Beth yw ysgrifennu copi ymateb uniongyrchol? Sut i Ysgrifennu Copi sy'n Trosi

Copi Ysgrifennu sy'n Trosi

Yn syml, nid yw'r erthygl ar gyfartaledd yn mynd i berfformio. Rwy'n parhau i synnu wrth i mi edrych ar bynciau o ddiddordeb trwy chwilio a chymdeithasol ond pan ddechreuaf ddarllen yr erthygl, mae'n ddiflas ac yn anffurfiol yn unig. Os byddwch chi'n adeiladu dwy dudalen lanio gyda'r un cynnig yn union, rwy'n gwarantu y bydd un a ysgrifennwyd gan ysgrifennwr copi talentog yn casglu llawer mwy o sylw. Ar nodyn ochr, rwy'n dal i ddyheu am fod yn ysgrifennwr gwych. Rydw i wedi bod yn ysgrifennu ers 10 mlynedd ac yn parhau i ddysgu.

Mae ffeithlun diweddar Koeppel Direct, Ysgrifennu Copi Ymateb Uniongyrchol: Copi Crefftio sy'n Trosi, yn rhannu rhai o'r cyfrinachau ysgrifennu copi ymateb uniongyrchol hynny â'r byd ehangach. Dysgwch sut i lunio ymdrech ymateb uniongyrchol llofrudd (DR) mewn dim o amser, neu o leiaf sut mae'ch hoff ysgrifennwyr copi yn defnyddio eu bysedd hud i dylino'ch arweinyddion yn gwsmeriaid gwych.

Beth yw copi ymateb uniongyrchol?

Mae ymateb uniongyrchol yn ymadrodd sy'n benodol i strategaeth ysgrifennu copi neu hysbysebu lle rydych chi am i gamau gweithredu absoliwt gael eu cymryd. Mae gan farchnata neu hysbysebu ymateb uniongyrchol bob amser alwad i weithredu sydd â chanlyniad mesuradwy ar unwaith. Enghreifftiau fyddai tudalen lanio lle mae ffurflen wedi'i llenwi neu botwm botwm clicio-i-alwad yn arwain at alwad werthu. Mae tudalennau glanio bob amser yn defnyddio copi ymateb uniongyrchol.

Mae Peter Koeppel yn tynnu sylw at 5 awgrym ysgrifennu copi ymateb uniongyrchol i'ch rhoi ar ben ffordd:

  1. Penderfynwch ar y nodau ar gyfer eich copi. Ydych chi'n gwerthu esgidiau neu'n ceisio cael rhywun i gyfrannu at achos?
  2. Cynlluniwch eich llwybr. Sut ydych chi'n mynd i gyflawni'r nod hwnnw? Mae'n bryd cael briff creadigol!
  3. Paratowch i ddangos eich gwerth. Dangoswch, peidiwch byth â dweud, faint o werth rydych chi'n dod ag ef i'r bwrdd. Gwnewch restr o'r ffyrdd rydych chi'n mynd i greu newid positif os yw'r targed yn gwneud yr hyn rydych chi wedi'i ofyn.
  4. Trefnwch y pwyntiau ar eich rhestr yn y drefn o'r mwyaf gwerthfawr ar gyfer eich nod cychwynnol i'r lleiaf.
  5. Trimiwch ef i lawr. Cael gwared ar y pwyntiau sydd leiaf effeithiol.

Mae'r ffeithlun yn nodi pob cam mewn proses gyffredinol i gynllunio, ysgrifennu a gwneud y gorau o'ch copi ymateb uniongyrchol. Mae'n manylu ar optimeiddio ar gyfer pob cyfrwng, nid yr alwad i weithredu yn unig. Mae Peter hefyd yn darparu ychydig o enghreifftiau o sut y gall newid syml mewn verbiage ddylanwadu ar y darllenydd:

  • "Cyfle”Yn lle“ Unwaith mewn oes. ” A yw mewn gwirionedd unwaith mewn oes? Ddim yn debyg. Os ydyw, pam ydych chi'n ei werthu i rywun arall? Ewch i mewn ar hynny eich hun!
  • "Darganfod”Yn lle“ Ni welwyd erioed o’r blaen. ” Rydych chi'n gwerthu rhywbeth, felly mae'n debyg eich bod chi wedi'i weld, o leiaf mewn llun a dynnwyd gan rywun a oedd yno mewn bywyd go iawn.
  • "Unigryw”Dros“ Brysiwch! ” Er y gall amser fod yn ysgogiad, mae'r un hwn yn cael ei orddefnyddio cymaint fel nad oes ganddo bron unrhyw bwer. Mae cynigion sy'n dod i ben mewn ychydig funudau hefyd yn ddi-ffael.

Dyma'r ffeithlun llawn, Ysgrifennu Copi Ymateb Uniongyrchol: Copi Crefftio sy'n Trosi:

Copi Ysgrifennu sy'n Trosi

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.