Peidiwch â chael eich digalonni gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

baer jay

baer jayUn o'r bobl rydw i'n mynd allan o fy ffordd i glywed yn siarad yw Jay Baer. Bore 'ma, roedd yn rhaid i mi ddeffro cyn yr haul i yrru i fyny BlogIndiana i glywed ei brif gyweirnod - ac roedd yn werth y daith. Mae yna gryn dipyn o resymau. Mae gan Jay 20 mlynedd o brofiad fel marchnatwr ac nid yw'n cilio rhag datgan ei farn. Mae Jay hefyd yn berson dilys - does dim gwahaniaeth rhwng pwy welwch chi ar y llwyfan a phwy rydych chi'n cwrdd yn bersonol. Yn ogystal, ar ôl gweld Jay yn siarad hanner dwsin o weithiau, nid wyf wedi gweld yr un cyflwyniad ddwywaith.

Roeddwn yn galaru wrth Jay fy mod yn chwilfrydig sut roedd rhai blogiau a oedd yn llawer llai na fy un i yn derbyn mwy o ail-drydariadau, yn hoffi ac yn crybwyll. Roeddwn i hyd yn oed yn meddwl tybed, efallai, a oedd rhai pobl yn hapchwarae'r diwydiant. Doedd Jay ddim yn meddwl eu bod nhw - mae'n cael tunnell o ail-drydariadau a rhannu cymdeithasol ar ei flog, Argyhoeddi a Throsi (rhaid darllen!).

Nid wyf yn credu mai ansawdd y swyddi yw'r broblem - mae gennym barch mawr yn y diwydiant marchnata. Trafododd Jay a minnau faint o draffig yr oeddwn yn ei gael ac, mewn cymhariaeth, mae ei flog yn cael darlleniad tebyg. Fodd bynnag, mae ei ddarllenwyr yn eithaf ymosodol yn rhannu y wybodaeth y mae Jay yn ei rhoi allan. Ddim yn swm bach - swm enfawr ... ar gyfartaledd 200 o drydariadau trwy'r post!

Yng nghornel Jay mae ei gynnwys anhygoel, ei arbenigedd wrth gyfathrebu â'i rwydweithiau, a'i ymrwymiadau siarad parhaus. Mae ganddo hefyd ddilyniant llawer mwy ar Twitter a Facebook nag sydd gennym ni. O'i gwmpas, mae Jay ychydig streipiau uwch fy rheng. Os ydw i'n Gapten, mae'n Lyngesydd. Rwy'n ei barchu'n fawr.

Yn ôl i ddarllenwyr.

Wrth drafod hyn, daeth yn amlwg bod y bobl sy'n dilyn Jay yn hynod gymdeithasol gydag awdurdod mawr. Mae'r bobl sy'n dilyn Jay i fyny yn y rhengoedd uchaf hefyd! Mae gan lawer o ddilynwyr Jay ddilyniant enfawr ar eu pennau eu hunain - ac maen nhw wrth eu bodd yn rhannu â'u rhwydweithiau. Dyma'r gwahaniaeth rhwng fy nghynulleidfa a Jay's. Rwy'n fath o foi cnau a bolltau yn ymladd yn erbyn gyda marchnatwyr yn y ffosydd. Er ein bod ni'n denu pobl o bob lefel o addysg a hynafedd diwydiant ... mae'n blog am farchnata.

Mae gan Jay flog am farchnata hefyd, ond mae ganddo lawer mwy o ffocws a mireinio ym maes cyfryngau cymdeithasol nag ydw i. Fe wnaethon ni dorri swath eang ... gyda phopeth o analytics i farchnata e-bost. Mae'r gynulleidfa rydw i'n ei chyrraedd yn ymgysylltu, ond does gen i ddim brwdfrydedd i rannu neu hyrwyddo'r cynnwys rwy'n ei ysgrifennu. Mae llawer o fy darllenwyr yn hollol anactif yn y cyfryngau cymdeithasol, gan ganolbwyntio mwy ar farchnata a hysbysebu brand.

Dyma fy mhwynt. Roeddwn yn fyr eu golwg wrth imi swnian am berfformiad fy nghynnwys. Ni ddylwn gael fy digalonni o gwbl - dylid fy annog fy mod yn siarad â grŵp o ddarllenwyr ymgysylltiedig nad ydynt wedi llamu i'r gwagle cyfryngau cymdeithasol hyd yma. Rwy'n gobeithio y gallaf eu helpu i gyrraedd yno, ond efallai na fydd heddiw nac yfory, efallai y bydd flynyddoedd i ffwrdd. Mae'n debyg y bydd eich rhwydwaith yn debyg, yn enwedig os nad ydych chi yn y diwydiannau ar-lein. Peidiwch â digalonni wrth i chi ysgrifennu tunnell o gynnwys gwych ond dim ond llond llaw o bobl sy'n ei rannu. Nid yw pawb mor gymdeithasol â ni.

3 Sylwadau

 1. 1

  Diolch. Nid wyf yn haeddu dim o hynny, ond diolch.

  Nid wyf erioed wedi rhedeg y rhifau ar hyn yn ddiffiniol, ac rwy'n siŵr bod allgleifion, ond credaf ei fod yn wir yn anecdotaidd. Yr hyn rwy'n ei ddweud wrth fy nghleientiaid sy'n blogio yw po fwyaf cul yw eich ffocws ar gynnwys, y mwyaf tebygol ydych chi o gymell ymddygiadau rhannu a thanysgrifio, oherwydd mae'n fwy tebygol bod y darllenydd yn teimlo fel eich bod chi'n siarad yn uniongyrchol am eu sefyllfa. Traffig yw'r cyfaddawd.

  Ehangach = mwy o ymwelwyr, llai o rannu + tanysgrifiadau
  Cul = llai o ymwelwyr, mwy o rannu + tanysgrifiadau

  Damn, nawr mae'n rhaid i mi ysgrifennu post blog am hyn hefyd! Diolch am y noethlymun DK. Gwych eich gweld chi fel bob amser!

 2. 3

  Mae Twitter yn parhau i fod yn faes chwarae i'r “twitterati deallusol a chymdeithasol.” Rwy'n dilyn dros gant o bobl yn y gofod marchnata / cymdeithasol / technoleg yn unig, a gall fod yn frawychus prosesu'r holl wybodaeth. Mae llawer o'r cynnwys sy'n cael ei ail-drydar yn deillio o is-set hyd yn oed yn llai. Sôn am agregu, beth am i ni ei ailenwi'n waethygu. Yr un peth y byddwn i'n ei ddweud wrth Dick Costolo yn Twitter yw “Ewch â Twitter allan i'r llu, y minau helaeth heb eu golchi, rhowch 400 miliwn o ddefnyddwyr Twitter i mi, a YNA siarad am fodel refeniw effeithiol." Ond o ran yr hyn rydych chi'n ei wneud, y llinell waelod yw bod yn rhaid i chi ddarparu mewnwelediadau defnyddiol sy'n procio'r meddwl yn rheolaidd. A (drum roll) rhaid i chi, yn syml, ryngweithio gyda'r gynulleidfa, trwy sylwebaeth, mewn digwyddiadau, ym mhobman. A dweud y gwir, mewn llawer o achosion yn aml mae gan y sylwadau a ddarllenais lawer o bethau da ynddynt. Dyma felltith a bendith y cwlt fel realiti ein lot.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.