Hanes Technolegau aflonyddgar mewn Marchnata

marchnata arloesiadau aflonyddgar

Wrth i gyfryngau cyfathrebu esblygu a thechnolegau newydd gael eu dyfeisio, maen nhw wedi cwympo llawer o ddiwydiannau ac wedi ffrwydro rhai newydd i'w disodli. Mae'r ffeithlun hwn, a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Eloqua ac Jess3, yn ein tywys trwy hanes a'r llu o ddigwyddiadau a ysgogodd newid i farchnatwyr.

Mae Hanes Arloesi aflonyddgar mewn Marchnata B2B yn edrych ar dechnolegau a phrosesau arloesol a newidiodd un rhan o'r byd am byth: bywydau gweithwyr proffesiynol marchnata B2B.

Hanes Arloesi aflonyddgar B2B Eloqua JESS3

Mae adolygiad o hanes yn eithaf cyfareddol yn ein diwydiant ... yn enwedig gan ei bod yn ymddangos bod cyfradd y newid yn cynyddu yn hytrach na gostwng. Edrychwch ar yr ffeithluniau eraill hyn lle rydyn ni'n archwilio hanes: Hanes Dadansoddeg Gwe, Hanes Hysbysebu, Hanes E-bost, Hanes Negeseuon Testun, Ac mae'r Hanes Ffonau Symudol.

Un sylw

  1. 1

    Mae hwn yn “infograffig” eithaf cloff. Prin ei fod yn fwrdd, ac mae'n cynnwys yn bennaf bethau nad ydynt yn gysylltiedig o bell â'r teitl “Hanes Arloesi aflonyddgar mewn Marchnata B2B”. Nid yw bod yn newydd yn gwneud rhywbeth “aflonyddgar”. Nid oes unrhyw oleuadau na mewnwelediad i'r hyn sy'n gwneud y peth newydd yn aflonyddwch i farchnata b2b.

    Roedd y PC IBM, er enghraifft, yn bendant yn aflonyddgar. Ond roedd hynny'n cael ei yrru gan yr angen am bŵer cyfrifiadurol a oedd yn fwy hygyrch i'r llu ac yn benodol defnyddio taenlenni, a oedd yn gynnar yn yr 80au yn ffenomen gyfrifyddu, nid yn un marchnata. Roedd yn aflonyddgar oherwydd ei fod yn gyfleus, yn gost isel, yn fwy hygyrch (wedi'i ddosbarthu'n fwy), os yn llai pwerus a strategol na (hy israddol i) yr hyn a ddaeth o'r blaen. Roedd hefyd yn seiliedig ar bensaernïaeth agored yn erbyn pensaernïaeth berchnogol. Ni ddaeth meddalwedd prosesu geiriau a chyflwyno ar gyfrifiaduron personol yn arwyddocaol tan lawer yn ddiweddarach, ac erbyn hynny roedd yr aflonyddwch eisoes wedi digwydd, a gellir dadlau nad oedd yr un o'r rhain yn “aflonyddwch marchnata” yn benodol, ac yn sicr nid yn “arloesedd marchnata b2b”.

    Mae hyn yn fy nharo cymaint o blather a hype - gan geisio clicied ar derm sy'n dod yn ffasiynol, ac yna dim ond cyfeirio'n llac at ei arwyddocâd a heb ystyried ei ystyr. Roeddwn wir yn disgwyl i hyn roi rhywfaint o fewnwelediad i sut mae gwahanol dechnolegau wedi newid neu chwyddo marchnata, gan leihau ei gost a chynyddu ei effeithiolrwydd, a pham roedd y newid yn aflonyddgar mewn gwirionedd (ac felly'n anghildroadwy). Y cyfan yr ydych wedi'i wneud yma yw darparu math o linell amser ar gyfer rhai arloesiadau mawr eithaf amlwg heb gyd-destun, a cherbyd i Eloqua hysbysebu ei hun a honni ei fod yn aflonyddgar (nad yw).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.