Post Uniongyrchol sy'n Gweithio!

post uniongyrchol

I've been meaning to write about this since before the New Year but I had to get the ‘ol scanner out to pull together these images of some direct mail I've received recently. The bottom line is that rhai mae post uniongyrchol yn dal i weithio. Dyma 3 enghraifft:

 • Jack Hayhow anfonodd ei lyfr ataf, Doethineb y Mochyn Hedfan. I think this is my actual first ‘gift' as a blogger! I've got a couple books on my nightstand right now to finish – but I'm looking forward to digging into this one. It was really neat to get a handwritten note from Jack along with the book. That Jack took the time to write me and send the book means a lot already!
 • CVS Pharmacy sent me a card for the holidays thanking me for my patronage. It was even personally signed by each of the staff! My CVS is fantastic. It really reminds me a lot of the corner store we used to visit growing up in the boonies out in Newtown Connecticut (That store was named Crossroads… they used to let the kids pick up beer and walk it home to our parents with a phone call… man am I old!). If CVS had fruit, I probably wouldn't go grocery shopping at all! CVS proves that you can be a huge chain and still treat people like your neighbor.
 • Wikimedia anfonodd gerdyn ataf gyda nodyn yn diolch imi am fy rhodd i Wicipedia last year. I often take my Paypal funds and give them back to plugin developers and websites that ask for donations – if their software or service is useful. I use Wikipedia a lot on this blog so you'll be happy to know that part of the advertising proceeds of the site are rolled back to other sites. (The remainder is needed to pay for my son's college education!).

Cardiau
It's interesting in this day and age that folks still recognize what the ‘human' touch means. Jack could have sent me his book through Amazon, and CVS and Wikimedia could have just as easily sent me an email thanking me. I'm a huge advocate of email… I love the fact that it can be personalized and automated. This took a little bit more effort and definitely cost a little more. That tells me that these folks thought I was important enough to their business that it was worth investing in me. That's a strong message, isn't it?

That's the type of direct mail that works. The other thousands of pieces of direct mail I get here aren't worth mentioning. I've told clients before that the amount of time you have to get someone's attention with direct mail is the time it takes for them to walk from their mailbox to their garbage can. I've not changed my mind on that at all. Sending a handwritten package or thank-you card definitely gets my attention!

8 Sylwadau

 1. 1

  Yn bendant. Rydyn ni eisiau'r cyffyrddiad dynol - onid dyna hefyd un o'r rhesymau pam mae blogiau wedi dod mor fawr?

  -

  Arferai ein rhieni crand gyfathrebu trwy lythyrau caru mewn llawysgrifen. Heddiw mae'n SMS cyflym. Ddim cweit yr un peth, eh?

 2. 2

  Doethineb y Mochyn Hedfan. Rwy'n credu mai hwn yw fy anrheg gyntaf go iawn? fel blogiwr!

  Douglas gofalus - nad oeddech chi'n gwybod y gallai derbyn anrhegion arwain at holi'ch moeseg 🙂 LOL

  > Rwy'n aml yn cymryd fy arian Paypal ac yn eu rhoi yn ôl i ddatblygwyr ategion a gwefannau sy'n gofyn am roddion - os yw eu meddalwedd neu wasanaeth yn ddefnyddiol.

  Rwyf wedi dechrau gwneud hyn hefyd bron i ddiwedd y llynedd. Mae'n deimlad da gallu cyfrannu'n ôl at y rhai sy'n rhoi o'u hamser i wneud pethau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd.

 3. 3
 4. 4

  Steven:

  Dyma rybudd i'r holl hysbysebwyr, rwy'n rhad, yn hawdd ac yn onest. Gallwch chi fy mhrynu, ond rydw i'n mynd i adael i bawb wybod fy mod i wedi cael fy mhrynu. 🙂

  Rwy'n cytuno â chi ar y Paypal. Gobeithio ei fod yn duedd sy'n parhau. Mae ffynhonnell agored wedi bod yn dda i bob un ohonom!

  Doug

 5. 5

  Kevin,

  Fel marchnatwr cronfa ddata, mae'n anodd meintioli'r math hwn o gost, ynte? Fodd bynnag, oherwydd na allwch fesur rhywbeth, mae'n syniad da. Mae cwmnïau sy'n 'gwneud y peth iawn' yn dechrau symud ymlaen mewn gwirionedd. Rwy'n wirioneddol gredu ryw ddydd y bydd gennym fynegai 'budd cymdeithasol' ar gyfer cwmnïau ryw ddydd fel y bydd pobl yn gweithio gyda chwmnïau sy'n gwneud mwy o les i'r wlad yn hytrach na drwg.

  O leiaf dwi'n gobeithio hynny!
  Doug

 6. 6

  Heb amheuaeth, mae gwneud y peth iawn yn beth da. A fi fyddai'r person cyntaf i gefnogi cwmnïau sy'n gwneud pethau neis. Mae treulio amser yn gwneud y gweithgareddau hyn yn gyrru ROI gwell na gwario arian ar hysbyseb deledu.

  Flynyddoedd lawer yn ôl, eisteddais mewn ystafell gyda Folks o Dilysnod. Roeddent am greu rhaglen ddiolch awtomataidd ar gyfer fy nghwmni, wedi'i chlymu i mewn i system CRM. I mi, roedd hynny gyferbyn â'r hyn rydych chi'n ei eiriol. Mae yna linell mor dda rhwng gwneud daioni, gwneud rhywbeth sy'n edrych yn dda, a cheisio gyrru elw. Hyd at eich pwynt, os gwnewch dda, bydd y gwerthiannau a'r elw yn dilyn.

  Post da!

 7. 7

  Helo Doug,

  Rwy'n credu bod eich sylw ynglŷn â'r “cyffyrddiad dynol” yn hynod ddilys.

  Rydym wedi sylwi bod postio pecynnau marchnata copi caled a'r cyfryngau i'w hyrwyddo
  mae ein cwmni wedi talu ar ei ganfed yn esbonyddol. Mae e-bost yn iawn, ond mae'n dod
  llai a llai dibynadwy. Gormod o sbam a sothach. Mae'n mynd yn annifyr.
  Post uniongyrchol; fodd bynnag, yn parhau i gau gwerthiannau, ac fel y soniasoch am “y dynol
  mae'n ymddangos bod cyffwrdd "yn helpu i gael sylw.

  Rydym wedi darganfod bod cyfuno presenoldeb ar-lein ag ymgyrch post uniongyrchol integredig
  yn gweithio orau i'r cwmnïau catalog rydyn ni'n eu cynrychioli. Mae yna werth mawr
  mewn marchnata aml-sianel. Ni all un cwmni ddibynnu ar un cerbyd marchnata mwyach.

  Rydw i wedi mwynhau'ch erthygl yn fawr ... mae gennych chi ddarllenydd brwd newydd ynof!

  Leslie
  ei alw ac mae “post post” go iawn yn parhau i brofi

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.