Uwchgynhadledd Asiantaeth Cyfryngau Cymdeithasol | Cynhadledd Ar-lein Am Ddim | Mehefin 23, 2021

Yn wahanol i weminarau traddodiadol, mae Uwchgynhadledd yr Asiantaeth yn mynd i deimlo fel y digwyddiadau personol rydyn ni i gyd yn eu colli. O allu siarad wyneb yn wyneb â siaradwyr ar ôl eu cyflwyniad, i gyfarfod a sgwrsio â mynychwyr eraill, bydd digon o gyfle i gael eiliadau hudol. Dyma ychydig o'r pynciau ar yr agenda: Sut i Adeiladu System Gwerthu Graddadwy i'ch Asiantaeth - Ymunwch â Lee Goff wrth iddo gwmpasu'r 4

Gweminar: COVID-19 a Manwerthu - Strategaethau Gweithredadwy i Wneud y mwyaf o'ch Buddsoddiad Cwmwl Marchnata

Nid oes amheuaeth bod y diwydiant manwerthu wedi cael ei falu gan bandemig COVID-19. Fodd bynnag, fel cwsmeriaid Marketing Cloud, mae gennych chi gyfleoedd nad yw'ch cystadleuwyr yn eu cynnig. Mae'r pandemig wedi cyflymu mabwysiadu digidol a bydd yr ymddygiadau hynny'n parhau i dyfu wrth i'r economi wella. Yn y weminar hon, rydyn ni'n mynd i ddarparu 3 tacteg eang a 12 menter benodol ar eu traws y dylai eich sefydliad eu blaenoriaethu heddiw - nid yn unig i oroesi'r argyfwng hwn ond i ffynnu

Creu Teithiau Profiad Cwsmer yn Fintech | Gweminar Salesforce Galw

Wrth i brofiad digidol barhau i fod y prif faes ffocws i gwmnïau Gwasanaeth Ariannol, taith y cwsmer (pwynt cyffwrdd digidol wedi'i bersonoli sy'n digwydd ar draws y sianel) yw sylfaen y profiad hwnnw. Ymunwch â ni wrth i ni roi mewnwelediad i sut i ddatblygu eich teithiau eich hun ar gyfer caffael, mynd ar fwrdd, cadw, a chynyddu gwerth gyda'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Byddwn hefyd yn edrych ar y teithiau mwyaf effeithiol a weithredir gyda'n cwsmeriaid. Gweminar Dyddiad ac Amser Dyma a