A yw Disgowntio yn Gwerthuso Brand yn Fwy nag Am Ddim?

Depositphotos 8311207 s

Roeddem yn cael trafodaeth dda am fy nghyflwyniad sydd ar ddod yn Social Media Marketing World ynghylch pa fath o gynnig y gallem ei wneud i bobl a fynychodd fy sesiwn neu'r digwyddiad yn ei gyfanrwydd. Cynigiodd y sgwrs a allai unrhyw ostyngiad neu opsiwn rhad ac am ddim ddibrisio'r gwaith y byddem yn ei ddarparu.

Un o'r gwersi rydw i wedi'u dysgu yw bod y gwerth wedi'i osod unwaith y bydd pris wedi'i bennu. Nid oes ots fel rheol pa fath o ganlyniadau rydyn ni'n eu cael i'n cleientiaid, maen nhw bron bob amser yn dychwelyd i'r hyn rydyn ni do a beth ydyn nhw talu i ni wneud o'i gymharu â gwerthwyr eraill. Felly - os ydym yn darparu gostyngiad i gleient ar gyfer y prosiect cyntaf a ddarparwn, nid ydym erioed wedi eu gweld yn dewis ail brosiect am y pris llawn. Ein bai ni yw hyn ... gwnaethom ddibrisio ein gwaith trwy ostwng yr ymgysylltiad ymlaen llaw.

Mae gostyngiadau dwfn yn dibrisio cynnyrch neu wasanaeth, gan gyfyngu ar allu cwmnïau i godi prisiau. Rafi Mohammed, HBR Ffosiwch y Gostyngiadau.

Ychydig wythnosau yn ôl, roeddwn yn trafod hyn gyda fy ffrind James sy'n berchen ar Pizzeria Indianapolis. Mae wedi dweud wrthyf y byddai'n well ganddo roi i ffwrdd na disgowntio. Mae'r bobl sy'n blasu'r bwyd am ddim yn cydnabod gwerth y bwyd tra bo'r rhai a ddaeth i mewn i gynnig cwpon yn dod am y fargen yn unig - nid ansawdd y bwyd. Mae'r cwponau yn dibrisio'r cynnyrch a'r gwasanaeth felly rhoddodd James y gorau i'w gwneud.

Gan fod defnyddwyr yn credu bod gwerth cynnyrch rhad ac am ddim yn debygol o fod yn gyson â gwerth y cynnyrch a brynwyd, gall paru cynnyrch am ddim â chynnyrch pen uchel gynyddu canfyddiadau o'i werth yn dda iawn. Mauricio M. Palmeira (Prifysgol Monash) a Joydeep Srivastava (Prifysgol Maryland) trwy Pryd mae defnyddwyr yn meddwl bod freebie yn fwy gwerthfawr na chynnyrch gostyngedig?

Dyma pam y llongau rhad ac am ddim mor boblogaidd gyda safleoedd e-fasnach. Yn hytrach na dibrisio'r cynnyrch rydych chi'n ei werthu, rydych chi'n cynnig rhywbeth yn ychwanegol - cysyniad syml i ddefnyddwyr ei ddeall heb ddibrisio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth.

Mae ein canlyniadau yn anecdotaidd, wrth gwrs. Rydym yn gwybod bod yn rhaid i ni gerdded i ffwrdd yn hytrach na disgowntio wrth drafod ein hymrwymiadau. Neu gallwn benderfynu a oes rhywfaint o gynnyrch neu wasanaeth ychwanegol y gallwn fforddio ei ychwanegu. Er enghraifft, mae ein cleientiaid yn cael adroddiad Google Analytics wythnosol a misol sy'n rhoi GA mewn adroddiad darllenadwy braf iawn sy'n wych ar gyfer trosolwg gweithredol. Er ein bod yn talu am y gwasanaeth, mae'n ychwanegiad gwerth y byddem yn falch o'i roi i ffwrdd cyn belled â'n bod ni'n cael ein talu'n llawn am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

Ar gyfer cwmnïau technoleg marchnata, byddwn yn argymell treial am ddim dros ostyngiad unrhyw ddiwrnod. Gadewch i'r prawf cwsmer yrru'ch platfform a gweld y gwerth drosto'i hun - ac yna byddan nhw'n falch o dalu am y gwasanaeth.

Ydych chi'n disgowntio? Ydych chi'n gweld gwahanol ganlyniadau?

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.