Mae'n debyg y byddech chi'n agor y Post hwn ...

Heddiw yn fy post, derbyniais amlen las a oedd â fy enw a'm cyfeiriad wedi'i hargraffu'n daclus ar y tu blaen. Blwch Post oedd y cyfeiriad ateb ond roedd yn dal i ymddangos mewn llawysgrifen. Pan wnes i fflipio'r amlen drosodd, roedd y sêl Dilysnod arni. Y chwilfrydedd a gafodd y gorau arnaf ac agorais ef i ddod o hyd i gerdyn gyda'r neges ganlynol:

att post post

Technoleg ffont llawysgrifen yw hon ac mae wedi cyrraedd y brig cyfeirio bost gweld yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae marchnatwyr uniongyrchol yn gwybod, os ydyn nhw'n eich cael chi i agor darn o bost, rydych chi'n llawer mwy addas i ddarllen y darn. Os ydych chi'n darllen y darn, rydych chi'n fwy addas i alw. Os byddwch chi'n ffonio, mae'n debyg y byddwch chi'n prynu. Mae'r cyfan yn dechrau gyda'r agored, er!

Y rheswm pam fod y ffont hwn yn gredadwy braidd yw sut maen nhw'n amrywio maint yr un llythrennau (edrychwch ar gyflymder yr 'e'), a'r bylchau llythrennau (y ddau cnewyllyn ac olrhain). Mae'r dechneg yn bendant yn dal eich sylw, mae digon o wahaniaeth o'r math cyffredin i'ch twyllo i feddwl ei fod wedi'i ysgrifennu â llaw.

Un ffordd hawdd o ddweud nad yw yw bod y llinellau go iawn wedi'u gwasgaru'n berffaith oddi wrth ei gilydd ac yn union syth. Yn ddiau, bydd y cynnil hyn hefyd yn cael ei newid yn y dyfodol. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n ddarn o waith eithaf braf ac rwy'n siŵr y bydd yn trosi cryn dipyn o ragolygon. Nid oes gen i ddiddordeb ers efallai y byddaf yn symud yn fuan.

9 Sylwadau

 1. 1

  Arhoswch nes bod defnyddwyr yn frwd i hyn a dechrau ei anwybyddu. Y cam nesaf fydd i gwmnïau gontract allanol i awduron llythyrau yn India. Bydd eich post uniongyrchol yn cael ei ysgrifennu â llaw mewn gwirionedd. Daw pethau'n gylch llawn. Arhoswch.

  • 2

   Helo Willy,

   Yn ddiddorol ddigon, ychydig iawn o unrhyw beth 'llawysgrifen' a gaf trwy bost malwod felly mae'n debyg bod eich rhagfynegiad yn gywir.

   O ran rhoi gwaith ar gontract allanol i India - gydag economi gynyddol a doler Americanaidd yn gostwng, mae India yn dod yn ddrytach i gontract allanol - yn enwedig gan fod llawer o Indiaid wedi'u haddysgu'n dda (lawer gwaith yn yr Unol Daleithiau). Mae India wedi gwneud yn eithaf da drosti ei hun! Nid wyf yn siŵr mai nhw fyddai'r gobaith cywir ar gyfer y gwaith allanol hwn, ond nid wyf yn amau ​​y gallai rhyw wlad incwm isel arall ddod at y bwrdd gyda'r math hwnnw o ddatrysiad.

   Diolch!
   Doug

 2. 3
  • 4

   Mae un o fy ffrindiau yn gweithio ar U-verse a dywedodd ei fod yn targedu cartrefi yn benodol iawn oherwydd y lled band a'r pellter o'r offer llwybro. Dywedodd wrthyf yn llythrennol efallai y bydd gan eich cymydog drws nesaf ond efallai na fydd gennych. Rwy'n credu eu bod yn gweithio trwy'r materion seilwaith ar lefel cymdogaeth i lefel cymdogaeth. Mae'n debyg fy mod i mewn oherwydd fy mod i'n byw mewn fflat ar hyn o bryd - dwysedd uchel!

 3. 5
 4. 6

  Pe bawn i'n ddyn betio, byddai gen i $ 10 ar Ynysoedd y Philipinau fel y lleoliad allanol.

  Y datblygiad nesaf fyddai ar gyfer olrhain dyfeisiau y gellid eu defnyddio i ganfod yr amlen sy'n cael ei hagor, pe bai'n cael ei hagor gan ddyn neu fenyw, oedran y person a pha mor hir cyn ei thynnu allan gyda'r sbwriel.

 5. 7

  Er eich bod yn ei ystyried yn duedd farchnata gyffrous, rwy'n ei ystyried yn frech. Nid technegau i dwyllo pobl i roi sylw yn unig yw'r math o dechnegau y mae gen i ddiddordeb mewn eu cyflogi. Cadarn y gallant fod yn effeithiol yn y tymor byr, ond rwyf am i bobl dalu sylw i ansawdd fy brand a'r hyn rwy'n ei gynnig, nid oherwydd bod rhyw idiot wedi llwyddo i feddwl fy mod wedi anfon nodyn mewn llawysgrifen atynt. JWTCW.

  • 8

   Mike,

   Nid wyf yn siŵr ble y dywedais ei fod yn duedd farchnata gyffrous ac ni wnes i ei hyrwyddo. Nid wyf yn anghytuno â chi, roeddwn yn syml yn gwneud sylwadau ar y dechnoleg - hyd yn oed yn ei hedmygu. Wedi'r cyfan, fi yw'r idiot a lwyddodd.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.