10 Tueddiadau i'w Gwylio mewn Marchnata Digidol ar gyfer 2016

Tueddiadau marchnata digidol 2016

Mae gennym ni bodlediad marchnata gwych ar y gweill lle rydyn ni'n trafod y newidiadau anhygoel sy'n digwydd yn union o fewn maes marchnata cynnwys marchnata digidol. Ond mae marchnata digidol yn parhau i fynd trwy drawsnewidiadau anhygoel hefyd. Mae'r ffeithlun hwn o Ciwb yn tynnu sylw at y diweddaraf y dylai marchnatwyr fod yn arsylwi arno yn 2016.

Dyma 10 Tuedd mewn Marchnata Digidol

  1. Dychwelyd ar Fuddsoddi - mae'r ffeithlun yn siarad â mynd y tu hwnt i fetrigau gwagedd fel traffig a chyfranddaliadau, ond credaf fod y duedd i wylio wedi'i gwella priodoliad mewn analytics setiau offer.
  2. Meddyliwch Fyd-eang yn lle Lleol - mae amlieithrwydd, cyfieithu amser real, a rhyngwladoli i gyd yn ei gwneud hi'n bosibl i fasnach fynd yn fyd-eang. Heb sôn bod llongau eisoes yn ei gefnogi.
  3. Personoli - mae cyfraddau ymgysylltu a throsi yn cynyddu pan fydd negeseuon yn cael eu personoli ar sail amseriad, ymddygiad, demograffeg a lleoliad y prynwr.
  4. Eginiad Gwyddor Data - mae technoleg data fawr bellach yn hygyrch i'r llu ac mae busnesau bach a chanolig yn cael mynediad at ddata rhagfynegol nad oeddent erioed o'r farn ei fod yn bosibl.
  5. Blaenoriaethu Symudol - apiau symudol, cyfryngau cymdeithasol, fideo, pori symudol, pori symudol ar sail lleoliad ... mae'r ddyfais symudol bellach yn ganolog i'n hymgysylltiad ar-lein.
  6. Marchnata Ffliw - mae chwilio am y bobl sy'n berchen ar eich rhagolygon a gweithio gyda nhw i ddylanwadu ar y gynulleidfa honno yn cael canlyniadau anhygoel wrth i ymgysylltu arddangos a chwilio bylu.
  7. Realiti Rhyddiedig a Rhyddach - Mae Cube newydd grybwyll rhithwir, ond nid wyf yn siŵr y bydd yn fargen mor enfawr â realiti estynedig. Mae'n ymddangos bod gan y gallu i wella ein hymgysylltiad â'r byd rydyn ni'n byw ynddo fwy o bosibiliadau yn fy marn i.
  8. Mynegeio Apiau - dylai offer adeiladu i helpu ymwelwyr fod yn ganolog i bresenoldeb marchnata digidol pob cwmni. Fe wnaethon ni adeiladu a cyfrifiannell trosi uned ar gyfer gwneuthurwr cemegol sydd wedi dod y gorau yn eu diwydiant ac a ddefnyddir gan bawb yn eu marchnad darged - gan arwain at ymwybyddiaeth ac addasiadau gwych.
  9. Technoleg Gwisgadwy ac IoT - Mae marchnata a thargedu technolegau gwisgadwy lleol yn gyfle gwych i gwmnïau ryngweithio a gwthio negeseuon yn uniongyrchol lle mae'r darpar neu'r cwsmer yn talu sylw.
  10. Marchnata Omni-Sianel - Mae cydgyfeiriant marchnata ar-lein ac all-lein wedi esblygu. Mae hyd yn oed yn dod â'r marchnata traddodiadol yn ôl lle clywir eich neges yn syml oherwydd nad oes cymaint o gystadleuaeth.

Tueddiadau Marchnata Digidol 2016

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.