Beth yw'r Meintiau Ad Arddangos Symudol a Penbwrdd Uchaf CTR?

Meintiau Ymgyrch Ad Arddangos Gorau

Ar gyfer marchnatwr, mae hysbysebion taledig bob amser wedi bod yn ffynhonnell ddibynadwy o gaffael cwsmeriaid. Er y gall y ffordd y mae cwmnïau'n defnyddio hysbysebu â thâl amrywio - mae rhai'n defnyddio hysbysebion ar gyfer ail -getio, rhai ar gyfer ymwybyddiaeth brand, a rhai ar gyfer eu caffael ei hun - mae'n rhaid i bob un ohonom gymryd rhan ynddo mewn rhyw ffordd. 

Ac, oherwydd dallineb baner / dallineb hysbyseb, nid yw'n hawdd dal sylw'r defnyddwyr gyda hysbysebion arddangos ac yna eu cael i gymryd y camau a ddymunir. Mae hyn yn golygu, ar un llaw, bod yn rhaid i chi arbrofi llawer i ddarganfod beth sy'n atseinio â'ch cynulleidfa darged. Ar y llaw arall, mae angen i chi gadw llygad ar ROAS (Return on Ad Spend). Gall ROAS saethu i fyny os oes gormod o arbrofi. Er enghraifft, dychmygwch wario swm da o arian i drwsio un o'r nifer o newidynnau mewn chwarae (negeseuon, dylunio, ac ati).

Yn enwedig, gyda'r argyfwng, mae'n bwysig deall sut i sicrhau'r enillion mwyaf posibl wrth gadw'r gwariant hysbysebion ar y lefel orau bosibl. Yn y swydd hon, byddwn yn eich helpu i ddewis y meintiau hysbyseb cywir yn seiliedig ar eich nodau ymgyrchu. Gall mynd gyda'r meintiau hysbyseb gorau wella gwelededd eich hysbysebion, CTR, ac felly, y gyfradd trosi. Gadewch i ni blymio i mewn. 

Yn Automatad, rydym ni astudiwyd mae dros 2 biliwn yn arddangos argraffiadau hysbysebion gan gannoedd o gyhoeddwyr gwe i ddarganfod cyfran y meintiau hysbysebion (mewn%), beth mae'n ei gostio i'w prynu, beth yw'r CTR, a mwy. Gyda'r data hyn, byddwn yn gallu nodi'r meintiau hysbysebion gorau i'w defnyddio yn seiliedig ar eich nodau.

Ymgyrchoedd Ymwybyddiaeth Brand

Ar gyfer ymgyrchoedd ymwybyddiaeth brand, mae angen i chi gyrraedd mwy o ddefnyddwyr. Po fwyaf yw'r cyrhaeddiad, y gorau fydd y canlyniadau. Felly mae angen i chi sicrhau bod eich pobl greadigol yn y meintiau mwyaf galw amdanynt. 

  • Meintiau Ad Symudol Gorau - Er bod digon o meintiau a fformatau hysbysebion symudol ar gael, dim ond dau faint hysbyseb sy'n cyfrif am y rhan fwyaf o'r argraffiadau hysbyseb ar ddyfeisiau symudol - 320 × 50 a 300 × 250. Mae 320 × 50, a elwir hefyd yn fwrdd arweinwyr symudol yn unig yn cipio yn agos at 50% o'r holl argraffiadau arddangos danfonir trwy ffôn symudol. Ac, mae 300 × 250 neu betryal canolig yn cael ~ 40 y cant. I'w roi yn syml, trwy ganolbwyntio ar un neu ddau faint hysbyseb yn unig, byddwch yn gallu cyrraedd cynulleidfa eang ar y we agored.

Maint Ad (danfonwyd) % o Gyfanswm y Refeniw
320 × 50 48.64
300 × 250 41.19

  • Meintiau Ad Pen-desg Gorau - O ran bwrdd gwaith, mae angen i chi ddefnyddio'r pethau creadigol mwy. Er enghraifft, mae 728 × 90 (byrddau arweinwyr bwrdd gwaith) yn dal y nifer uchaf o argraffiadau. Daw uned ad fertigol 160 × 600 wrth ei ymyl. Gan fod gan arweinwyr bwrdd gwaith bwrdd ac unedau ad fertigol weladwyedd uwch, mae'n well eu defnyddio ar gyfer ymgyrchoedd ymwybyddiaeth brand.

Maint Ad (danfonwyd) % o Gyfanswm y Refeniw
728 × 90 25.68
160 × 600 21.61
300 × 250 21.52

Ymgyrchoedd Marchnata Perfformiad

I'r gwrthwyneb, nod ymgyrchoedd perfformiad yw cael cymaint o drawsnewidiadau â phosibl. P'un a yw'n arwydd e-bost, gosod app, neu gyflwyno ffurflen gyswllt, rydych chi'n tueddu i wneud y gorau o drosiadau. Felly, yn yr achos hwn, mae'n well defnyddio'r meintiau â CTR uchel ar gyfer eich pobl greadigol ad.

  • Meintiau Ad Symudol Gorau - Fel y gwelsom eisoes fod dau faint hysbyseb yn dal y rhan fwyaf o'r argraffiadau symudol, mae'n well mynd gyda nhw. Er bod meintiau hysbysebion eraill gyda CTR gwell - 336 × 280, er enghraifft - mae'r mwyafrif o wefannau yn tueddu i osgoi unedau mwy o faint gan y gall amharu ar brofiad y defnyddiwr. Felly, efallai na fyddwch yn gallu cyflwyno llawer o argraffiadau yn unol â'r cynllun. 

meintiau ad symudol gorau

  • Meintiau Ad Pen-desg Gorau - O ran bwrdd gwaith, mae gennych fwy o feintiau hysbyseb i arbrofi â nhw. Ond mae'n well defnyddio'r meintiau sydd â CTR uchel a digon o alw (mwy o wefannau'n derbyn y meintiau). Felly, 300 × 600 yw'r gorau os ydym yn ystyried CTR a'r galw. Y gorau nesaf yw, 160 × 600. Os nad ydych chi'n chwilio am gyrhaeddiad mwy, gallwch fynd gyda 970 × 250 gan fod ganddo'r CTR uchaf ar ben-desg.

meintiau ad bwrdd gwaith gorau

Dadlwythwch yr Astudiaeth Maint Ad Cyflawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.