Trawsnewid Digidol: Pan fydd Prif Swyddogion Meddygol a CIOs yn Tîm i Fyny, Mae Pawb yn Ennill

Trawsnewid Digidol CMOs a CMOs Team Up

Cyflymodd trawsnewid digidol yn 2020 oherwydd bod yn rhaid iddo wneud hynny. Roedd y pandemig yn gwneud protocolau pellhau cymdeithasol yn angenrheidiol ac yn gwella ymchwil a phrynu cynnyrch ar-lein i fusnesau a defnyddwyr fel ei gilydd.

Gorfodwyd cwmnïau nad oedd ganddynt bresenoldeb digidol cadarn eisoes i ddatblygu un yn gyflym, a symudodd arweinwyr busnes i fanteisio ar y llifeiriant o ryngweithio digidol data a grëwyd. Roedd hyn yn wir yn y gofod B2B a B2C:

Efallai y bydd gan y pandemig fapiau ffordd trawsnewid digidol cyflym hyd at chwe blynedd.

Adroddiad Ymgysylltu Digidol Twilio COVID-19

Mae llawer o adrannau marchnata wedi cyrraedd y gyllideb, ond mae'r gwariant ar gynhyrchion martech yn parhau i fod yn gryf:

Mae bron i 70% yn bwriadu cynyddu gwariant martech yn y 12 mis nesaf. 

Arolwg Gwariant CMO 2020 Gartner

Pe byddem yn yr oes ddigidol cyn COVID-19, rydym bellach yn yr oes hyper-ddigidol. Dyna pam ei bod mor bwysig bod Prif Swyddogion Meddygol a swyddogion CIO yn cydweithio'n agos gan symud yn agos i 2021. Bydd angen i CMOs a CIO ymuno i ddarparu gwell profiad i gwsmeriaid, gyrru arloesedd martech trwy integreiddio, a gwella effeithlonrwydd. 

Gwaith Tîm i Gyflwyno Gwell Profiad Cwsmer

Nid yw swyddogion CIO a CMOs bob amser yn cydweithredu ar leoli - mae TG cysgodol yn fater go iawn. Ond mae'r ddau arweinydd adran yn canolbwyntio ar gwsmeriaid. Mae swyddogion CIO yn creu'r isadeiledd y mae marchnata a llinellau busnes eraill yn ei ddefnyddio i estyn allan at gwsmeriaid a'u gwasanaethu yn effeithlon ac yn effeithiol. Mae Prif Swyddogion Meddygol yn defnyddio'r isadeiledd i gynhyrchu proffiliau cwsmeriaid a gweithredu ymgyrchoedd marchnata.  

Os yw Prif Swyddogion Meddygol yn gweithio gyda'r CIO i wneud penderfyniadau ynghylch defnyddio martech a phrynu datrysiadau cwmwl, gallant wella profiad y cwsmer trwy wella data ac integreiddio cymwysiadau, sydd er budd pawb. Wrth i fwy o bobl ymgysylltu â chwmnïau trwy sianeli digidol, mae angen y busnes i ddarparu profiadau personol, perthnasol yn fwy beirniadol nag erioed, a chydweithrediad CMO-CIO yw'r allwedd. 

Mae yna elfen ariannol hefyd yn yr achos dros fwy o gydweithrediad CMO-CIO.

Mae 44% o gwmnïau'n credu y gall gwell gwaith tîm rhwng y Prif Swyddog Meddygol a CIO hybu elw.

Arolwg Infosys

Mae arweinwyr yr adrannau marchnata a TG ar flaen y gad yn y chwyldro hyper-ddigidol, felly mae llwyddiant yn y byd ôl-bandemig yn dibynnu'n rhannol ar eu gallu i weithio gyda'i gilydd.

Integreiddio ar gyfer Arloesi MarTech 

Mae llawer o CMOs sydd ar sbri prynu martech i gefnogi allgymorth digidol estynedig yn penderfynu peidio ag ymgynghori â'u CIO cyn prynu technoleg. Efallai fod hyn oherwydd eu bod yn poeni am oedi pan fydd angen datrysiad pwynt arnynt yn gyflym i gwblhau menter. Neu efallai nad ydyn nhw'n credu ei bod hi'n bwysig cydgysylltu ac nad ydyn nhw eisiau ail farn ar y dewisiadau maen nhw wedi'u gwneud. 

Ond mae edrych ar fewnbwn CIO fel ymyrryd o'r tu allan yn gamgymeriad. Y gwir yw, mae swyddogion CIO yn arbenigwyr ar integreiddio data, yr arbenigedd sydd ei angen ar y Prif Swyddogion Meddygol wrth ddefnyddio datrysiadau newydd. Gall Prif Swyddogion Meddygol ddechrau adeiladu perthynas gadarnhaol, gynhyrchiol gyda'r CIO trwy estyn allan cyn cwblhau pryniant martech, gan drin yr ymgynghoriad fel partneriaeth.

Mae integreiddio yn gyrru cam nesaf arloesedd martech, felly dyma'r amser iawn i gryfhau'r berthynas CMO-CIO. Fel rheol, nid yw'r swyddogaethau integreiddio sylfaenol y mae llawer o atebion martech yn eu cynnwys yn gallu delio â chyfluniad mwy datblygedig, felly bydd angen arbenigedd integreiddio ar CMOs nad oes ganddynt yn fewnol yn ôl pob tebyg, a gall CIOs helpu.

Pwynt Prawf: Sut Mae Integreiddio Data y Tu Mewn i'r CRM yn Gyrru Effeithlonrwydd Nawr

Mae gan y mwyafrif o farchnatwyr B2B bwynt prawf eisoes ar bwysigrwydd integreiddio data a'i allu i wella effeithlonrwydd a gyrru arloesedd. Gall marchnatwyr B2B sydd wedi ychwanegu CRM eu cwmni at y pentwr datrysiadau marchnata greu adroddiadau gan ddefnyddio data sy'n gredadwy gyda phawb, o gydweithwyr gwerthu i'r bwrdd cyfarwyddwyr a'r Prif Swyddog Gweithredol. 

Gall marchnatwyr sy'n defnyddio metrigau twndis, olrhain a monitro arweinyddion y tu mewn i'r CRM, wella effeithlonrwydd trwy nodi a chywiro materion proses. Gall marchnatwyr sydd â'r offer i briodoli refeniw yn gywir i ymgyrchoedd sy'n defnyddio data CRM fuddsoddi'n fwy effeithlon trwy ddyrannu doleri cyllideb yn gyson i ymgyrchoedd sy'n cynhyrchu'r enillion gorau.

Gyda chefnogaeth integreiddio gan TG, gall Prif Swyddogion Meddygol oruchwylio prosiectau i gynhyrchu gweithrediadau hyd yn oed yn fwy effeithlon, gan gynnwys awtomeiddio ac arloesiadau marchnata eraill sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg. Trwy weithio'n agos gyda'r CIO, gall Prif Swyddogion Meddygol gael y gefnogaeth a'r arbenigedd sydd eu hangen arnynt i wneud y mwyaf o bosibiliadau awtomeiddio. 

Gall Prif Swyddogion Meddygol Gymryd y Cam Cyntaf

Os ydych chi'n barod i adeiladu perthynas agosach â CIO eich cwmni, gallwch chi gymryd y cam cyntaf trwy greu ymdeimlad o empathi ac ymddiriedaeth, yn union fel y byddech chi'n dechrau unrhyw berthynas fusnes arall. Gwahoddwch y CIO i gael paned o goffi a sgwrs anffurfiol. Mae llawer i'w drafod gan fod datrysiadau martech yn esblygu ac yn dod yn fwyfwy soffistigedig. 

Gallwch siarad am ffyrdd o weithio gyda'n gilydd i wella profiad y cwsmer, gyrru arloesedd a gwella effeithlonrwydd. Gallwch archwilio sianeli cydweithredu newydd, pob un yn seiliedig ar gydweithio er budd y cwmni a'i gwsmeriaid. Pan fydd Prif Swyddogion Meddygol a swyddogion CIO yn ymuno, mae pawb yn ennill. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.