Pa mor ddrwg Y mae safleoedd yn gorddatgan nifer eu hymwelwyr?

Traffig Gwe

Mae ComScore newydd ryddhau ei Papur Gwyn ar Ddileu Cwcis. Ffeiliau bach yw cwcis y mae tudalennau gwe yn eu cyrchu i arbed gwybodaeth ynddynt ar gyfer marchnata, dadansoddi, analytics, ac i gynorthwyo gyda phrofiad y defnyddiwr. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n gwirio blwch i gadw'ch gwybodaeth mewngofnodi ar wefan, fel rheol mae'n cael ei gadw mewn Cwci a'i gyrchu y tro nesaf y byddwch chi'n agor y dudalen honno.

Beth yw ymwelydd unigryw?

At ddibenion dadansoddol, bob tro y mae tudalen we yn gosod cwci, caiff ei nodi fel ymwelydd newydd. Pan ddewch yn ôl, maen nhw'n gweld eich bod chi wedi bod yno eisoes. Mae cwpl o ddiffygion penodol gyda'r dull hwn:

 1. Mae defnyddwyr yn dileu Cwcis ... llawer mwy nag yr ydych chi'n meddwl.
 2. Mae'r un defnyddiwr yn cyrchu gwefan o nifer o gyfrifiaduron neu borwyr.

Gall gwefannau newyddion rhanbarthol godi tâl ar hysbysebwyr yn seiliedig ar wybodaeth fel hon. Mewn gwirionedd, dywed Papur Newydd lleol Indianapolis,

IndyStar.com yw adnodd ar-lein canolog 1 Indiana ar gyfer newyddion a gwybodaeth, gan dderbyn mwy na 30 miliwn o ymweliadau â thudalennau, 2.4 miliwn o ymwelwyr unigryw a 4.7 miliwn o ymweliadau y mis.

Felly faint all rhifau gogwydd dileu cwcis?

Mae canlyniadau'r astudiaeth yn datgelu bod tua 31 y cant o ddefnyddwyr cyfrifiaduron yr UD yn clirio eu cwcis parti cyntaf mewn mis (neu wedi eu clirio gan feddalwedd awtomataidd), gyda chyfartaledd o 4.7 o wahanol gwcis yn cael eu harsylwi ar gyfer yr un safle yn y segment defnyddiwr hwn. . Daeth astudiaethau annibynnol blaenorol a gynhaliwyd gan Belden Associates yn 2004, gan JupiterResearch yn 2005 a chan Nielsen / NetRatings yn 2005 i'r casgliad hefyd bod cwcis yn cael eu dileu gan o leiaf 30 y cant o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd mewn mis.

Gan ddefnyddio sampl cartref comScore yr Unol Daleithiau fel sylfaen, arsylwyd ar gyfartaledd 2.5 cwcis gwahanol fesul cyfrifiadur ar gyfer Yahoo! Mae'r canfyddiad hwn yn dangos, oherwydd dileu cwcis, y bydd system fesur sy'n canolbwyntio ar y gweinydd ac sy'n defnyddio cwcis i fesur maint sylfaen ymwelwyr safle fel arfer yn gorddatgan gwir nifer yr ymwelwyr unigryw gan ffactor o hyd at 2.5x, hynny yw gorddatganiad o hyd at 150 y cant. Yn yr un modd, canfu'r astudiaeth y bydd system gweinydd ad sy'n defnyddio cwcis i olrhain cyrhaeddiad ac amlder ymgyrch hysbysebu ar-lein yn gorddatgan cyrhaeddiad ffactor o hyd at 2.6x ac yn tanddatgan amledd i'r un radd. Mae maint gwirioneddol y gorddatganiad yn dibynnu ar amlder ymweld â'r safle neu amlygiad i'r ymgyrch.

A yw hysbysebwyr yn cael eu manteisio?

Efallai! Cymerwch safle fel y wefan newyddion leol a bod y nifer o 2.4 miliwn yn gostwng ar unwaith i lai na miliwn o ymwelwyr. Mae safle newyddion yn safle yr ymwelir ag ef yn aml hefyd, felly gallai'r nifer hwnnw fod ymhell islaw hynny. Nawr ychwanegwch nifer y darllenwyr sy'n ymweld â'r wefan gartref ac yn y gwaith ac rydych chi'n gollwng y rhif hwnnw swm sylweddol arall.

Mae hyn yn drafferth i'r hen dorf 'peli llygad'. Er bod Folks gwerthu bob amser yn gwerthu yn ôl y niferoedd, gallai eu gwefannau gael llawer llai o ymwelwyr na chyfryngau cystadleuol. Wrth gwrs, nid oes unrhyw ffordd wirioneddol i 'drwsio' y mater. Er bod unrhyw weithiwr proffesiynol ar y we sydd â hanner ymennydd yn cydnabod bod hyn yn wir, nid wyf yn ceisio nodi bod gwefannau yn gor-ddweud eu niferoedd yn bwrpasol. Nid ydynt yn gorbwysleisio eu hystadegau at bwrpas ... dim ond adrodd ar ystadegau safonol y diwydiant ydyn nhw. Mae ystadegau sy'n digwydd bod yn annibynadwy iawn, iawn.

Fel gydag unrhyw raglen farchnata dda, canolbwyntiwch ar y canlyniadau ac nid ar nifer y peli llygad! Os ydych yn gan gymharu cyfraddau rhwng mathau o gyfryngau, efallai yr hoffech chi gymhwyso rhywfaint o fathemateg gyflym felly mae'r niferoedd ychydig yn fwy realistig!

5 Sylwadau

 1. 1

  Efallai yn y dyfodol y bydd rhywbeth tebyg i CardSpace yn goleuo'r broblem hon. Er, fe allai fynd yn rhy Big Brother. Bydd yn rhaid aros i weld.

 2. 2

  dywedasoch hynny, nid oes unrhyw ffordd gywir o bennu ymwelwyr unigryw i wefan.

  nid yw cwcis yn ddibynadwy ac erbyn hyn mae llawer o bobl yn defnyddio fflach ar gyfer storio ochr cleientiaid.

  Ond i hysbysebwyr, gweld tudalennau yw'r cyfan sy'n bwysig. Mae'n hawdd pennu'n gywir y nifer o weithiau y mae hysbyseb yn cael ei arddangos 🙂

  Ac yna, mae gan lawer o wasanaethau ystadegau gwe eu problem eu hunain. Bydd gwefan ystadegau byw fel statcounter yn ystyried nifer gyfyngedig o ddefnyddwyr ar y tro.

  mae google Analytics yn llawer gwell ar hyn, ond weithiau mae'n rhaid i mi aros am 2 ddiwrnod i gael yr adroddiad diweddaraf 🙁

 3. 3

  “Gwelwyd cyfartaledd o 2.5 cwci gwahanol fesul cyfrifiadur ar gyfer Yahoo!”

  Faint o ddefnyddwyr Yahoo sydd ar gyfer pob cyfrifiadur cartref? Ie, tua 2 neu 3 fwy na thebyg. Rwy'n gwybod fy mod yn allgofnodi fy ngwraig yn gyson er mwyn i mi allu gwirio fy nghyfrif, p'un a yw ar Yahoo neu Google, Schwab neu unrhyw safle arall.

  Yn ein tŷ ni, rydyn ni'n digwydd bod â 4 cyfrifiadur personol a Mac ar-lein rhwng 2 oedolyn, felly mae'n digwydd p'un a oes gennych chi un cyfrifiadur neu lawer.

  Os oes gennych chi safle reg a bod eich gweinydd yn logio wrth law, lluniwch adroddiad o'r enwau ar gyfer pob cyfeiriad IP. (mae hyn yn dangos faint o bobl sy'n rhannu cyfrifiaduron / sydd â chyfrifon dup). Yna lluniwch adroddiad sy'n dangos faint o IPs y mae pob enw wedi ymddangos arnynt. (mae hyn yn dangos bod a) ips yn cael eu hailgylchu gan isps a b) bod defnyddwyr yn mewngofnodi o leoliadau mulitiple. )

  Felly ie, mae'r rhif 2.5 bron yn iawn. Ddim yn dwyllodrus, heb ei orddatgan, yn hollol gywir. Dim stori yma. Symud ymlaen nawr.

  • 4

   Nid yw'r erthygl a ysgrifennwyd yn trafod materion mewngofnodi / allgofnodi mewn perthynas â chwcis, mae'n sôn am gwci dileu a'i effaith ar edrychiadau tudalen unigryw. Yahoo! ddim yn dileu cwcis pan fyddwch yn allgofnodi ac yn mewngofnodi.

   Y broblem yw bod dros 30% o aelwydydd yn DILEU eu cwcis, felly fe'ch ystyrir yn ymwelydd newydd ... nid un arall ar yr aelwyd. Darllenwch yr erthygl i gael esboniad manylach.

   Eich enghraifft chi hefyd yw'r hyn y soniaf amdano yn fy swydd, bod llawer o bobl yn ymweld â'r un safle o beiriannau lluosog. Gyda 4 cyfrifiadur personol a Mac rhwng 2 oedolyn, os ymwelwch â'r un safle ar bob peiriant, gellir eich ystyried yn hyd at 5 'ymwelydd unigryw', nid 2.5! Ac os ydych chi'n dileu cwcis yn rheolaidd fel y mae 30% + o'r boblogaeth, mae hynny'n troi at ymhell dros 12.5 o ymwelwyr unigryw.

   Fel y dywedais, nid wyf yn credu ei fod yn dwyllodrus ... ond mae'n cael ei orddatgan. Mae eich cartref yn ei brofi.

   Diolch am wneud sylwadau!

 4. 5

  Ailddarllen yr erthygl a'ch ymateb eto ...rydych chi'n iawn. Yn wreiddiol, camddeallais eich pwynt. Diolch am egluro.

  Wedi dweud hynny, mae gautam yn iawn - mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio cwcis fflach, hyd yn oed pan nad oes ganddyn nhw reswm arall i weini fflach. Cyfrinach fach fudr: ni allwch (yn hawdd) dileu cwcis sydd wedi'u gosod yn eich fflach.

  (Nid yw Google yn gwasanaethu llawer o fflach. Mae DoubleClick yn gwneud…)

  Os yw gwefannau am ddod yn lân i hysbysebwyr, mae angen mwy o dryloywder arnynt sawl gwaith y gwrthrych a welwyd gan bwy, a phryd.

  Gan nad yw ffeiliau log yn dda am hynny, bydd angen llawer o ddata arnynt mewn cronfa ddata. Cronfa ddata fawr iawn.

  Gan na fydd hynny'n digwydd yn fuan, y syniad gorau, fel y dywedwch, yw canolbwyntio ar ganlyniadau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.