Iaith Corff Digidol yn yr Uwchgynhadledd Marchnata Ar-lein

coed steven con

Iaith Corff DigidolErbyn heddiw, roedd fy rhestr o lyfrau i'w darllen ychydig yn ddyfnach. Cefais y pleser o siarad yn y Uwchgynhadledd Marchnata Ar-lein yn Houston ar ran Compendium.

Yn yr uwchgynhadledd hefyd Steven Woods o Eloqua. Roedd sgyrsiau cyweirnod a phanel Steven yn graff ac yn procio'r meddwl. Mae Steven wedi rhyddhau'r llyfr, Iaith y Corff Digidol - Dehongli Bwriadau Cwsmer mewn Byd Ar-lein:

Mae marchnata yn mynd trwy newid mawr a ddaeth yn sgil y newid yn y ffordd y mae pobl yn dod o hyd i wybodaeth ac yn ei defnyddio. P'un a yw gallu Google i wneud adnoddau gwybodaeth y Rhyngrwyd yn chwiliadwy neu allu cyfryngau cymdeithasol i gysylltu pobl â chyfoedion i gael barn gredadwy ar gynhyrchion a gwasanaethau, mae'r ffordd yr ydym yn cyrchu gwybodaeth ac yn chwilio am gynhyrchion wedi newid yn sylfaenol.

Testun cyweirnod Steve oedd: Sut i ddeall ymddygiad ar-lein eich cwsmeriaid yn well ac elw ohono. Mae Steven yn cynghori cwmnïau sy'n dymuno tyfu eu marchnata a chynyddu eu gwerthiant i:

  1. Rhyddhewch eich gwybodaeth.
  2. Meddyliwch fel prynwr.
  3. Cymerwch ddata o ddifrif.
  4. Adeiladu diwylliant o ddadansoddeg.

Arhosodd y negeseuon yn gyson trwy gydol yr uwchgynhadledd - defnyddio offer yn effeithiol, defnyddio data i gynyddu perthnasedd a chanlyniadau gyda'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon, a mesur bob amser. Yn gyson, roedd yr holl siaradwyr unwaith eto yn gwthio mynychwyr i wneud y gorau o'u hymdrechion optimeiddio peiriannau chwilio.

Ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Cydweithiwr Richard Evans o Silverpop cafodd rai canlyniadau cymhellol o ymgorffori cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol a nodau tudalen mewn e-byst. Perfformiodd y cysylltiadau â Digg yn well na'r rhan fwyaf, ond perfformiodd dolenni ychwanegol i hyrwyddo'r negeseuon yn Facebook yn dda hefyd. Addawodd Richard bapur gwyn dilynol ar sut mae cysylltiadau cymdeithasol yn perfformio mewn e-bost. Efallai y gallaf gael copi cynnar i rannu rhagolwg gyda chi Folks!

Mae Rôl E-bost yn hollbwysig o hyd

Ffrind hir, mentor, a siaradwr cyhoeddus Llyfr Joel gwnaeth waith gwych yn disgrifio esblygiad marchnata a sut mae e-bost yn parhau i chwarae rhan hanfodol yn ein cyfathrebiadau o ddydd i ddydd. Yn Compendium, rydym yn defnyddio UnionTarged ac 5Bwcedi yn helaeth i sbarduno ymgyrchoedd addysg gan Salesforce.

Mae e-bost yn parhau i wella ein cyfathrebiadau i'n cleientiaid heb yr angen i ychwanegu adnoddau dynol. Mae ExactTarget yn chwarae rhan hanfodol yn ein gallu i dyfu cynhyrchiant ein cleientiaid, sydd yn ei dro yn gwella eu canlyniadau ... ac yn y pen draw yn arwain at well cadw.

Ym myd y cyfryngau cymdeithasol, nid yw'n syndod bod y ddau Facebook ac Twitter yn defnyddio e-bost yn effeithiol fel methodoleg gwthio i sicrhau bod eu defnyddwyr yn ymgysylltu ac yn dychwelyd i'w gwefannau priodol.

3 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.