Gweithdai Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol | Yn dechrau Mawrth 1, 2021 | Digwyddiad Rhithiol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'r Gweithdai Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn cychwyn ddydd Llun, Mawrth 1, 2021, ac yn cael eu cynnal yn ddyddiol tan ddydd Iau, Mawrth 11, 2021. Os nad yw hynny'n cyd-fynd â'ch amserlen, gallwch osgoi'r profiad byw a gwylio'r recordiadau gyda'ch All-Access pasio! Sut y bydd Gweithdai Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn Helpu Eich Marchnata: Eich dysgu sut i greu cynnwys atyniadol y mae'r algorithmau yn ei garu. Dangoswch i chi sut i greu hysbysebion cymdeithasol effeithiol. Dangoswch i chi sut i gynyddu eich cyrhaeddiad organig. Grymuso chi

Gweminar: COVID-19 a Manwerthu - Strategaethau Gweithredadwy i Wneud y mwyaf o'ch Buddsoddiad Cwmwl Marchnata

Amser Darllen: 2 Cofnodion Nid oes amheuaeth bod y diwydiant manwerthu wedi cael ei falu gan bandemig COVID-19. Fodd bynnag, fel cwsmeriaid Marketing Cloud, mae gennych chi gyfleoedd nad yw'ch cystadleuwyr yn eu cynnig. Mae'r pandemig wedi cyflymu mabwysiadu digidol a bydd yr ymddygiadau hynny'n parhau i dyfu wrth i'r economi wella. Yn y weminar hon, rydyn ni'n mynd i ddarparu 3 tacteg eang a 12 menter benodol ar eu traws y dylai eich sefydliad eu blaenoriaethu heddiw - nid yn unig i oroesi'r argyfwng hwn ond i ffynnu

Creu Teithiau Profiad Cwsmer yn Fintech | Gweminar Salesforce Galw

Amser Darllen: <1 munud Wrth i brofiad digidol barhau i fod y prif faes ffocws i gwmnïau Gwasanaeth Ariannol, taith y cwsmer (pwynt cyffwrdd digidol wedi'i bersonoli sy'n digwydd ar draws y sianel) yw sylfaen y profiad hwnnw. Ymunwch â ni wrth i ni roi mewnwelediad i sut i ddatblygu eich teithiau eich hun ar gyfer caffael, mynd ar fwrdd, cadw, a chynyddu gwerth gyda'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Byddwn hefyd yn edrych ar y teithiau mwyaf effeithiol a weithredir gyda'n cwsmeriaid. Gweminar Dyddiad ac Amser Dyma a