Integreiddio Marchnata Digidol i'ch Nawdd

ynghyd saeth

Mae nawdd marchnata yn cyflwyno gwerth sylweddol y tu hwnt i welededd brand a thraffig gwefan. Mae marchnatwyr soffistigedig heddiw yn edrych i gael y gorau o nawdd, ac un ffordd o wneud hynny yw defnyddio buddion optimeiddio peiriannau chwilio. Er mwyn gwella nawdd marchnata gydag SEO, mae angen i chi nodi'r gwahanol fathau o nawdd sydd ar gael a'r meini prawf allweddol sy'n angenrheidiol wrth ddadansoddi gwerth SEO.

Cyfryngau Traddodiadol - Print, Teledu, Radio

Mae nawdd trwy gyfryngau traddodiadol fel arfer yn dod ar ffurf lleoliadau hysbysebu neu ardystiadau byw ar raglenni (ee, “Mae'r neges hon yn cael ei dwyn atoch gan…”). Er y gall hyn fod yn ffordd wych o yrru defnyddwyr i'ch gwefan, nid yw'n cynnwys llawer o werth SEO ynddo'i hun.

Ac eto mae'n bosibl trosoledd pŵer traffig safle i gefnogi'ch mentrau SEO. Er enghraifft, os ydych chi'n cynnig cymhellion rhagolygon ar gyfer ymweld â'ch gwefan trwy nawdd, rhowch yr opsiwn iddyn nhw rannu'r dudalen maen nhw'n glanio arni trwy ddulliau fel botymau rhannu cymdeithasol ac e-bost. Gall cyfranddaliadau cymdeithasol anfon “signalau” yn ôl i beiriannau chwilio a chyflwyno'r cyfle i bobl gysylltu'n ôl â'ch gwefan trwy wefannau eraill fel blogiau a fforymau.

Hysbysebion

Gall hysbysebion ddarparu gwerth SEO gwych wrth gael eu strwythuro a'u gweithredu'n iawn. Mae ystyriaethau pwysig wrth fynd i'r afael â gwerth hysbyseb.

 1. TudalenRank - Er efallai na fydd Google yn rhoi cymaint o stoc ag yr arferent yn PageRank, nid yw'r gwerth wedi diflannu yn llwyr. Mae'n dal i fod yn un o'r ffyrdd gorau o bennu pŵer dolenni allan ar wefan benodol.
 2. Perthnasedd - Gwefannau sy'n cysylltu yn ôl â chi sydd orau pan fyddant yn awdurdodol ac yn berthnasol. Pan fo'n bosibl, defnyddiwch bŵer SEO o gysylltu partneriaid â chynnwys sy'n berthnasol i'ch diwydiant a'ch cynhyrchion / gwasanaethau.
 3. Dolenni Allanol - Mae hwn yn aml yn fetrig sy'n cael ei anwybyddu, ond yn un sy'n cynyddu mewn pwysigrwydd wrth i Google ddiweddaru eu algorithmau. Gall nifer fawr o ddolenni allan o wefan ymddangos yn “sbam” i'r peiriannau chwilio. Os cynigir hysbyseb i chi a bod y dudalen y bydd eich cynnwys yn byw arni wedi'i llenwi â Google Adsense neu ddolenni i'r llall noddwyr, gallai fod yn syniad da pasio.

Nawdd Cyfryngau Cymdeithasol

Gall nawdd cyfryngau cymdeithasol fod â gwerth SEO, ac mae eu dylanwad ar SEO yn debygol o gynyddu wrth i rwydweithiau cymdeithasol barhau i ehangu. Os cynigir post Tweet neu Facebook noddedig i chi fel rhan o bartneriaeth, dylech bwyso a mesur y gwerth mewn metrigau synnwyr cyffredin.

A oes gan y cwmni hwn nifer fawr o ddilynwyr Twitter neu gefnogwyr Facebook? Yn bwysicach fyth efallai, a oes ganddyn nhw gyfradd ymgysylltu uchel ymhlith aelodau eu cymuned? Os penderfynwch ddilyn nawdd sy'n cynnwys cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'r post Tweet neu Facebook gydag SEO mewn golwg.

Cynhwyswch enwau cynnyrch neu wasanaeth rydych chi'n canolbwyntio arnyn nhw, yn ogystal â dolen yn ôl i'ch gwefan. Poblogrwydd yw un o'r signalau pwysicaf a anfonir at beiriannau chwilio o rwydweithiau cymdeithasol. Sicrhewch fod eich tîm cyfryngau cymdeithasol yn ail-drydar neu'n rhannu swyddi i yrru'r ymgysylltiad uchaf posibl.

Cadwch mewn cof y bydd y peiriannau chwilio yn darllen signalau cymdeithasol ac yn priodoli'r rhain i boblogrwydd cyffredinol eich gwefan, ond bydd y gwerth yn pylu os na fyddwch yn parhau i anfon y signalau hyn. Ceisiwch sicrhau nawdd sy'n hyrwyddo'ch brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol mewn modd cyson.

Nawdd Fideo

Mae nawdd fideo fel arfer yn dod ar ffurf lleoliadau ad cyn-rolio neu hysbysebion cyfagos ar wefannau cymdeithasol ar fideo. Gall lleoliadau hysbysebu fel y rhain anfon traffig i'ch gwefan, ond ychydig o werth SEO sydd ynddynt y tu hwnt i hynny - oni bai bod y cyfle noddi fideo ar safle poblogaidd, traffig uchel fel Youtube.

I ddechrau, gwiriwch gyda'r darpar bartner i weld a fyddant yn darparu dolen barhaol i chi yn y disgrifiad fideo. Os yn bosibl, dylai'r ddolen hon gael ei hamgylchynu gan ddisgrifiad o'r dudalen y mae'n cysylltu â hi (gan gynnwys 1 neu 2 allweddair targed) yn ogystal â dolen gyda thestun angor sy'n llawn allweddeiriau.

Mae'n bwysig nodi bod cysylltiadau o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Youtube yn cael eu hystyried yn “ddim-dilyn,” fodd bynnag, mae llawer ohonom yn y maes SEO yn credu bod cysylltiadau dim-dilyn o gymdeithasol yn dod yn fwy gwerthfawr, ac fel y cyfryngau cymdeithasol uchod enghraifft noddi, yn parhau i dyfu yn y dyfodol.

Cyfeiriaduron / Rhestrau Nawdd

Bydd llawer o becynnau noddi yn cynnwys rhestr o fewn adran “Noddwyr” ar wefan y partner. Gall y tudalennau rhestru hyn weithredu'n debyg i gyfeiriaduron, sydd heddiw yn dal i gynnig cyfle SEO gwych. Mae yna un neu ddau o ystyriaethau beirniadol ar gyfer tudalennau fel y rhain;

 • TudalenRank - Fel y soniwyd yn yr adran hysbysebu, edrychwch ar DudalenRank y wefan a fydd yn eich cynnwys mewn adran noddi bwrpasol - po uchaf, gorau oll.
 • Disgrifiad a Dolenni - Ceisiwch sicrhau eich bod nid yn unig yn cael sylw ar dudalen noddwr, ond bod gennych hefyd ychydig o ddisgrifiad a bod gennych gyswllt testun yn ôl i'ch gwefan. Mae logos fel arfer yn ffordd hawdd o sefydlu'r tudalennau hyn. Bydd dolen o logo â rhywfaint o werth, ond rydych chi wir eisiau chwilio am ddolen testun ac, os yn bosibl, ysgrifennu disgrifiad wedi'i deilwra o'ch busnes, cynhyrchion, ac ati (gyda ffocws allweddair).

I gloi, gall nawdd fod â gwerth SEO sylweddol wrth gael ei asesu a'i weithredu'n iawn. Mae pob cyfle noddi yn unigryw, a dylai pob argymhelliad gweithredu fod yn arferiad.

2 Sylwadau

 1. 1

  Rydym wedi cael canlyniadau anhygoel gyda'n noddwyr ar y Blog Technoleg Marchnata ac yn parhau i gael sylw mawr i'n noddwyr. Mewn gwerthfawrogiad, rydym bob amser yn hyrwyddo eu cwmnïau a'u gwasanaethau - wrth ddatgelu ein perthynas wrth gwrs. Rwy'n credu bod nawdd yn strategaeth wych y mae angen i fwy o gwmnïau fanteisio arni. Mae'r cyllid nawdd rydyn ni wedi'i gael ar flog Technoleg Marchnata yn parhau i ganiatáu inni fuddsoddi mewn hyrwyddo'r wefan a chael traffig ychwanegol - mae hynny, yn ei dro, yn gyrru mwy o sylw i'n noddwyr. Post gwych, Thomas!

 2. 2

  Mae hysbysebion radio a theledu yn dal i weithio heddiw? Wel, mae nawdd yn wych ond mae angen ei ddadansoddi hefyd yn enwedig pan rydych chi'n rhoi rhywfaint o arian parod yn uniongyrchol o'ch poced fel eich buddsoddiad. Mae'n cymryd i amser benderfynu pa bwyntiau penodol y byddwch chi'n eu noddi i gael budd ohono.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.