Llyfrau Chwarae Gwerthu Digidol a'r Cyfnod Gwerthu Newydd

llyfr chwarae gwerthiant digidol

Yn amgylchedd gwerthu heddiw, gall myrdd o heriau atal arweinwyr gwerthu rhag helpu eu timau i gyflawni eu nodau. O ramp i gynrychiolwyr gwerthu newydd araf i systemau digyswllt, mae cynrychiolwyr gwerthu yn treulio mwy o amser ar dasgau gweinyddol a llai o amser yn gwerthu mewn gwirionedd.

Er mwyn cyflymu twf, lleihau aneffeithlonrwydd o fewn sefydliad a lleihau trosiant mewn gwerthiannau, rhaid i arweinwyr gwerthu sefydlu prosesau sy'n ystwyth ac yn addasadwy.

Llyfrau Chwarae Gwerthu Digidol yn rhan annatod o strategaethau gwerthu newydd ac yn gweithredu fel yr adnodd hanfodol ar gyfer timau gwerthu, gan gynnig fframwaith deinamig sy'n tywys gwerthwyr yn ddeallus trwy arferion gorau ac yn gwneud prosesau yn ailadroddadwy ar draws y sefydliad cyfan.

Trwy weithredu a Llyfr Chwarae Gwerthu Digidol datrysiad, gall arweinwyr gwerthu fanteisio ar fewnwelediadau dadansoddol dwfn mewn amser real i gadarnhau aliniad i anghenion prynwyr yn gyflym a sut mae bargeinion yn symud ymlaen. Mae timau hefyd yn elwa o welededd ychwanegol yn yr hyn sy'n gweithio a beth i beidio â datrys problemau cyn iddynt gael effaith negyddol ar werthiannau.

Er gwaethaf y ffaith ein bod yn byw mewn byd digidol, mae rhai timau gwerthu yn dal i ddefnyddio PDF statig neu lyfrau chwarae ar bapur. Er bod y sefydliadau hyn ar y trywydd iawn tuag at fireinio eu proses werthu, nid oes gan lyfrau chwarae ar bapur y personoli na'r galluoedd deinamig sydd eu hangen i wneud cysylltiadau dyfnach â chwsmeriaid yn yr oes sydd ohoni.

Leveraging y diweddaraf Llyfr Chwarae Gwerthu Digidol gall technoleg, a throi llyfrau chwarae papur neu PDF yn ddatrysiad gwerthu dan arweiniad deinamig, ac felly personoli profiad y prynwr, wella strategaeth werthu sefydliad a chreu mwy gwerthfawr a yn ei gyd-destun sgyrsiau prynwyr, wrth gyflwyno'r cynnwys cywir yn union pan fo angen. Yn amgylchedd busnes heddiw, rhaid i dimau gwerthu gael mynediad ar alw i gyfathrebu'n effeithiol â rhagolygon. Aros o flaen newid anghenion ac anghenion yw'r ffordd orau i gau bargen.

Dyma bum arfer gorau wrth ddefnyddio Llyfrau Chwarae Gwerthu Digidol

  1. Ystyriwch y gwahanol grwpiau sy'n defnyddio Sales Playbooks - Cadwch mewn cof, nid dim ond ar gyfer timau gwerthu allanol y mae Llyfrau Chwarae Gwerthu. Gall Llyfrau Chwarae Gwerthu Dynamig a phersonol sicrhau bod gan bob tîm, o'r rheolwyr i'r marchnata, y wybodaeth gywir ar yr adeg iawn i symleiddio gwerthiannau a chadw'r broses ar y trywydd iawn.
  2. Symleiddio gweithgareddau arferol gyda thempledi a llif gwaith - Amser yw arian cyfred y gwerthiannau. Mae symleiddio tasgau llafurus a dilyn proses ragnodedig yn gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Mae hyn yn galluogi cynrychiolwyr gwerthu i dreulio mwy o amser yn gwerthu a llai o amser yn chwilio.
  3. Mwy o gyfryngau i gael mwy o gynnwys - Nid PDFs a dolenni yw'r unig ffordd i ddefnyddio cynnwys. Yn amgylchedd amlgyfrwng heddiw, mae sleidiau PowerPoint, fideos, erthyglau, postiadau blog, ac elfennau creadigol yn galluogi cynrychiolwyr gwerthu i gyflwyno cynnwys mwy personol ac yn fwy deinamig. Trosoledd y llu o gynnwys sydd ar gael ac addasu'r hyn rydych chi'n ei ddefnyddio yn seiliedig ar bob sefyllfa werthu.
  4. Rhoi arweiniad amser real ac awgrymiadau hyfforddi - Mae rhoi mynediad i gynrychiolwyr gwerthu i wybodaeth amser real ar sail delio-wrth-fargen yn rhoi mewnwelediad gweithredadwy iddynt wrth fagu hyder a'u paratoi'n well ar gyfer ennill. Yr allwedd yw peidio â'u gorlethu â'r holl wybodaeth sydd ar gael. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar atgyfnerthu arferion gorau a chyflenwi'r data sydd ei angen arnynt yn unig yng nghyd-destun y fargen sydd wrth law.
  5. Dechreuwch chwarae gyda berfau ar gyfer gweithredu (ee, ymddygiad, darparu) - Mae gweithgareddau gwerthu yn aml yn ddryslyd, yn hir ac yn dameidiog. Mae tywys cynrychiolwyr gwerthu gyda gwneud pethau cyflym a syml ar ffurf camau y gellir eu gweithredu yn helpu i symleiddio'r broses werthu, gan alinio'n fwy cywir â thaith y prynwr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.