Rydyn ni wedi Symud Gwesteion ... Efallai y byddwch chi Am Wneud cystal

siomedig

Byddaf yn onest fy mod yn hynod siomedig ar hyn o bryd. Pryd rheoli WordPress wedi'i reoli taro'r farchnad a lansiodd rhai ffrindiau i mi eu cwmni, ni allwn fod wedi bod yn hapusach. Fel asiantaeth, roeddwn wedi blino rhedeg i mewn i fater ar ôl mater gyda gwesteiwyr gwe a fyddai’n trosglwyddo unrhyw broblem gyda WordPress ymlaen i ni. Gyda Rheoli WordPress wedi'i gynnal, roedd ein gwesteiwr yn cefnogi WordPress, wedi'i optimeiddio ar gyfer cyflymder, ac roedd ganddo nodweddion sy'n benodol i reoli ein holl wefannau a'n holl gleientiaid.

Fe wnaethon ni ymuno'n gyflym fel cysylltiedigion a chael cannoedd o gwmnïau i ymuno, gan ddarparu rhywfaint o refeniw cyswllt da i ni. Roedd ein cur pen fel asiantaeth wedi diflannu - o'r diwedd cawsom gefnogaeth 24/7 i'n cleientiaid a rhywfaint o westeio gwych gyda'r holl glychau a chwibanau. Roedd hynny hyd at ryw fis yn ôl. Cafodd ein gwesteiwr ei gynnal ar set o weinyddion mewn canolfan ddata a oedd o dan anhygoel cyfres o ymosodiadau dinistriol DDoS. Roedd ein gwefannau a phob un o'n gwefannau cleientiaid i fyny ac i lawr bob munud, fwy na thebyg, heb ddiwedd ar y safle.

Roeddem yn dal gafael ond roeddwn yn dechrau cynhyrfu oherwydd y diffyg cyfathrebu. Roedd ein cleientiaid i gyd yn ein morthwylio, ac ni allem ddweud dim wrthynt am nad oedd ein gwesteiwr yn dweud dim wrthym. Yn y pen draw, cefais gyfle i siarad ag un o'r perchnogion mewn grŵp proffesiynol WordPress ar Facebook a dywedodd fod ganddyn nhw dec ymarferol ac yn gweithio i gael cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt oddi ar y gweinyddwyr wedi'u targedu. Whew ... roedd hynny'n wych i'w glywed a diolch i mi am ei waith ac edrychais ymlaen at yr ymfudo.

Hynny yw, nes i ni gael ein mudo.

Ar ôl i'n gwefan gael ei mudo, ymlusgodd i stop. Cefais broblemau wrth fewngofnodi, llwytho, neu wneud unrhyw beth gyda'r wefan fwy neu lai. Cwynodd fy ymwelwyr a dangosodd cropian gan drydydd partïon y safle yn aros yn ei unfan. Dangosodd Google Search Console broblem glir iawn:

Consol Chwilio Google

Fe wnes i uwchlwytho'r ddelwedd hon a gofynnais am gefnogaeth edrych ar fy ngwasanaethwr ar gyfer materion, gan adael iddyn nhw wybod fy mod i wedi mudo yn ddiweddar. Ac yna dechreuodd y gêm bai.

Dydw i ddim yn gwneud iawn am hyn ... fe wnaethant fy nhrosglwyddo o dechnoleg i dechnoleg sydd ddim ond yn parhau i'w adio wrth geisio dod o hyd i broblemau ar fy safle. Nid ydyn nhw hyd yn oed yn ceisio darganfod ai eu seilwaith nhw ydyw. Felly, gwnes i'r hyn y byddai unrhyw geek yn ei wneud. Rhoddais y gorau i gyhoeddi a datrys pob problem wrth iddynt dynnu sylw atynt ... ac ni newidiodd perfformiad y wefan erioed. Efallai eu bod hyd yn oed wedi darllen fy erthygl ar ffactorau sy'n effeithio ar gyflymder eich gwefan.

Dyma beth wnaethon nhw fynd â fi drwyddo:

 1. A Gwall PHP gydag ategyn penodol pan wnaeth API galw. Fe wnes i analluogi'r ategyn, dim newid yng nghyflymder y wefan.
 2. Y cais nesaf oedd gofyn imi ble gwelais fod y safle'n araf. Felly mi wnes i eu tynnu sylw at y Data cropian Google Webmaster a dywedon nhw nad oedd hynny'n ddefnyddiol. Dim duh ... dwi'n dechrau cynhyrfu ychydig.
 3. Yna dywedon nhw nad oedd gen i dystysgrif SSL ar fy Rhwydwaith Darparu Cynnwys. Roedd hwn yn fater newydd, wnes i erioed sylweddoli bod y CDN yn anabl mewn gwirionedd (cyn ac ar ôl ymfudo). Felly mi wnes i osod Tystysgrif SSL ac fe wnaethant ei alluogi. Dim newid yng nghyflymder y safle.
 4. Fe wnaethant awgrymu fy mod yn cyfuno Ceisiadau JS a CSS. Unwaith eto, hwn oedd yr un cyfluniad cyn mudo ond dywedais yn iawn a gosod a Ategyn optimizer JS a CSS. Dim newid yng nghyflymder y safle.
 5. Dywedon nhw y dylwn i cywasgu delweddau. Ond, wrth gwrs, wnaethon nhw ddim trafferthu gweld fy mod i eisoes cywasgu delweddau.
 6. Yna cefais neges eu bod yn profi fy safle ar y ddau weinyddwr ac yr oedd fy mai i. I fod yn union, “Gyda'r wybodaeth hon, rydym yn gallu gweld nad y gweinydd na llwyth y gweinydd sy'n achosi amser llwyth hir y wefan.” Felly nawr rydw i'n gelwyddgi yn unig a fy mhroblem i yw hi ... dwi'n cofio'r dyddiau hyn cyn i mi weithio gyda chwmni a oedd i fod i fod yn arbenigwyr ar WordPress.
 7. Gofynnais iddynt ddweud wrthyf beth i geisio nesaf. Fe wnaethant argymell fy mod i llogi datblygwr (Dydw i ddim yn twyllo), byddai hynny'n gweithio ar optimeiddio thema, ategyn, a chronfa ddata. Felly, ni all yr arbenigwyr WordPress yn y gwesteiwr hwn ddweud wrthyf beth sy'n bod, ond maent am i mi logi adnoddau er fy mod yn talu 2 i 3 gwaith yr hyn y mae'r cwmni cynnal ar gyfartaledd yn ei godi.
 8. Roedd y safle'n gwaethygu'n raddol, bellach yn cynhyrchu Gwallau 500 pan fyddaf yn ceisio gwneud pethau syml o fewn gweinyddiaeth WordPress. Rwy'n riportio'r 500 gwall. Y peth nesaf rwy'n ei wybod, mae fy safle wedi diflannu, wedi'i ddisodli gan thema blaen gyda'r holl ategion yn anabl. Nawr rwy'n dechrau defnyddio POB marc CAPS ac ebychnod yn fy ymatebion. Nid hobi yw fy safle, mae'n fusnes ... felly nid oedd ei dynnu i lawr yn opsiwn.
 9. Yn olaf, rwy'n cael galwad gan rywun o fewn y cwmni cynnal ac rydym yn sgwrsio am amser hir am y materion. Dyma lle dwi'n chwythu i fyny ... mae'n cyfaddef hynny mae sawl cleient wedi bod yn cael problemau perfformiad ers eu mudo i ffwrdd o'r DDoS ymosododd ar weinyddion. Really? Ni fyddwn wedi dyfalu.
 10. Yn ôl at ddatrys problemau ... dywedir wrthyf efallai y byddaf am geisio symud i DNS cyflymach. Trywan arall yn y tywyllwch ers i mi gynnal gwesteiwr mellt yn barod darparwr DNS a reolir.
 11. Dolen lawn ... rydyn ni'n ôl i beio ategion. Yr un ategion a oedd yn gweithio cyn yr ymfudo. Ar y pwynt hwn rydw i wedi gwneud llawer. Cyflwynais rai ceisiadau i rai Gweithwyr proffesiynol WordPress ac maen nhw'n pwyntio fi at flywheel.
 12. Rwy'n cysylltu â flywheel sy'n arwyddo i mi am a cyfrif prawf am ddim, ymfudwch y wefan i mi, ac mae ar waith yn gyflym. Ac, siom arall, mae'n ei wneud yn ffracsiwn o gost yr hyn yr oeddwn yn ei dalu gyda'n hen westeiwr.

Pam wnes i benderfynu mudo?

Nid yw mudo ein holl wefannau yn mynd i fod yn hwyl. Ni wnes i'r penderfyniad hwn oherwydd y materion perfformiad, fe wnes i hynny oherwydd materion ymddiriedaeth. Collodd fy nghwmni cynnal diwethaf fi oherwydd nad oedd ganddynt yr uniondeb (ac maent yn dal i fod heb yr uniondeb) i gyfaddef eu bod yn cael rhai materion perfformiad mawr. Fe allwn i fod wedi dioddef gyda nhw yn dweud y gwir wrthyf ac yn disgwyl pryd y byddent yn cael pethau wedi'u cywiro, ond ni allwn ddioddef gyda nhw dim ond pwyntio bysedd.

Dyma'r adroddiad Gwefeistr ychydig ddyddiau'n ddiweddarach:

Google Consol Amser Amser Llwytho i Lawr

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed beth allai ddigwydd pryd flywheel yn mynd yn fawr ... a fydd yn arwain at brofiad tebyg? Un o'r pethau y darganfyddais yn yr ymfudiad hwn oedd nad oedd gan ein hen westeiwr unrhyw alluoedd rhithwir i gynnwys perfformiad un cyfrif dros un arall. O ganlyniad, efallai nad y broblem yw fy ngosodiad o gwbl, gallai fod yn rhywun arall yn hogio adnoddau ar y gweinydd gan ddod â ni i gyd i lawr.

Gyda'r safle yn ddiogel ymlaen flywheel, rydyn ni'n gosod ein tystysgrifau diogelwch ac yn dod â'r bwystfil yn ôl yn fyw. Ymddiheuraf am y diffyg cynnwys yr wythnos diwethaf. Gallwch chi betio y byddwn ni'n gwneud iawn am beth amser coll!

Datgeliad: Rydyn ni nawr yn aelod cyswllt o Flywheel! Ac flywheel wedi bod yn argymhellir gan WordPress!

8 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n teimlo fy mod i wedi bod yn cael problemau tebyg gyda rhai o westeion fy safle hefyd. Tybed a ydyn nhw ddim yn cyrchu eu gwesteiwr WordPress wedi'i reoli i'r un gweinyddwyr a oedd yn cael yr ymosodiadau DDoS? Yr un gêm trosglwyddo a beio nes cael techneg o'r diwedd a ddywedodd eu bod wedi nodi rhai materion gweinydd mewnol yr oeddent yn gweithio arnynt. Peidiwch â chredu fy mod i wedi cael problem ers hynny wrth lwc.

  • 2

   Rwy'n credu bod y galw yn uchel am y llwyfannau hyn a reolir. Yn anffodus, fel y gwyddoch chi a minnau ... mae yna lawer mwy o bobl allan yna sy'n “meddwl eu bod nhw'n gwybod” yn erbyn gwybod beth sy'n digwydd gyda'r llwyfannau hyn mewn gwirionedd. Credaf y byddant yn dal i fyny ac yn defnyddio systemau monitro a fydd yn gallu olrhain materion. Yn onest, roedd y digwyddiad hwn yn ymddangos fel eu bod yn taflu dartiau at wal yn unig. Collais bob hyder.

 2. 3

  Rwy'n teimlo'ch poen. Dim byd gwaeth na chael eich cerdded trwy ryw ganllaw datrys problemau sgriptiedig diwerth cyffredin pan wyddoch eisoes nad yw'n mynd i helpu.

  A yw'r gwesteiwr arall hwn lle mae IonThree yn cael ei gynnal? Ac a ddylen ni ystyried symud? Rwy'n credu ein bod ni newydd adnewyddu.

  Hefyd, byddwn wedi disgwyl ichi alw'r cwmni allan yn ôl enw gan fod gennych gleientiaid sy'n cael eu cynnal arnynt ac, fel fi, efallai eu bod yn pendroni a oes ganddynt faterion nad ydyn nhw'n gwybod amdanyn nhw eto. Hynny yw oni bai eich bod yn cynllunio ar neges breifat i gleientiaid yr effeithir arnynt.

  • 4

   Nodais y mater gan ddefnyddio Gwefeistri Google ac edrych ar ein stats cropian, Tolga. Dwi ddim yn credu mai pob un o'u cleientiaid ydyn nhw, dwi'n meddwl ein bod ni wedi cael ein hongian ar rai gweinyddwyr araf gyda llawer o lwyth arnyn nhw. Os nad ydych chi'n gweld gostyngiad mewn perfformiad, mae'n debyg nad oes rheswm i adael. Mae Flywheel yn rhatach ar gyfer ein hopsiynau aml-gyfrif, ddim yn siŵr ond fe allech chi arbed ychydig o bychod.

 3. 5
 4. 6

  Ni allaf gredu cymaint yr arafodd y wefan, ac na allent roi ateb syth ichi. Falch o glywed bod pethau'n gweithio'n dda gyda Flywheel. Yn ddiweddar fe wnaethom newid cynnal ar gyfer safle Roundpeg hefyd, ac mae gennym amgylchedd mwy sefydlog ar gyfer ein gwefan.

 5. 7
  • 8

   Rydw i wedi bod yn meddwl mwy am hyn, ac rydych chi'n gwybod beth? Rydych chi'n iawn. Tynnwch fy sylw os gwelwch yn dda. Er gwaethaf yr helyntion rydyn ni'n eu cael w / Flywheel, hyd yn oed ar eu diwrnod gwaethaf, maen nhw'n dal i guro gwesteion fel HostGator, GoDaddy, ac ati.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.