Tueddiadau Marchnata Digidol

Tueddiadau Marchnata Digidol

Dyma grynodeb gwych o lawer o'r tueddiadau rydyn ni wedi bod yn morthwylio arnyn nhw gyda'n cleientiaid - chwiliad organig, chwiliad lleol, chwilio symudol, marchnata fideo, marchnata e-bost, hysbysebu â thâl, cynhyrchu plwm, ac marchnata cynnwys yn dueddiadau allweddol.

Mae'n wir trugaredd bod angen i chi gael eich cynnwys yn yr ystadegau marchnata digidol diweddaraf a'r tueddiadau poethaf i'ch strategaeth farchnata ddigidol aros yn effeithiol yn 2019 a thu hwnt. Y 7 Tueddiad Gorau Rhaid i Chi eu Gwybod am Ymgyrch Marchnata Digidol Llwyddiannus mae ganddo griw o ystadegau marchnata a allai weithredu fel awgrymiadau ymarferol uniongyrchol i hogi'ch ymgyrchoedd marchnata, gan gynnwys penderfynu ar y hyd delfrydol ar gyfer eich postiadau blog a'ch e-byst neu wneud eich tactegau SEO yn fwy effeithiol.

Serpwatch

Mae'r ffeithlun anhygoel hwn yn rhoi manylion popeth y dylai pob sefydliad fod yn meddwl amdano wrth iddynt ddatblygu eu strategaeth farchnata ddigidol a gweithredu ymgyrchoedd yn ei herbyn. Gan gynnwys:

 • Chwilia Beiriant Optimization (SEO) - Dyma'r ffactor pwysicaf i unrhyw fusnes oherwydd ei fod yn chwilio am fwriad cyfartal. Os ydw i'n chwilio am gynnyrch neu wasanaeth ar-lein, mae'n debyg fy mod i'n barod i brynu. Yn wyneb, nododd 57% o farchnatwyr B2B bod safleoedd allweddair yn cynhyrchu mwy o arweinwyr nag unrhyw fenter farchnata arall.
 • Optimeiddio Peiriannau Chwilio Lleol (SEO Lleol) - Os ydych chi'n fusnes lleol, mae bod yn weladwy ar becyn map Google yn hollbwysig - ymwelodd 72% o'r defnyddwyr a wnaeth chwiliad lleol â siop o fewn 5 milltir. Bellach, gelwir Google My Business yn eich ail wefan.
 • Chwilio Symudol - mae hanner y wlad yn gwirio eu ffôn cyn iddynt godi o'r gwely ac mae 48% o'r holl ddefnyddwyr yn dechrau ymchwil symudol gyda chwiliad ar eu dyfais. Mae gwariant hysbysebion chwilio symudol yn parhau i gynyddu - amcangyfrifir ei fod dros $ 20 biliwn.
 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata - mae ymwybyddiaeth ac ymhelaethu yn gweithio'n rhyfeddol o dda yn organig a hyd yn oed mewn hysbysebion taledig ar Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest a LinkedIn. Nid yn unig hynny, mae gan frandiau gyfle i adeiladu eu cymunedau eu hunain ac ymgysylltu'n wirioneddol ar lefel bersonol â'u llwythau.
 • Marchnata Fideo - Nid oes gennyf un cleient nad wyf yn gweithredu rhyw fath o strategaeth fideo ar ei gyfer. Rwy'n adeiladu stiwdio fideo ar gyfer un cleient ar gyfer fideo cymdeithasol amser real, mae gen i fideo dolen animeiddiedig cefndirol ar gyfer gweithio ar safle cleient arall, rydw i newydd gyhoeddi fideo esboniwr wedi'i animeiddio ar gyfer cleient arall, ac rydyn ni'n cynhyrchu cynnyrch. fideo stori ar gyfer cleient arall eto. Mae fideo yn fforddiadwy ac nid yw lled band yn broblem bellach wrth gyrraedd eich cynulleidfa. Mae 43% o bobl eisiau gweld mwy o gynnwys fideo gan farchnatwyr!
 • Marchnata E-bost - mae e-byst oer yn parhau i yrru ymwybyddiaeth a chyfleoedd i dimau gwerthu. Mae segmentu a phersonoli yn parhau i gael cyfraddau agored a chlicio drwodd mwy. Mae 80% o ddefnyddwyr e-bost yn cyrchu cyfrifon e-bost ar eu dyfais symudol, felly mae dyluniad ymatebol symudol yn hanfodol.
 • Hysbysebu â Thâl - wrth i nifer y sianeli a'r dulliau gynyddu, ac wrth i beiriannau ddysgu a deallusrwydd artiffisial wella lleoliad a lleihau costau, mae hysbysebu â thâl yn dod yn llawer mwy effeithiol nag yn y gorffennol. Mae chwiliad taledig, cymdeithasol taledig, cynnwys noddedig, hysbysebion fideo, a thunnell o opsiynau eraill ar gael i gwmnïau fanteisio arnynt.
 • Cynhyrchu Arweiniol - mae galw adeiladu gyda thudalennau glanio wedi'u optimeiddio wedi'u trosi ac arwain gyrru yno trwy deithiau cwsmeriaid wedi'u trefnu'n ofalus, wedi'u hawtomeiddio a'u targedu yn dod yn un o strategaethau marchnata digidol mwyaf effeithiol y degawd.
 • Cynnwys Marchnata - mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn parhau i hunangyfeirio ac ymchwilio i'w pryniant nesaf ar-lein. Gyda chymaint o sŵn allan yna, mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i fuddsoddi mwy o amser ac egni mewn cynnwys adeiladu sy'n gyrru canlyniadau mewn gwirionedd, ond pan wnânt hynny, mae'n ffordd effeithiol a fforddiadwy o ddenu cwsmeriaid.

Dyma'r ffeithlun llawn, atgyfnerthiad gwych o'r twf a'r strategaethau y dylai eich busnes fod yn eu defnyddio:

7 Tueddiadau Rhaid i Chi Eu Gwybod am Ymgyrch Marchnata Digidol Llwyddiannus

4 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Mae hwn yn ffeithlun neis iawn. Ond onid oedd yr union bethau hyn hefyd yn rhagfynegiadau ar gyfer 2012? Rwy'n golygu marchnata symudol, marchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol - ac eithrio rheng awdur.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.