DialogTech: Priodoli Galwadau a Dadansoddeg Trosi

telecom

Cyn ffonau smart a dyfeisiau symudol, pan oedd marchnata digidol yn bwrdd gwaith 100 y cant, roedd y priodoli yn symlach. Cliciodd defnyddiwr ar hysbyseb neu e-bost cwmni, ymwelodd â thudalen lanio, a llenwi ffurflen i naill ai ddod yn arweinydd neu gwblhau pryniant.

Gallai marchnatwyr glymu'r plwm neu'r pryniant hwnnw i'r ffynhonnell farchnata gywir a mesur enillion ar wariant ar gyfer pob ymgyrch a sianel yn gywir. Yn syml, roedd angen iddynt adolygu pob cyffyrddiad i bennu gwerth pob sianel, a gallent wneud y gorau o'u heffaith ar refeniw trwy fuddsoddi yn yr hyn sy'n gweithio a dileu'r hyn nad yw'n gweithio. Gallai'r Prif Swyddog Meddygol hefyd amddiffyn eu cyllideb i'r Prif Swyddog Gweithredol yn hyderus trwy brofi ei heffaith ar refeniw.

Ond yn y byd symudol-gyntaf heddiw lle mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn trosi trwy alw, mae priodoli yn fwy o her - nid yn unig wrth bennu ffynhonnell yr alwad, ond o'r canlyniad sy'n deillio o hynny hefyd. Mae'r biliynau hyn o alwadau ffôn misol y tu allan i farn y mwyafrif o offer marchnata, mae creu twll du enfawr yn y marchnatwyr data priodoli marchnata yn dibynnu ar brofi ROI a gwella'r broses o gynhyrchu refeniw. Mae'r data hwn am y trawsnewid trwy alwad yn mynd ar goll am byth. Gall y data hwn gynnwys:

 • Ffynhonnell farchnata'r alwad: Pa sianel symudol, ddigidol neu all-lein a ysgogodd yr alwad - gan gynnwys yr hysbyseb, yr ymgyrch, a chwiliad allweddair - ac unrhyw dudalennau gwe a chynnwys ar eich gwefan yr oedd y galwr yn edrych arnynt cyn ac ar ôl galw.
 • Data galwr: Pwy yw'r galwr, eu rhif ffôn, eu lleoliad daearyddol, diwrnod ac amser yr alwad, a mwy.
 • Math o alwad: Beth oedd bwriad y galwr - ai galwad gwerthu neu fath arall ydoedd (cefnogaeth, AD, deisyfiad, camymddwyn, ac ati)?
 • Canlyniad a gwerth galwad: Lle cyfeiriwyd yr alwad, pa mor hir y parhaodd y sgwrs, yr hyn a ddywedwyd ar yr alwad, ac a drodd yr alwad yn gyfle gwerthu neu i refeniw (a maint neu werth y cyfle).

Priodoli ar gyfer galwadau ffôn yw'r her fwyaf dybryd sy'n wynebu marchnatwyr sy'n cael eu gyrru gan ddata heddiw. Hebddo, ni all marchnatwyr fesur marchnata ROI yn gywir a gwneud y gorau o wariant ar yr hyn sy'n gyrru arweinyddion a refeniw mewn gwirionedd. Yn ogystal, ni all marchnatwyr amddiffyn cyllidebau yn hyderus i'r Prif Swyddog Gweithredol. Yn fyr, mae'r twll du yn rhoi timau marchnata dan bwysau cynyddol i amddiffyn eu gwerth ac yn costio cwsmeriaid busnesau.

“Galwadau ffôn i mewn yw un o’r dangosyddion prynu cryfaf mewn unrhyw siwrnai cwsmer. Mae DialogTech yn galluogi timau ac asiantaethau marchnata menter i optimeiddio ymgyrchoedd digidol ar gyfer galwadau cwsmeriaid gan ddefnyddio'r un datrysiadau a phrosesau martech y maent eisoes yn eu defnyddio ar gyfer cliciau. " - Irv Shapiro, Prif Swyddog Gweithredol, DeialogTech

DeialogTech yn gwasanaethu fel partner strategol i dros 5,000 o fentrau, asiantaethau a chwmnïau sy'n tyfu'n gyflym ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Ymhlith y cwsmeriaid cyfredol mae Ben & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, gyda thri achos defnydd cymhellol yn Cyfryngau F5, GwestaiCorp, a Canolfannau Matres Trên Cwsg.

Gan ddefnyddio olrhain galwadau effeithiol gyda olrhain priodoli a throsi, gall marchnatwyr optimeiddio ymgyrchoedd chwilio AdWords a Bing i yrru nid yn unig mwy o alwadau, ond mwy o gwsmeriaid a refeniw:

 • Defnyddiwch Olrhain Galwadau ar Lefel Allweddair i Brofi a Gwella ROI: Deall yn union sut mae'ch ymgyrchoedd chwilio taledig yn gyrru galwadau, ac yna gwneud y gorau o'r allweddeiriau, hysbysebion, tudalennau glanio, lleoliadau, a dyddiau / amseroedd sy'n gyrru'r galwadau mwyaf (a gorau) gan gwsmeriaid.
 • Galwyr Llwybrau Yn Seiliedig ar Ddata Olrhain Galwadau: Defnyddiwch ddata olrhain galwadau a gipiwyd ar adeg yr alwad i lwybro pob galwr yn y ffordd orau bosibl, gan eu cael at y person gorau i'w trosi'n werthiant. Gall technoleg llwybro galwadau lwybro galwyr mewn amser real yn seiliedig ar ystod eang o opsiynau, gan gynnwys y ffynhonnell farchnata (geiriau allweddol, hysbyseb, a thudalen lanio), yr amser a'r dydd, lleoliad y galwr, a mwy.
 • Dadansoddwch Sgyrsiau i Wella PPC: Defnyddiwch sgwrs analytics technoleg i weld a ddefnyddiodd galwyr chwilio taledig eich cynffon hir neu eiriau allweddol eraill, sut maen nhw'n disgrifio eu pwyntiau poen a'r atebion y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, a mwy. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth honno i ehangu neu fireinio targedu allweddeiriau a gwneud negeseuon tudalen hysbysebu a glanio yn fwy effeithiol.

Trosolwg DialogTech

Mae platfform DialogTech yn datrys un o'r heriau mwyaf dybryd yn y byd symudol-gyntaf heddiw trwy ddileu'r twll du mewn marchnata data perfformiad o alwadau i mewn. Wrth i farchnatwyr wynebu pwysau cynyddol i yrru nid yn unig arweinwyr ond refeniw, mae platfform DialogTech yn grymuso marchnatwyr gyda'r data priodoli galwadau sydd eu hangen i fuddsoddi'n hyderus mewn ymgyrchoedd sy'n gyrru galwadau, yn ogystal â'r dechnoleg trosi sy'n angenrheidiol i drosi galwyr yn gwsmeriaid. Mae'n dechnoleg priodoli galwadau a throsi a adeiladwyd yn benodol ar gyfer marchnatwyr sy'n gweithio ar gyfer galwadau i unrhyw leoliad ac y gellir eu defnyddio gyda - neu'n hollol annibynnol ar - ganolfan alwadau busnes.

dangosfwrdd dialog

Mae DialogTech yn darparu:

 • Data priodoli galwadau o'r dechrau i'r diwedd: Cymaint mwy nag olrhain galwadau. Yr unig ateb sy'n dweud wrth farchnatwyr sut mae eu hymgyrchoedd yn gyrru galwadau cwsmeriaid, os yw galwadau'n trosi i werthiannau, a pham - cau'r ddolen rhwng y ddoler a wariwyd a'r ddoler a enillwyd.
 • Technoleg trosi galwadau amser real: Yr unig ateb i farchnatwyr reoli llwybro a phersonoli pob profiad galw mewn amser real, gan sicrhau bod pob galwr wedi'i gysylltu ar unwaith â'r person gorau i'w droi'n werthiant.

Lansiwyd DialogTech yn fwyaf diweddar SourceTrak ™ 3.0 - yr ateb olrhain galwadau cyntaf a'r unig un a ddyluniwyd i fodloni gofynion data, fforddiadwyedd, dibynadwyedd a rhwyddineb gweithredu cwmnïau Fortune 1000, sefydliadau aml-leoliad mawr a'r asiantaethau marchnata y maent yn gweithio gyda nhw.

Yn ogystal â SourceTrak 3.0, mae DialogTech wedi lansio'r atebion canlynol yn 2015, gan bweru ei Voice360 ymhellach® platfform:

 • Atal Galwad Sbam SpamSentry ™: Yr unig ateb yn y diwydiant olrhain galwadau sy'n defnyddio technoleg addasol, dysgu peiriannau sy'n atal galwadau twyllodrus a digroeso cyn iddynt gyrraedd tîm gwerthu cwmni. SbamSentry hefyd yn atal data galwadau sbam rhag ymddangos yn y analytics y mae marchnatwyr yn dibynnu arnynt i fesur perfformiad ymgyrchoedd marchnata symudol. Ymhlith y nodweddion allweddol mae: Rhwydweithiau niwral artiffisial, y gellir eu haddasu i sbam newydd, a thechnoleg bysellfwrdd. Darllenwch fwy yn:
 • DialogTech ar gyfer Marchnata Symudol: Yr ateb marchnata cynhwysfawr cyntaf a'r unig un ar gyfer olrhain, rheoli ac optimeiddio galwadau cwsmeriaid o hysbysebu symudol. Mae'r ateb hwn hefyd yn rhoi'r mwyaf cywir i farchnatwyr data priodoli galwadau ar lefel allweddair ar gyfer estyniadau galwad Google. Ynghyd â phriodoli galwadau, mae galluoedd ychwanegol yn cynnwys: Llwybro galwadau cyd-destunol, recordio galwadau Sgwrs Sgwrs a analytics, ac integreiddiadau i gynnwys galwr sy'n benodol i ymgyrch analytics data gyda cheisiadau martech ac adtech i wella perfformiad ymgyrchu.
 • LeadFlow ™ ar gyfer Talu-fesul-Galwad: Yr ateb llwybro, priodoli a rheoli galwadau mwyaf datblygedig a adeiladwyd ar gyfer ymgyrchoedd talu fesul galwad. Llif Plwm yn rhoi rheolaeth lwyr i farchnatwyr cyswllt a pherfformiad dros ble mae arweinyddion ffôn yn cael eu hanfon o bob sianel farchnata, y mae galwadau'n cael eu cyfrif fel arweinyddion dilys, a llawer mwy.

priodoli dialogtech

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.