Canslais Fy Offer Adrodd a Dadansoddi Gwefan Drud ar gyfer Diib

Dadansoddiad Gwefan Diib

Gyda'r refeniw a gollwyd yn gysylltiedig â COVID-19, roedd yn rhaid i mi ail-werthuso'r cynhyrchion yr oeddwn yn eu defnyddio i ymchwilio, monitro, adrodd a optimeiddio fy safleoedd a rhai fy nghleientiaid. Roeddwn i'n gwario cannoedd o ddoleri y mis gyda chryn dipyn o offer i wneud hyn. Yn ogystal, roedd gan bob un o'r offer dunelli o adroddiadau ac opsiynau - ond roedd yn rhaid i mi gribo trwy'r data i ddod o hyd i gyngor gweithredadwy y gallwn ei ddefnyddio i wneud y gorau o'r gwefannau.

Hynny yw, roeddwn i'n talu tunnell o arian ... a ddim yn cael yr atebion yr oeddwn eu hangen mewn gwirionedd. Rydw i wedi cellwair am hyn yn y gorffennol ... bod offer dadansoddeg yn wirioneddol gyfiawn cwestiwn peiriannau ac nid ateb peiriannau. Chi sydd i benderfynu fel y dadansoddwr i nodi a blaenoriaethu'r cyfleoedd ar ôl i chi gloddio i'r data, segmentu, hidlo a chymharu ymddygiad ymwelwyr.

Rwyf am fod yn glir wrth imi ddisgrifio'r cynnyrch hwn a ddarganfyddais - diib. Yn llythrennol mae yna filoedd o bethau y gallech chi eu gwneud gyda gwefan i wella ei gwelededd, ei thwf a'i thrawsnewidiadau. Mae peth o'r dadansoddiad bob amser yn gofyn i rywun drosi data yn gamau gweithredu.

Diib: Y Peiriant Ateb

Y fideo hon o diib pan wnaethant lansio 5 mlynedd yn ôl mae'n rhoi rhywfaint o fewnwelediad i'r platfform a sut y gall gynorthwyo'ch busnes:

Fe wnes i gofrestru am ddim diib cyfrif a gwnaeth yr adborth deallus yr oedd y platfform eisoes yn ei ddarparu o fewn munudau ar ôl arwyddo argraff fawr arno. diib yn dechrau trwy ddadansoddi'ch gwefan a nodi'r cyfleoedd mwyaf i dyfu eich gwerthiant. Mae Diib yn rhannu'n bedwar prif ddatrysiad:

 1. Peiriant Ateb - bydd teclyn diagnostig pwerus yn sganio'ch gwefan ac yn llunio cynllun twf wedi'i addasu trwy roi'r atebion i chi yn unig.
 2. Dadansoddeg - diib nid dim ond mesur data, maen nhw'n ei drawsnewid yn werthoedd doler go iawn ar gyfer eich busnes yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Gallwch hefyd weld sut rydych chi'n pentyrru yn eich diwydiant.
 3. Traciwr Cynnydd - Cadwch olwg ar eich holl ymdrechion a dysgu fel y gallwch weld pa mor bell rydych chi wedi dod! Po fwyaf o gynnydd a welwch, y mwyaf y byddwch yn dal ati!
 4. Llyfrgell Ddysgu - Os ydych chi'n farchnatwr gwneud eich hun, mae gan Diib hefyd awgrymiadau, offer a thiwtorialau ar flaenau eich bysedd. Mae ganddyn nhw lyfrgell enfawr o filoedd o fideos, erthyglau, papurau gwyn ac e-lyfrau.

Diib yn cyflwyno dadansoddiad, adroddiadau a delweddau syml, effaith uchel i adael i chi wybod sut rydych chi'n gwneud a beth i'w wneud nesaf. Gyda diib ™ rydych chi'n gwybod gwerth blynyddol eich gwefan a pha mor dda y mae eich busnes yn perfformio ar-lein yn eich diwydiant. Ac mae diib yn creu cynllun twf arfer ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes.

Dangosfwrdd Safle Diib ar gyfer Dadansoddi Gwefan

Gwiriwch Iechyd Eich Gwefan

Yn ganolog i'r adroddiadau mae'r dilysiad cychwynnol bod eich gwefan yn iach mewn gwirionedd. Diib yn gwneud hyn trwy ddadansoddi'r nodweddion allweddol hyn ar wefan iach:

 • Tystysgrif SSL: Efallai nad oes gennych chi safle diogel neu nad yw'ch tystysgrif SSL wedi'i gosod yn gywir. Diibmae peiriant sganio yn eithaf piclyd o ran diogelwch a bydd yn eich hysbysu a ydyn nhw'n gweld unrhyw wallau sy'n ddigon sylweddol i naill ai effeithio ar eich safleoedd neu achosi rhybudd ym mhorwr ymwelydd. 
 • Cyflymder Symudol: Mae'r Peiriant Ateb yn gwirio'ch cyflymder symudol yn ddyddiol. Os oes problem gyda'ch cyflymder symudol, bydd y Diib yn eich rhybuddio. 
 • Awdurdod Parth / Backlinks: Mae'r eiconau hyn yn dweud wrthych eich Awdurdod Parth Moz cyfredol a'r nifer enfawr o backlinks sy'n pwyntio at eich gwefan. Gallwch hefyd weld rhestr o'ch backlinks pwysicaf. 
 • Facebook / Google My Business Sync: os nad ydych wedi syncedio'r ddwy ffynhonnell ddata bwysig hyn, Diib yn eich hysbysu fel na fyddwch yn colli allan ar amcanion a rhybuddion pwysig! 
 • Map o'r wefan: Mae'r sgan hwn yn dweud wrthych a wnaethom ganfod map safle ar gyfer eich gwefan ai peidio. Mae mapiau gwefan yn helpu Google a pheiriannau chwilio eraill i gropian eich gwefan.
 • Geiriau allweddol: Mae hyn yn dweud wrthych faint o eiriau allweddol y mae eich gwefan wedi'u mynegeio yn google. Gallwch weld hyd at 150 o'ch allweddeiriau pwysicaf. 
 • Rhestr Ddu: Sgan gwefan a chyfeiriad IP yw hwn sy'n dweud wrthych a yw'ch e-byst yn cael eu danfon i flychau derbyn eich cwsmer ai peidio. Os diib yn canfod bod eich e-byst yn debygol o fynd i flychau sbam yn lle mewnflwch, byddant yn eich hysbysu yn ogystal â'ch helpu i gywiro'r broblem.

Amcanion Chwilio, Cymdeithasol, Symudol a Lleol

Ar ôl i mi sefydlu fy safle, diib wedi'i gysylltu â Google Analytics, Google Business, a Facebook i ddarparu mewnwelediadau chwilio, cymdeithasol, symudol a busnes lleol. Nododd y platfform rai amcanion i mi eu hadolygu ar unwaith ynghyd â rhai cysylltiadau gwych i ddysgu sut:

 • Diib dadansoddi mewnwelediadau Facebook i nodi pryd fyddai fy erthyglau yn fwyaf effeithiol.
 • Diib wedi cael rhywfaint o wybodaeth a ddangosodd imi nad oedd COVID-19 yn effeithio ar draffig cyffredinol fy ngwefan.
 • Diib nododd rai dolenni mewnol wedi'u torri i mi eu cywiro.
 • Diib nododd rai backlinks a allai fod yn wenwynig yr hoffwn eu disodli.

Mae Diib yn Werth Eithriadol

Bydd purwyr yn dweud nad yw offer fel hyn yn ddigon cynhwysfawr. Mae'n debyg bod hynny'n wir am barthau mawr, cymhleth mewn diwydiannau cystadleuol iawn. Ond nid yw mwyafrif y busnesau yn gweithredu lle mae angen iddynt wirio pob agwedd ar eu presenoldeb ar-lein ... maen nhw'n brysur yn rhedeg eu busnesau.

Am gost enwol diib, mae'r gwerth yn llawer mwy na'r mwyafrif helaeth o lwyfannau sydd ar gael. Bydd ei monitor iechyd, prisiadau, rhagfynegiadau, amcanion a rhybuddion yn cadw perchennog y safle ar gyfartaledd yn brysur dros gyfnod o flwyddyn i wella twf ei wefan a thwf ei fusnes.

Mae cyfrif diib am ddim yn darparu:

 • Cynllun Twf Cyfyngedig - Mynediad cyfyngedig i rybuddion ac amcanion dyddiol deallus sy'n dangos i chi sut i dyfu traffig a refeniw yn gyflym.
 • Monitro Gwefan - Sicrhewch rybuddion am ostyngiadau traffig anarferol, backlinks wedi torri neu sbam, materion perfformiad, diogelwch, neu hyd yn oed diweddariadau algorithmau chwilio Google! Mae pob rhybudd yn cynnwys camau y gellir eu gweithredu i ddatrys y mater.
 • E-bost Ciplun Wythnosol - Cadwch yn wybodus am gyfleoedd twf a materion posib.
 • Sgôr Iechyd Dyddiol - mae algorithm craff diib yn arsylwi cyflwr eich gwefan mewn amser real.
 • Meincnodi - cymhariaeth o berfformiad eich gwefan â gwefannau tebyg yn eich diwydiant.

Mae cyfrif diib Pro yn costio $ 19.99– $ 29.99 / mis yn dibynnu ar draffig gwefan ac mae'n darparu popeth yn y cyfrif am ddim, yn ogystal â:

 • Cynllun Twf - Mynediad llawn i rybuddion ac amcanion dyddiol sy'n dangos i chi sut i dyfu traffig a refeniw yn gyflym.
 • Hyd at 30 o wefannau - Gweld sut mae'ch holl wefannau yn gwneud ar un sgrin.
 • Cymorth proffesiynol unrhyw bryd - Mynediad am ddim 24/7 i arbenigwr twf pwrpasol.
 • Cyfryngau cymdeithasol - mae diib yn monitro eich perfformiad gwirioneddol ac yn darparu map ffordd penodol i chi dyfu'r sianel bwysig iawn hon.
 • SEO & geiriau allweddol - Awgrymiadau dadansoddi a gwella yn seiliedig ar premiwm Moz & Semrush data.

Gwiriwch eich Gwefan Iechyd Nawr!

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt balch o diib.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.