Pedwar Nodwedd Cyffredin Gyda Chwmnïau a Drawsnewidiodd Eu Marchnata Digidol

Trawsnewid Marchnata Digidol

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymuno â phodlediad CRMradio gyda Paul Peterson o Mwynglawdd aur, trafod sut mae cwmnïau, bach a mawr, yn trosoli marchnata digidol. Gallwch chi gwrandewch arno yma:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio ac yn gwrando Radio CRM, mae ganddyn nhw westeion anhygoel a chyfweliadau addysgiadol! Roedd Paul yn westeiwr gwych a buom yn cerdded trwy gryn dipyn o gwestiynau, gan gynnwys tueddiadau cyffredinol rwy'n eu gweld, heriau i fusnesau SMB, meddyliau sy'n rhwystro trawsnewid, a pha rôl y mae CRM yn ei chwarae yn llwyddiant busnesau.

Pedwar Nodwedd Cyffredin Cwmnïau sy'n Trawsnewid Eu Marchnata Digidol:

  1. Gosod Cyllideb Marchnata a Gwerthu sy'n a y cant o'r refeniw. Trwy gyllidebu cant, mae eich tîm yn cael ei gymell i dyfu ac nid oes unrhyw ddryswch pan allwch chi ychwanegu adnoddau dynol neu dechnolegol. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn y gyllideb 10% i 20%, ond buom yn trafod y gwyddys bod cwmnïau twf uchel yn skyrocket eu busnesau trwy fynd i gyd gyda dros hanner eu cyllideb.
  2. Gosod a cyllideb prawf dyna ganran o'ch cyllideb marchnata a gwerthu. Mae cyfleoedd gwych wrth brofi. Mae cyfryngau newydd yn aml yn rhoi hop neis i gwmni dros eu cystadleuaeth pan fydd eraill yn araf i'w mabwysiadu. Ac, wrth gwrs, mae yna fuddsoddiadau hefyd mewn bwledi arian nad ydyn nhw'n mynd allan. Pan fyddwch yn gosod disgwyliad y bydd cant o'ch cyllideb ar gyfer profi yn unig, nid oes unrhyw un yn gweiddi am y refeniw a gollwyd - a gall eich cwmni ddysgu llawer am sut y gellir gwella cyllideb y flwyddyn nesaf.
  3. Arhoswch yn ddisgybledig a cofnodi pob ymgysylltiad a throsi. Rwy'n synnu at nifer y busnesau na allant ddweud wrthyf pa fentrau a arweiniodd at eu cwsmeriaid presennol. Dyma lle mae CRM yn hollol allweddol. Fel bodau dynol, rydyn ni'n ddiffygiol gan ein gogwydd ein hunain. Rydym yn aml yn treulio gormod o amser ar bethau sy'n ein cyffroi neu sy'n fwy heriol ... gan dynnu adnoddau beirniadol oddi wrth y strategaethau sy'n tyfu ein busnes mewn gwirionedd. Rwy'n gwybod - rydw i wedi ei wneud hefyd!
  4. Dadansodda bob chwarter neu hyd yn oed yn fisol i'ch helpu chi i benderfynu beth ddylech chi ei wneud yn lle'r hyn rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn ei wneud. Weithiau mae hynny'n fwy o alwadau, mwy o ddigwyddiadau. Weithiau mae'n llai cyfryngau cymdeithasol, llai o flogio. Nid ydych chi'n gwybod nes i chi fesur a phrofi!

Diolch yn arbennig i'r tîm yn Goldmine am y cyfweliad! Eu Rheolwr Marchnata, Stacy Gentile, yn arfer bod â swyddfa yn fy adeilad cyn symud ac roeddem yn arfer cael trafodaethau gwych ar sut roedd ymdrechion gwerthu a marchnata yn cwympo i lawr yn y cwmnïau roeddem yn gweithio gyda nhw.

Ynglŷn â Goldmine

Helpodd Goldmine arloesi yn y diwydiant CRM fwy na 26 mlynedd yn ôl a dim ond eu cyfeillgarwch a'u hawydd i'ch helpu i wneud y penderfyniad gorau gyda'ch system CRM sy'n rhagori ar lefel eu harbenigedd gyda CRM. Maent yn gwybod pa mor bwysig yw hi i'ch busnes, yn enwedig Os ydych chi'n fusnes bach i ganolig.

Dechreuwch gyda Goldmine

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.