brandiau rywsut yn ceisio plethu’r newyddion i mewn i ryw erthygl gyda’r pwrpas o yrru mwy o draffig (ac arian) i’w brand. Roeddwn yn gobeithio na fyddai’n digwydd… ond ychydig funudau’n ddiweddarach gwelais yr un cyntaf wedi’i gyhoeddi ar LinkedIn. Ugh.

Nid dyma'r strategaeth a gafodd ei chorlannu yn wreiddiol David Meerman Scott o'r enw jackio newyddion.

Newyddion Newydd: Y broses o chwistrellu'ch brand i newyddion y dydd, gan greu tro sy'n cydio yn y llygaid pan maen nhw ar agor ehangaf.

Dyma Ken Ungar yn trafod Newsjacking. Ken Ungar yw llywydd U / S Sports Advisors, asiantaeth farchnata chwaraeon ac adloniant wedi'i lleoli yn Indianapolis, gyda swyddfeydd yn Chicago a Charlotte.

Nid wyf yn gwrthwynebu jackio newyddion. Mae'n gwneud synnwyr perffaith i gymryd stori newyddion sy'n dringo mewn poblogrwydd a'i defnyddio pan fydd yn berthnasol i'ch brand. Un enghraifft fyddai'r newyddion gwasanaeth cwsmeriaid diweddar gyda chwmni cebl mawr lle cofnododd rhywun alwad rwystredig lle roeddent yn ceisio gwrthdroi ffioedd a oedd heb awdurdod. Os oes gan eich cwmni wasanaeth cwsmeriaid eithriadol a dim ffioedd ... gall ysgrifennu erthygl sy'n gadael i ragolygon wybod “Nid oes gennym Ffioedd Fel [nodwch enw'r cwmni]” ennyn cryn dipyn o sylw ichi pan fydd y pwnc yn tueddu i fod yn boblogaidd.

Ond mae hyn yn wahanol. Dydw i ddim yn un i ysgrifennu fy nhelerau fy hun, ond efallai y byddaf yn galw'r ymdrechion a welais yr wythnos hon hacio newyddion.

Hacio Newyddion: y broses o gymryd stori newyddion enfawr sy'n tynnu llawer o sylw ac yn ysgrifennu cynnwys am y pwnc i geisio manteisio ar y traffig a'r drwg-enwogrwydd - pan mae'n hollol amherthnasol i'ch brand.

Ysgrifennwyd rhai erthyglau anhygoel ar draws y Rhyngrwyd yn rhannu straeon a gwerthfawrogiad am yr enwog a gymerodd ei fywyd. Roeddent yn wirioneddol deimladwy ac nid oedd ganddynt unrhyw gymhelliad y tu allan i dalu parch. Nid wyf yn siarad am yr erthyglau hynny.

Cymerodd ychydig o farchnatwyr cynnwys y drasiedi ac ysgrifennu erthyglau amherthnasol gydag enw'r enwog yn y teitl yn unig i geisio gyrru peth sylw eu ffordd. Erthyglau fel 5 Gwers y Gallai'ch Busnes Ddysgu ohoni [nodwch enw enwog]. Rwy'n llunio'r teitl penodol hwnnw ond roedd yr erthyglau a welais yn debyg iawn. Fe wnaethant fewnosod enw'r rhywun enwog i sefyll allan ar gyfryngau cymdeithasol ac SEO. Ni allaf ddychmygu beth oeddent yn ei feddwl, gan geisio gwerthu ychydig mwy o bychod ar gefnau'r drasiedi hon.

Peidiwch â'i wneud. Collodd y brandiau a'r unigolion y gwelais i yn gwneud hyn fy mharch ar unwaith. Fe wnes i eu dadlennu, eu hoffi, eu tynnu oddi ar fy rhestrau darllen, ac ni fyddaf byth yn edrych arnynt yr un peth eto. Am daro tymor byr, fe gollon nhw fi am byth. Nid yw hynny'n werth y risg i unrhyw frand. Ac mae'n syml y tu allan i ffiniau gwedduster cyffredin.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.