WordPress: Adfer ar ôl Trychineb

WordPress wedi torri

Trychineb HindenburgYr olaf ychydig ddyddiau Rydw i wedi bod yn gweithio'n gandryll ar gael blog fy ffrind da Pat Coyle yn ôl i fyny. (Mae fy ngwyliau yn parhau i ddod yn fwy diddorol - heddiw mae'n bwrw eira ychydig ... ym mis Ebrill! Beth bynnag ddigwyddodd i Gynhesu Byd-eang?)

Rwyf am rannu'r hyn a ddigwyddodd ac yna trafod y mesurau ataliol a gymerais yn ogystal â sut y cafodd ei gywiro.

Dyma beth ddigwyddodd:

 1. A DNS aeth y gweinydd ar y fritz. A. DNS mae'r gweinydd yn cyfieithu traffig sy'n dod i mewn i enw parth ac yn ei ailgyfeirio i'r gweinydd priodol. Gyda hyn yn digwydd, fe wnaeth dorri 2 fodd o gyfathrebu mewn gwirionedd - yr enw parth i'r wefan a'r wefan i'r gronfa ddata (mae ei gronfa ddata ar hyn o bryd mewn amgylchedd a rennir).
 2. Fe wnes i gymhlethu pethau trwy symud ei flog drosodd yn gyflym i weinydd arall, heb sylweddoli bod mater DNS. Mae hyn yn ychwanegu lefel arall o gymhlethdod. Mae cyfrineiriau yn WordPress (a'r mwyafrif o gymwysiadau cronfa ddata eraill) wedi'u hamgryptio'n unigryw gan y gweinydd y maen nhw arno. Os symudwch y wefan i weinydd arall, rydych chi newydd analluogi'ch gallu i ddadgryptio'r cyfrinair hwnnw. Diolch byth, mae gan WordPress (nodwedd wych arall) system adfer cyfrinair lle gallwch chi ailosod eich cyfrinair trwy ddolen mewn e-bost.

Dyma'r camau uniongyrchol a gymerais:

 1. Cyn i hyn ddigwydd erioed, mae'n rhaid i mi ddweud fy mod gyda chwmni cynnal gwe gwych sy'n gwneud copïau wrth gefn cynhwysfawr. Nid wyf erioed wedi cael problem nad oeddent yn gallu ei chywiro trwy gopïau wrth gefn. Rwyf wedi clywed hunllefau gan bobl eraill ar eu blogiau a'u gwefannau yn cael eu colli'n llwyr. Ni allaf ddychmygu sut brofiad yw mynd trwy hynny. (Tanysgrifiwch i'm porthiant RSS a gallwch gael cwpon am flwyddyn i ffwrdd am ddim gyda fy ngwesteiwr).
 2. Roeddwn i'n gallu mewngofnodi i'r Gweinydd Gwe erbyn FTP ac adfer y ddau safle ac y gronfa ddata. Nodwedd arall o'm pecyn cynnal yw fy mod i'n gallu cyrchu'r cyfan VDS y tu hwnt i'r wefan ei hun. Mae MySQL yn storio'r cronfeydd data mewn cyfeirlyfr ffeiliau (/ var / lib / mysql /). Llwyddais i lawrlwytho'r gronfa ddata yn syml trwy gopïo'r cyfeiriadur yn lleol. Sôn am gefn wrth gefn gwych! Dim mewnforio, dim allforio, dim maint ffeiliau uchaf i ddelio â nhw ... dim ond FTP.

Nawr fy mod wedi cael y wefan a'r gronfa ddata yn lleol, anadlais ochenaid o ryddhad. Pe bawn i wedi stopio yma a bod yn amyneddgar, byddai'r mater DNS wedi gweithio ei hun a byddai Pat wedi bod yn ôl yn gynt. Fe wnes i wirio bod yr Enw Parth yn dal i bwyntio at y Gweinyddwyr Enw priodol o'm gwesteiwr yn eu defnyddio Whois.net. Os ydych chi'n gwirio'ch parth yno, mae'r gweinyddwyr enwau ar waelod yr adroddiad.

Arweiniodd hyn fi i gredu y gallai'r safle fod wedi'i hacio o bosibl. Roedd y gweinydd enw yn gywir ond roedd y dudalen a oedd yn dod i fyny yn dudalen ofnadwy a oedd yn edrych fel sbam. Defnyddiais y Ychwanegiad Penawdau Byw i Firefox i sicrhau nad oeddwn yn cael fy ailgyfeirio - yr hac nodweddiadol y mae llawer o bobl yn ei weld. Nid oedd y wefan yn cael ei hailgyfeirio. Gallwn fod wedi gwneud rhywfaint o ddatrys problemau ychwanegol; fodd bynnag, nodais docyn cymorth gyda fy ngwesteiwr fel y gallai eu harbenigwyr ddechrau ymchwilio.

Adfer eich gwefan i gyfrif neu westeiwr gwahanol:

Nid oeddwn wedi diweddaru Pat i'r fersiwn ddiweddaraf o WordPress 2.1, PHP, a MySQL eto, felly penderfynais nad oedd amser gwell na'r presennol! Fe wnes i ddileu ei hen gyfrif a lansio cyfrif newydd. Ail-gofnodais ei wybodaeth alias e-bost a llwytho'r gronfa ddata, WordPress 2.1 a chynnwys Pat:

 • cyfeiriadur uwchlwytho cynnwys wp-content - dyma lle mae'ch holl ddelweddau sydd wedi'u llwytho i fyny yn byw.
 • cyfeiriadur ategion cynnwys wp-content - eich holl ategion (gwnewch hyn yn olaf er y gallai fod gennych rifynnau fersiwn.
 • cyfeiriadur themâu cynnwys wp-content - eich thema.

Rwy'n gobeithio mewn datganiad o WordPress yn y dyfodol fod y 3 chyfeiriadur hyn yn gyfeiriaduron gwreiddiau yn hytrach nag is-gyfeiriaduron. Byddai'n gwneud uwchraddio yn llawer haws! Erbyn yr amser hwn, roedd fy ngwesteiwr wedi dod o hyd i'r mater DNS ac wedi ailgyfeirio'r wefan yn iawn. Whew! Nawr roedd tudalen Pat yn dod yn ôl gyda neges Uwchraddio WordPress. Cliciais drwodd i uwchraddio'r gronfa ddata ac roedd yn ôl i fyny ... bron.

Ydych chi'n cofio'r mater amgryptio y siaradais amdano? Ie, ni allai Pat fewngofnodi o'i herwydd. Nid oedd ei gyfrinair bellach yn dadgryptio'r gwerth yn y gronfa ddata yn iawn felly roedd gen i un cywiriad arall i'w wneud. Fe wnes i fewngofnodi i'r gronfa ddata yn gorfforol a newid cyfeiriad e-bost ateb Pat yn y tabl defnyddiwr i'm cyfeiriad e-bost. Yna defnyddiais y nodwedd “Colli fy Nghyfrinair” i e-bostio dolen i mi fy hun i ailosod y cyfrinair. Ar ôl ailosod y cyfrinair, fe wnes i fewngofnodi a newid cyfeiriad e-bost Pat yn ôl.

A nawr mae Pat yn ôl i fyny! 20/20 yw edrych yn ôl ... pe bawn i wedi aros ar fy ngwesteiwr, byddai'r mater wedi'i gywiro. Fe wnes i gymhlethu'r mater mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae Pat bellach wedi uwchraddio a rhedeg y fersiynau gorau o bopeth. Mae'n ddrwg gen i ei fod i lawr cyhyd, serch hynny. Nid yw'n cymryd yn hir i bownsio'n ôl o amser segur, ond mae'n anghyfleustra cas! Sori, Pat!

Gwersi a ddysgwyd:

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod chi gyda gwesteiwr sydd â chopïau wrth gefn gwych.
 2. Gwneud copi wrth gefn o'ch gwefan a'ch cronfa ddata a'u storio mewn lleoliad diogel.
 3. Os ydych chi gyda gwesteiwr da, dibynnwch arnyn nhw i ddarganfod a chywiro'r mater.
 4. Os oes angen, symudwch i westeiwr neu gyfrif newydd a deall sut i adfer y wefan, y gronfa ddata, ac adfer eich cyfrinair.

Rhywfaint o wybodaeth ychwanegol

Y dyddiau hyn mae'r galw am gysylltiad rhyngrwyd cyflym wedi cynyddu manwldeb. Siawns, ym myd teimladwy hwn y rhyngrwyd, ffôn lloeren wedi profi ei werth. O ran rhyngrwyd diwifr, mae pobl yn dal i fod yn y fantol ac yn gofyn rhyngrwyd diwifr sut gwerthfawr iawn iddynt. Yn enwedig i wefeistri gwe bwysigrwydd DSL diwifr yn gwestiwn mwy. Yn bennaf mae'n well gan y gwefeistri hyn stiwdio dylunio gwe ar gyfer dylunio ac yna angen y cysylltiad cyflym hwn i'w uwchlwytho. Fel cam nesaf mae angen y cysylltiad cyflym hwn hefyd yn y broses o marchnata peiriant chwilio. Person yn cael Ardystiad Microsoft yn gallu delio â phob problem wrth rwydweithio'r cysylltiadau hyn yn hawdd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.