Cynhyrchu Cynnwys Digidol: Beth yw'r Cynnyrch Terfynol?

cynhyrchu cynnwys digidol

Sut ydych chi'n diffinio'r cynnyrch terfynol o'ch cynhyrchiad cynnwys? Rwyf wedi bod yn cael trafferth gyda chanfyddiad marchnatwyr o gynhyrchu cynnwys digidol. Dyma rai pethau rwy'n parhau i'w clywed:

  • Rydyn ni eisiau cynhyrchu o leiaf un post blog y dydd.
  • Rydym am gynyddu nifer y chwiliadau organig blynyddol 15%.
  • Rydym am gynyddu arweinwyr misol 20%.
  • Rydym am ddyblu ein canlynol ar-lein eleni.

Mae'r ymatebion hyn ychydig yn rhwystredig oherwydd bod pob metrig yn a symud metrig. Mae gan bob metrig uchod gyfaint, hyd amser sy'n gysylltiedig ag ef, a dibyniaeth na ellir ei reoli ar newidynnau y tu hwnt i reolaeth y marchnatwr.

Mae postiadau blog dyddiol yn cyfateb i gynnyrch terfynol, mae'n cynhyrchiant. Mae cynyddu maint chwilio yn dibynnu ar y gystadleuaeth a'r defnydd o beiriannau chwilio ac algorithmau. Mae cynyddu arweinwyr yn dibynnu ar optimeiddio trosi, cynigion, cystadleuaeth a ffactorau eraill - yn fwyaf arbennig y gobaith. Ac mae eich cynulleidfa ar gyfryngau cymdeithasol yn arwydd o awdurdod a'ch gallu i hyrwyddo'r cynnwys, ond eto - mae'n dibynnu i raddau helaeth ar newidynnau eraill.

Nid wyf yn dweud nad yw unrhyw un o'r metrigau hyn yn bwysig. Rydyn ni'n eu monitro i gyd. Ond yr hyn y byddaf yn ei ddweud yw fy mod yn credu bod marchnatwyr cynnwys yn colli cynnyrch terfynol MAWR, HUGE, GIANT, OBVIOUS ... ac mae hynny'n datblygu llyfrgell ddogfennau cynnwys wedi'i chwblhau.

A fydd pum post blog yr wythnos yn gweithio? Nid yw hynny'n dibynnu ar amlder; mae'n dibynnu ar y bwlch yn y cynnwys rydych chi wedi'i gyhoeddi eisoes a'r cynnwys y mae eich cynulleidfa yn ei geisio.

Beth yw Eich Tirwedd Cynnwys?

  1. Wrth edrych ar eich cynulleidfa darged, beth yw'r pynciau - sy'n benodol i'ch diwydiant - y gallwch chi adeiladu awdurdod ac ysgrifennu cynnwys a fydd yn eu helpu i fod yn llwyddiannus yn eu gyrfa a'u busnes? Nid yw'ch strategaeth marchnata gwefan a chynnwys yn gorffen wrth ysgrifennu am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ... dyna'r lleiafswm moel. Dod yn adnodd gwerthfawr i'ch darllenwyr ac adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod i'w helpu i ddod yn llwyddiannus
  2. A ydych wedi cwblhau archwiliad o'ch gwefan i nodi sawl enghraifft o gynnwys y gallwch ei leihau a'i optimeiddio, a nodi bylchau yn y cynnwys nad ydych wedi ysgrifennu amdano sydd angen?
  3. A ydych wedi gweithredu dull o fesur effaith cynnwys ar drawsnewidiadau fel y gallwch flaenoriaethu gwella eich cynnwys a'ch ymchwil gyfredol a datblygu'r cynnwys sy'n weddill?

Nid wyf yn siŵr sut y gallwch o bosibl fesur llwyddiant strategaeth marchnata cynnwys heb ddadansoddi'r dirwedd yr ydych am orchymyn awdurdod arni yn drylwyr. Nid yw'n ddefnyddiol deall nifer y swyddi yr wythnos i'w hysgrifennu oni bai eich bod yn deall faint o swyddi y mae angen i chi eu cael. Efallai bod angen i chi fod yn ysgrifennu deirgwaith cymaint o swyddi bob wythnos i reoli'r twf rydych chi'n ei geisio yn eich diwydiant.

Sut ydych chi'n cynllunio heb ddiffinio'r cynnyrch terfynol?

Byddai cyfatebiaeth yn datblygu llinell ymgynnull cynhyrchu yn pwmpio teiars trwy'r dydd ac yn disgwyl cwblhau adeiladu car. Mae rhai o'r cwestiynau uchod yn ymwneud ag ennill y ras ... ond nid oes gennych chi hyd yn oed ddigon o rannau i gael injan redeg!

Peidiwch â meddwl fy mod i'n ceisio symleiddio hyn. Mae'n broses gymhleth iawn sy'n cymryd tunnell o ymchwil i nodi'r strategaethau tacsonomeg, optimeiddio a blaenoriaethu sy'n angenrheidiol i gael a cynnyrch lleiaf hyfyw. Nid yw'n amhosibl, ond mae'n anodd. Fodd bynnag, unwaith y byddwch yn cydnabod cwmpas y cynnyrch terfynol, gallwch ddechrau cymryd llawer mwy o gamau bwriadol a datblygu rhai disgwyliadau o'r canlyniadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.