Sut Mae Technoleg Ddigidol yn Effeithio ar y Dirwedd Greadigol

Sut mae Technoleg Ddigidol yn Effeithio'n Greadigol

Un o'r themâu parhaus a glywaf am ddatblygiadau mewn technoleg yw y bydd yn peryglu swyddi. Er y gallai fod yn wir o fewn diwydiannau eraill, rwy'n amau ​​o ddifrif y bydd yn cael yr effaith honno ym maes marchnata. Mae marchnatwyr wedi eu gorlethu ar hyn o bryd wrth i nifer y cyfryngau a'r sianeli barhau i gynyddu tra bod adnoddau marchnata yn aros yn eu hunfan. Mae technoleg yn rhoi cyfle i awtomeiddio tasgau ailadroddus neu â llaw, gan roi mwy o amser i farchnatwyr weithio ar atebion creadigol.

Wedi hen fynd mae'r dyddiau pan dreuliodd timau marchnata ac hysbysebu eu hamser yn datblygu dim ond ychydig o ddarnau dewis ar gyfer sianeli traddodiadol. Mae Digital wedi chwyldroi bron pob agwedd ar greadigol, o sut mae'n cael ei wneud i sut mae'n cael ei ddosbarthu. Sut yn union mae pethau wedi newid? Pa sifftiau sydd wedi cael yr effaith fwyaf? A laddodd digidol y seren greadigol? I ddarganfod, edrychwch ar ffeithlun MDG, Sut mae Digidol Wedi Trawsnewid y Dirwedd Greadigol.

Mae'r ffeithlun hwn yn siarad yn uniongyrchol â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r dirwedd greadigol. Lluniodd MDG Advertising yr ffeithlun hwn sy'n manylu ar sut mae'r dirwedd greadigol yn newid gyda datblygiadau mewn technoleg. Maent yn rhestru pum newid gwahanol:

  1. Mae Creaduriaid yn Datblygu Llawer Mwy o Fformatau Ar Gyfer Llawer Mwy o Lwyfannau - Y newid mwyaf a ddaw yn sgil digidol i greadigol yw ei fod wedi cynyddu nifer y platfformau y mae angen i frandiau ymgysylltu arnynt a nifer y mathau o gynnwys y mae angen iddynt eu datblygu.
  2. Mae Personoli a Rhaglennu Yn Gyrru Mwy fyth o Galw am Greadigol - Effaith fawr arall digidol yw ei fod wedi ei gwneud yn gost-effeithlon targedu cynulleidfaoedd penodol, a hyd yn oed unigolion penodol, gyda darnau penodol o greadigol.
  3. Mae Data ac Offer Newydd Wedi Newid Natur Creadigol - Mae digidol nid yn unig wedi newid sut mae darnau'n cael eu dosbarthu, ond hefyd sut maen nhw'n cael eu gwneud. Yn rhannol, mae hyn ar ffurf offer newydd, fel caledwedd a meddalwedd, ar gyfer datblygu creadigol.
  4. Mae Creaduriaid wedi Dechrau Dibynnu fwyfwy ar Awtomeiddio ac AI - Sut mae pobl greadigol wedi gallu datblygu llawer mwy o ddarnau yn ogystal â chymryd llawer mwy o gydweithredu ac iteriad heb gyllidebau llawer mwy? Ffactor mawr, ac agwedd drawsnewidiol arall ar ddigidol, yw awtomeiddio.
  5. Mae Democratiaeth Creadigol Wedi Gwneud Talent yn Bwysig nag Erioed - Ffordd allweddol y mae digidol wedi trawsnewid yn greadigol yw ei fod wedi ei ddemocrateiddio; gyda ffonau clyfar a chyfryngau cymdeithasol gall bron unrhyw un rannu bron unrhyw beth ar-lein. Mae hyn wedi arwain at lif cynyddol o gynnwys gan ddefnyddwyr, nid dim ond pobl greadigol.

Dyma'r ffeithlun llawn, Sut mae Digidol Wedi Trawsnewid y Dirwedd Greadigol.

ow Digital Wedi Trawsnewid y Dirwedd Greadigol

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.