A yw Marchnata Apple yn Sugno?

Depositphotos 24060249 s

Mae marchnata pwy sy'n wirioneddol ennill yma, Apple neu Microsoft? Cliciwch drwodd os na welwch y fideo.

Ysbrydolwyd y swydd hon gan sgwrs y gwnes i ymuno â hi Microsoft yn ennill rhywfaint o dir yn ôl yn erbyn Apple. Parhaodd y sgwrs ar Twitter gyda thrydariad gwych gan Kara:

O caraweber: @douglaskarr wedi mwynhau'r post heddiw. Mae Snarky allan, ac mae'r ymgyrch “I'm a Mac” yn dechrau darllen fel rhywbeth snarky. (FTR, dwi'n gefnogwr Apple, hefyd).

Rwy'n gobeithio bod hyn yn sbarduno dadl enfawr. Mae Apple yn cael ei ystyried yn un o'r timau marchnata gorau mewn Technoleg heddiw, ond rwy'n dechrau cael ail feddyliau ynglŷn â'u hymdrechion. A chwaraeodd marchnata ran enfawr yn llwyddiant diweddar Apple? Neu ai incwm gwario yn syml ydoedd? Peidiwch â chymysgu cynnyrch â marchnata ar hyn - rwy'n sylweddoli bod yr iPhone yn newidiwr gêm yn y diwydiant. Nid fy nghwestiwn yw a oes gan Apple gynhyrchion gwych ai peidio, faint o effaith a gafodd marchnata ar dwf enfawr Apple mewn gwerthiannau?

Ai marchnata Apple mewn gwirionedd a wnaeth y gwahaniaeth?

Pan fo'r amseroedd yn arw ac incwm gwario yn is, mae'n rhaid i ddefnyddwyr a busnesau wneud penderfyniadau prynu anoddach. Gan fod Microsoft yn ennill cyfran o'r farchnad yn ôl gan Apple ar eitemau fel gliniaduron, mae'n ymddangos bod Microsoft yn ennill y rhyfel gwerth. Hynny yw, nid yw marchnata Apple o ddyluniad cŵl, cain, rhwyddineb ei ddefnyddio, a llai o drafferth ... yn gweithio.

Mae hynny'n golygu nad yw defnyddwyr deallus yn credu bod cost Afal yn werth chweil mwyach. Nid yw Apple yn dadlau… ac nid wyf yn credu (nac ychwaith Kara) bod hysbysebion snarky yn eu helpu. Mewn gwirionedd, rwy'n credu efallai eu bod nhw'n swnio fel rhai plant sydd wedi'u difetha yn ffrwydro am eu tegan mwyaf newydd ac yn rhoi'r bys i'r sefydliad (dyna fi a chi).

Efallai ei bod yn bryd lladd yr ymgyrch Mac vs PC gyfan.

Elfen allweddol i farchnata gwych yw prydlondeb. Mae'n bwysig bod eich marchnata yn aros yn berthnasol i'ch cynulleidfa ... a newidiadau yn yr economi sy'n effeithio ar benderfyniadau prynu pobl. O ganlyniad, mae'n allweddol addasu yn unol â hynny. Mae'n bryd i Apple addasu.

9 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Rwy'n credu bod eich paragraff olaf yn esbonio pam mae Apple yn colli cyfran o'r farchnad. Mae meddylfryd y defnyddiwr wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf ac nid yw Apple wedi newid eu strategaeth farchnata eto. Mae gan Microsoft, mae'r hysbysebion gliniaduron o dan $ 1500 yn mynd reit i galon defnyddiwr sy'n ymwybodol o gost.

  Adam

 2. 2
 3. 3

  Rwy'n credu eu bod, ac wedi bod ers peth amser, yn marchnata i lefel wybodaeth benodol. I bobl nad ydyn nhw wir eisiau tincer o gwbl â'u peiriannau (yn bendant nid fi), mae eu marchnata yn effeithiol gan ei fod yn ceisio dangos pa mor syml ydyn nhw. Nid yw eu hysbyseb sy'n hyrwyddo'r “Geniuses” yn gwneud dim i mi, dwi wir ddim eisiau ac ni allaf gyrraedd canolfan orlawn yn ystod oriau busnes arferol, ond GALLAF chwilio ar-lein i gael help o'r gyfran marchnad 90% + o PC defnyddwyr. Mae eu hysbyseb “Dileu” yn ceisio dweud wrthyf mai dim ond un dewis sy'n dda, ond pan brynais fy ngliniadur diweddaraf, cafodd Mac's eu trosglwyddo oherwydd nad oedd ganddyn nhw'r set nodwedd gywir yr oeddwn ei hangen, ond roeddwn i'n gallu dod o hyd i'r cyfrifiadur cywir roedd gan hynny bopeth yr oeddwn ei eisiau.

 4. 4

  Roeddwn i'n ffan o'r pigiadau cynnil a wnaed yn y ddwy gyfres gyntaf o Mac yn ychwanegu. Ond roeddwn i’n meddwl eu bod nhw wedi cymryd tro rhy negyddol tua 9 mis yn ôl, tua’r amser y dechreuodd y “Vista bashing”. Ers hynny, mae fy marn am eu hysbysebion wedi dirywio'n gyson.

  I mi, mae'r hysbysebion mwy diweddar yn gwneud gwaith gwell o wneud i ddefnyddwyr Mac presennol deimlo'n well am eu dewis nag y mae i ddod â defnyddwyr newydd i'r plyg. Yn ysgafn (ac yn ddigrif) dangoswch fuddion eich cynnyrch a bydd pobl yn dod draw i'ch ochr chi. Yn sarhaus yn y gystadleuaeth, ac yn anuniongyrchol y rhai sy'n ei defnyddio, ac rydych mewn perygl o ddieithrio a gwrthod ystyfnig hyd yn oed ystyried newid.

  Nid wyf yn siŵr pa mor effeithiol yw hysbysebion Microsoft Laptop Hunter ar y cyfan, ond maent o leiaf yn dangos manteision pris ac amrywiaeth cyfrifiaduron sy'n seiliedig ar Windows. Fi'n bersonol, roeddwn i eisiau MacBook Pro $ 2,800 17 ″, ond fe wnes i brynu llyfr net $ 325 wedi'i seilio ar Windows. Y llyfr net yw'r gwrthwyneb llwyr i'r MacBook Pro, ond achosodd y gwahaniaeth pris imi ailystyried yr hyn sy'n hanfodol yn erbyn yr hyn a fyddai'n braf iawn ei gael.

  Bydd gan Apple bob amser selogwr technoleg-ffyddlon yn dilyn, ac ar ben hynny bydd yna rai sy'n barod i dalu mwy am fwy o ddefnyddioldeb. Ond mae'r economi bresennol yn gorfodi mwy o bobl i wneud penderfyniadau yn seiliedig yn unig ar gost ymlaen llaw, ac ni fu hynny erioed yn segment marchnad lle mae Apple yn edrych i gystadlu. Ac nid yw eu hysbysebion cyfredol yn gwella'r sefyllfa hon mewn unrhyw ffordd, er gwell neu er gwaeth.

 5. 5

  Ychydig yn ôl clywais Merlin Mann yn dweud os nad yw prynu Afal yn werth yr arian, yna nid yw'n werth yr arian - rwy'n credu.

  Datgeliad: Rwy'n defnyddio Mac yn y gwaith a pheiriant Windows gartref.

 6. 6

  Rwy'n credu eich bod chi'n ddryslyd marchnata ac hysbysebu.

  Mae marchnata Apple ers dychwelyd Swyddi wedi bod yn ddiymwad yn wych tra bod rhai hysbysebion ac ymgyrchoedd unigol wedi methu â chyrraedd o bryd i'w gilydd.

  Credaf fod y ddadl bod llwyddiannau enfawr diweddar Apple o ganlyniad i farchnata yn hollol ffug. Mae conglfaen strategaeth Apple bob amser wedi bod yn gwneud cynhyrchion gwych, nid marchnata gwych.

  Roedd yr iPod yn llwyddiant ysgubol nid oherwydd yr hysbysebion silwét dawnsio, ond oherwydd ei fod / yn gynnyrch rhyfeddol a oedd / sydd ymhell uwchlaw unrhyw beth arall ar y farchnad.

  Waeth beth fo'r amodau economaidd, bydd defnyddwyr bob amser yn talu am gynhyrchion gwych. Sefydlwyd Apple mewn dirwasgiad ac mae'n parhau i ffynnu yn y dirwasgiad hwn.

  Efallai bod yr honiad bod Microsoft yn ennill cyfran o'r farchnad ar Apple ychydig yn gynamserol. Mae'r adroddiadau fy mod i wedi gweld fel petai'n hawlio'r gwrthwyneb.

  • 7

   Helo Brian!

   Er fy mod yn sôn am yr hysbysebion, rwy'n dal i gwestiynu'r marchnata, nid yr hysbysebu. Dwi ddim chwaith yn cwestiynu'r cynhyrchion anhygoel. Rwy'n ymateb i'r sylw hwn trwy Ipod a fy ngliniadur o ddewis yw fy MacBookPro. Fy nghwestiwn yw faint o bwysau a gafodd straegies marchnata Apple yn eu llwyddiant? Ai cyfoeth yn unig oedd y rôl?

 7. 8

  Doug,

  Rwyf wrth fy modd â'r drafodaeth hon. Diolch am ei gychwyn. Yn fy marn i, mae a bydd Apple yn parhau i gael marchnata gwych. Mae'r cwmni wedi dyfalbarhau trwy lawer o ddirywiad, yn rhannol oherwydd eu harian marchnata a'u gallu i addasu ar ddime. Dim ond un elfen o'r strategaeth yw'r ymgyrch hysbysebu gyfredol, ac rwy'n credu bod llawer o'r sylwadau'n canolbwyntio ychydig yn rhy drwm. Rwy'n credu bod y cyfeiriad at yr hysbyseb ar y dechrau yn rhoi pobl ar y trac hwnnw. Ta waeth, mae strategaeth farchnata Apple yn cynnwys cymaint mwy na darn o hysbysebu tactegol. Bydd cynllunio cynnyrch, prisio, lleoli, dylunio ac amseru a weithredir trwy hysbysebu wedi'i dargedu, pr, digwyddiad, a strategaethau a thactegau gwerthu uniongyrchol ac anuniongyrchol eraill yn cadw'r cwmni hwn ar y blaen mewn trafodaethau marchnata am amser hir.

 8. 9

  Helo Douglas, mae'n ddrwg gennyf adael sylw oddi ar y pwnc, ond mae'n ymddangos bod y ddolen gyntaf, sy'n dweud i glicio taflu i weld fideo, yn cysylltu â fideo yn arwain at dudalen 404, “Ni allem ddod o hyd i hynny! Naill ai rydych chi ar goll neu rydyn ni! ”. Unwaith eto ... fy ymddiheuriadau am y sylw oddi ar y pwnc.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.