Post Uniongyrchol sy'n Gweithio!

post uniongyrchol

Rydw i wedi bod yn golygu ysgrifennu am hyn ers cyn y Flwyddyn Newydd ond roedd yn rhaid i mi gael y sganiwr ol allan i dynnu ynghyd y delweddau hyn o ryw bost uniongyrchol rydw i wedi'u derbyn yn ddiweddar. Y llinell waelod yw hynny rhai mae post uniongyrchol yn dal i weithio. Dyma 3 enghraifft:

 • Jack Hayhow anfonodd ei lyfr ataf, Doethineb y Mochyn Hedfan. Rwy'n credu mai hwn yw fy 'anrheg' gyntaf fel blogiwr! Mae gen i gwpl o lyfrau ar fy stand nos ar hyn o bryd i orffen - ond rwy'n edrych ymlaen at gloddio i'r un hwn. Roedd yn wirioneddol dwt cael nodyn mewn llawysgrifen gan Jack ynghyd â'r llyfr. Bod Jack wedi cymryd yr amser i ysgrifennu ataf ac anfon y llyfr yn golygu llawer yn barod!
 • CVS Anfonodd fferyllfa gerdyn ataf am y gwyliau yn diolch imi am fy nawdd. Cafodd ei lofnodi'n bersonol hyd yn oed gan bob un o'r staff! Mae fy CVS yn wych. Mae wir yn fy atgoffa llawer o'r siop gornel yr oeddem yn arfer ymweld â hi yn tyfu i fyny yn y bwâu allan yn Newtown Connecticut (Enw'r siop honno oedd Crossroads ... roeddent yn arfer gadael i'r plant godi cwrw a'i gerdded adref i'n rhieni gyda galwad ffôn … Dyn ydw i'n hen!). Pe bai CVS yn cael ffrwythau, mae'n debyg na fyddwn yn mynd i siopa groser o gwbl! Mae CVS yn profi y gallwch chi fod yn gadwyn enfawr a dal i drin pobl fel eich cymydog.
 • Wikimedia anfonodd gerdyn ataf gyda nodyn yn diolch imi am fy rhodd i Wicipedia blwyddyn diwethaf. Rwy'n aml yn cymryd fy arian Paypal ac yn eu rhoi yn ôl i ddatblygwyr ategolion a gwefannau sy'n gofyn am roddion - os yw eu meddalwedd neu wasanaeth yn ddefnyddiol. Rwy'n defnyddio Wikipedia lawer ar y blog hwn felly byddwch chi'n hapus i wybod bod rhan o elw hysbysebu'r wefan yn cael ei rolio'n ôl i wefannau eraill. (Mae angen y gweddill i dalu am addysg coleg fy mab!).

Cardiau
Mae'n ddiddorol yn yr oes sydd ohoni fod pobl yn dal i gydnabod ystyr y cyffyrddiad 'dynol'. Gallai Jack fod wedi anfon ei lyfr ataf trwy Amazon, a gallai CVS a Wikimedia fod wedi anfon e-bost ataf yn diolch imi. Rwy'n eiriolwr enfawr dros e-bost ... Rwyf wrth fy modd â'r ffaith y gellir ei bersonoli a'i awtomeiddio. Cymerodd hyn ychydig bach mwy o ymdrech ac yn bendant costiodd ychydig mwy. Mae hynny'n dweud wrthyf fod y bobl hyn yn meddwl fy mod yn ddigon pwysig i'w busnes ei bod yn werth buddsoddi ynof. Dyna neges gref, ynte?

Dyna'r math o bost uniongyrchol sy'n gweithio. Nid yw'r miloedd eraill o ddarnau o bost uniongyrchol a gaf yma yn werth eu crybwyll. Rwyf wedi dweud wrth gleientiaid o'r blaen mai'r amser y mae'n rhaid i chi gael sylw rhywun gyda phost uniongyrchol yw'r amser y mae'n ei gymryd iddynt gerdded o'u blwch post i'w can garbage. Nid wyf wedi newid fy meddwl ar hynny o gwbl. Mae anfon pecyn mewn llawysgrifen neu gerdyn diolch yn sicr yn cael fy sylw!

8 Sylwadau

 1. 1

  Yn bendant. Rydyn ni eisiau'r cyffyrddiad dynol - onid dyna hefyd un o'r rhesymau pam mae blogiau wedi dod mor fawr?

  -

  Arferai ein rhieni crand gyfathrebu trwy lythyrau caru mewn llawysgrifen. Heddiw mae'n SMS cyflym. Ddim cweit yr un peth, eh?

 2. 2

  Doethineb y Mochyn Hedfan. Rwy'n credu mai hwn yw fy anrheg gyntaf go iawn? fel blogiwr!

  Douglas gofalus - nad oeddech chi'n gwybod y gallai derbyn anrhegion arwain at holi'ch moeseg 🙂 LOL

  > Rwy'n aml yn cymryd fy arian Paypal ac yn eu rhoi yn ôl i ddatblygwyr ategion a gwefannau sy'n gofyn am roddion - os yw eu meddalwedd neu wasanaeth yn ddefnyddiol.

  Rwyf wedi dechrau gwneud hyn hefyd bron i ddiwedd y llynedd. Mae'n deimlad da gallu cyfrannu'n ôl at y rhai sy'n rhoi o'u hamser i wneud pethau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd.

 3. 3
 4. 4

  Steven:

  Dyma rybudd i'r holl hysbysebwyr, rwy'n rhad, yn hawdd ac yn onest. Gallwch chi fy mhrynu, ond rydw i'n mynd i adael i bawb wybod fy mod i wedi cael fy mhrynu. 🙂

  Rwy'n cytuno â chi ar y Paypal. Gobeithio ei fod yn duedd sy'n parhau. Mae ffynhonnell agored wedi bod yn dda i bob un ohonom!

  Doug

 5. 5

  Kevin,

  Fel marchnatwr cronfa ddata, mae'n anodd meintioli'r math hwn o gost, ynte? Fodd bynnag, oherwydd na allwch fesur rhywbeth, mae'n syniad da. Mae cwmnïau sy'n 'gwneud y peth iawn' yn dechrau symud ymlaen mewn gwirionedd. Rwy'n wirioneddol gredu ryw ddydd y bydd gennym fynegai 'budd cymdeithasol' ar gyfer cwmnïau ryw ddydd fel y bydd pobl yn gweithio gyda chwmnïau sy'n gwneud mwy o les i'r wlad yn hytrach na drwg.

  O leiaf dwi'n gobeithio hynny!
  Doug

 6. 6

  Heb amheuaeth, mae gwneud y peth iawn yn beth da. A fi fyddai'r person cyntaf i gefnogi cwmnïau sy'n gwneud pethau neis. Mae treulio amser yn gwneud y gweithgareddau hyn yn gyrru ROI gwell na gwario arian ar hysbyseb deledu.

  Flynyddoedd lawer yn ôl, eisteddais mewn ystafell gyda Folks o Dilysnod. Roeddent am greu rhaglen ddiolch awtomataidd ar gyfer fy nghwmni, wedi'i chlymu i mewn i system CRM. I mi, roedd hynny gyferbyn â'r hyn rydych chi'n ei eiriol. Mae yna linell mor dda rhwng gwneud daioni, gwneud rhywbeth sy'n edrych yn dda, a cheisio gyrru elw. Hyd at eich pwynt, os gwnewch dda, bydd y gwerthiannau a'r elw yn dilyn.

  Post da!

 7. 7

  Helo Doug,

  Rwy'n credu bod eich sylw ynglŷn â'r “cyffyrddiad dynol” yn hynod ddilys.

  Rydym wedi sylwi bod postio pecynnau marchnata copi caled a'r cyfryngau i'w hyrwyddo
  mae ein cwmni wedi talu ar ei ganfed yn esbonyddol. Mae e-bost yn iawn, ond mae'n dod
  llai a llai dibynadwy. Gormod o sbam a sothach. Mae'n mynd yn annifyr.
  Post uniongyrchol; fodd bynnag, yn parhau i gau gwerthiannau, ac fel y soniasoch am “y dynol
  mae'n ymddangos bod cyffwrdd "yn helpu i gael sylw.

  Rydym wedi darganfod bod cyfuno presenoldeb ar-lein ag ymgyrch post uniongyrchol integredig
  yn gweithio orau i'r cwmnïau catalog rydyn ni'n eu cynrychioli. Mae yna werth mawr
  mewn marchnata aml-sianel. Ni all un cwmni ddibynnu ar un cerbyd marchnata mwyach.

  Rydw i wedi mwynhau'ch erthygl yn fawr ... mae gennych chi ddarllenydd brwd newydd ynof!

  Leslie
  ei alw ac mae “post post” go iawn yn parhau i brofi

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.