A Wnaethoch Chi Brofi Eich Ymgyrch Ddiweddaraf?

e-bost gif wedi'i animeiddio

E-bost Parth GwobrwyoDerbyniais e-bost hardd gan Best Buy Reward Zone heddiw. Roedd gan yr e-bost a ddyluniwyd yn dda ddelweddau creision gyda chynigion cadarn. Un cynnig a ddaliodd fy llygad oedd Cerdyn SD 16Gb am $ 24.99.

Cliciais y ddolen a gofynnwyd imi fewngofnodi. Ceisiais fewngofnodi ac wedi hynny methodd. Profais 2 borwr, ceisiais fy rhif cyfrif a fy nghyfeiriad e-bost ... ac ni allwn hyd yn oed adfer cyfrinair. Cwynais ar Twitter a cheisiodd @Coral_BestBuy fy helpu. Esboniodd fy mod i mewn gwirionedd yn mewngofnodi i Best Buy - nid Gwobrwyo Parth, gan ei gwneud yn ofynnol i mi gofrestru ar y Prynu Gorau er bod gen i gyfrif Gwobrwyo eisoes.

Felly cofrestrais. Ar bwynt yn y broses gofrestru, roedd yn ofynnol i mi nodi fy rhif Parth Gwobrwyo - mae'n debyg fy mod yn cysylltu'r ddau gyfrif. Ar ôl i mi gyflwyno hynny, dim ond adnewyddu'r dudalen gyda'r rhif a amlygwyd. Dim neges gwall. Ni allwn symud ymlaen na dychwelyd at y cynnig go iawn. Rhoddais y gorau iddi.

Byddai'r mwyafrif o bobl wedi rhoi'r gorau iddi ymhell cyn i mi wneud hynny, ond roeddwn i eisiau gweld pa mor anodd oedd hi. Y gwir broblem yma yw bod y tîm e-bost yn ôl pob tebyg yn cael rhai canlyniadau ymgyrchu ofnadwy ar hyn o bryd ... er bod y broblem gyda'r wefan. Mae mynnu bod rhywun yn mynd trwy gymaint o gamau yn sicr o rwystro unrhyw ddefnyddiwr.

Mae pob cam ychwanegol yn y broses yn mynd i ostwng eich trosiadau 50%. Rwy'n codi'r nifer hwnnw, ond rwy'n siŵr bod y ganran go iawn hyd yn oed yn waeth. Rhaid i chi ddarparu llwybrau syml, synhwyrol i'ch defnyddiwr i'w trosi er mwyn sicrhau'r canlyniadau ymgyrch gorau posibl. Ei gwneud yn ofynnol cofrestru, cofrestru mewn 2 system, drysu'r defnyddiwr…. mae'r cyfan yn arwain at rhoi'r gorau i drol siopa.

Pryd yw'r tro diwethaf i chi gofrestru ar eich gwefan eich hun ar gyfer arddangosiad, dadlwythiad, neu hyd yn oed brofi gwneud pryniant? Rwy'n ceisio ei wneud bob tro ac yn ddieithriad yn dod o hyd i wallau ofnadwy. Mewn gwirionedd, pan lansiais yr e-bost optio i mewn, roedd gen i ddolen tanysgrifio ar fy safle a oedd yn pwyntio at y dudalen anghywir! Ouch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.