Achosion a Chanlyniadau Dieithr Materion Data

mae canlyniadau'n achosi data budr

Mae dros hanner yr holl farchnatwyr yn credu hynny data budr yw'r rhwystr mwyaf wrth adeiladu rhaglen farchnata lwyddiannus. Heb ddata o ansawdd na data anghyflawn, rydych chi'n colli'r gallu i dargedu a chyfathrebu â'ch rhagolygon yn gywir. Yn ei dro, mae hyn yn gadael bwlch yn eich gallu i sicrhau eich bod yn diwallu anghenion eich tîm gwerthu hefyd.

Effeithlonrwydd gwerthu yn segment technoleg sy'n tyfu. Bydd y gallu, gyda data gwych, i dargedu rhagolygon, eu trosi i dennynau, a darparu arweinwyr cymwys i'r tîm gwerthu yn seiliedig ar ddata gwych yn rhoi eich ymdrechion i mewn ac allan yn y cam clo, gan yrru mwy o gau.

Ond mae 60% o'r holl farchnatwyr yn nodi bod eu cronfa ddata annibynadwy, Mae 25% yn nodi ei fod anghywir ac mae 80% syfrdanol yn dweud bod ganddyn nhw peryglus cofnodion cyswllt ffôn!

Data budr yw llofrudd distaw ymgyrchoedd marchnata. Mae'n gwneud i chi edrych yn wael, yn iselhau effaith cynnwys a chynigion gwych, a gall roi eich brand, enw da a'ch parth mewn perygl (neu'n waeth). Anwybyddwch yr adroddiad hwn a'i oblygiadau i'ch busnes yn ôl eich risg. Matt Heinz, Llywydd Heinz Marketing

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn Matt ac Integreiddio ar Twitter. Am 10 am PT / 1pm ET ar Chwefror 19eg byddant yn cael a TweetSgwrs ar y pwnc Ansawdd Data ar Chwefror 19eg (Hashtags: #dirtydata a #MartechChat). Canfyddiadau o'r Mynegai Integreiddio Data yn cynnwys:

  • Data dyblyg (15%), gwerthoedd / ystodau annilys (10%) a meysydd coll (8%) yw'r materion ansawdd data mwyaf cyffredin.
  • Mae fformatio annilys, dilysiad e-bost aflwyddiannus a dilysu cyfeiriad wedi methu yn wallau llai cyffredin, ond mae'n anoddach eu datrys; ar ben hynny, maent yn arwyddocaol wrth eu cyfuno - gan effeithio ar warediadau o 5 y cant yn SMB, 10 y cant mewn menter a 7 y cant yng nghategori cwmni cyfryngau.
  • Pe na bai'r cwmnïau cyfryngau a ddadansoddwyd wedi bod yn defnyddio meddalwedd llywodraethu data, byddent wedi gorfod dal a chywiro gwallau data gobaith cyfun 313,890 â llaw.
  • Gyda phrisiau arweiniol B2B ar gyfartaledd yn fwy na $ 50, byddai'r materion dilysu e-bost a chyfeiriadau aflwyddiannus hyn yn trosi i fwy na $ 2.5 miliwn mewn gwariant cyfryngau a wastraffwyd.

Achosion a Chanlyniadau Data Brwnt

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.