DeviceRank: Cost Gosod App Symudol a Thwyll Ymgysylltu

dyfais

Mae cwmnïau'n buddsoddi llawer o arian mewn datblygu apiau symudol. Lle bynnag mae'r polion yn uchel, mae'n ymddangos bod twyll yn dilyn. Yn ôl adroddiad newydd gan DeviceRank, Bydd twyll gosod ac ymgysylltu App Symudol yn costio hyd at $ 350 miliwn i hysbysebwyr yn 2016

AppsFlyer's Twyll Gosod ac Ymgysylltu Cyflwr Ap Symudol yn seiliedig ar dechnoleg DeviceRank ™ y cwmni - datrysiad atal twyll cyntaf y diwydiant i nodi ac eithrio twyll ar lefel y ddyfais - ac mae'n cynnwys 500 miliwn o ddyfeisiau.

Dadlwythwch yr Astudiaeth AppsFlyer

Mae'r rhagolwg hwnnw'n seiliedig ar wahanol weithgaredd twyllodrus, wedi'i wirio a'i amau:

  • Cam-briodoli data clic twyllodrus.
  • Gosodiadau taledig o ddyfeisiau twyllodrus.
  • Digwyddiadau mewn-app twyllodrus ac efelychiedig.
  • Targedu Lookalike ac ail -getio twyll.

Yn ddaearyddol, y gwledydd sydd â'r cyfraddau uchaf o osod ap ac ymgysylltu â thwyll hysbysebion, wrth ffactoreiddio ar gyfer poblogaeth symudol, yw'r Almaen, Awstralia, China, Canada a'r DU, ac yna'r UD, Rwsia a Ffrainc. Mae'r ymchwil yn dangos bod twyllwyr yn ceisio targedu gwledydd penodol yn dibynnu ar y taliad posibl y gallant ei gael o ffugio eu lleoliad i gyflawni twyll.

Mae gan y gwledydd sydd â'r gost uchaf fesul cost-fesul-gosod a thalu cost-fesul-gweithred gyfradd dwyll uwch, tra bod gan ranbarthau sydd â thaliadau cymharol isel - gan gynnwys Indonesia, India, Brasil, Fietnam a Gwlad Thai gyfradd dwyll is.

Am DeviceRank

DeviceRank yw technoleg twyll ap symudol cyntaf y diwydiant i nodi ac atal twyll ar lefel y ddyfais. Mae'r dechnoleg unigryw hon yn defnyddio'r datblygiadau diweddaraf mewn data mawr a dysgu â pheiriannau i ddarparu gwell amddiffyniad 3x i 12x nag atebion o safon diwydiant.

Fel y gwelsom o'n hastudiaeth fyd-eang, mae twyllwyr a sgamwyr yn tyfu'n fwyfwy soffistigedig, gan dwyllo hysbysebwyr i dalu am osodiadau ac ymgysylltu mewn app. Mae DeviceRank yn defnyddio dull hollol wahanol, gan dorri twyll yn y ffynhonnell ac ychwanegu tryloywder i'n diwydiant er mwyn amddiffyn hysbysebwyr, ein partneriaid a'r farchnad gyfan. Oren Kaniel, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol AppsFlyer.

DeviceRank AppsFlyerTM mae technoleg yn gweithio yn yr un modd â Sgôr Credyd, gan nodi ymddygiad amheus a chynnig gwell amddiffyniad. Mae'n trosoli algorithm mawr perchnogol sy'n cael ei bweru gan ddata i adeiladu sgôr anhysbys, amlddimensiwn o bob dyfais symudol.

Mae pob dyfais yn cael ei graddio ar raddfa o C (twyllodrus), trwy B, A, AA ac AAA. Mae dyfeisiau sydd â sgôr “C” yn cael eu heithrio'n awtomatig o osodiadau priodoledig AppsFlyer a analytics. Gyda mwy na 1.4 triliwn o ryngweithio symudol wedi'i gatalogio yn ein cronfa ddata fewnol dros y pum mlynedd diwethaf, a 98% o'r holl ddyfeisiau symudol ledled y byd wedi'u graddio eisoes, mae DeviceRank yn cynrychioli'r dechnoleg atal twyll fwyaf cynhwysfawr yn y byd.

Yn ogystal, mae pensaernïaeth unigryw a dysgu peiriant DeviceRank yn caniatáu i'r gronfa ddata ac algorithmau dyfu, dysgu ac addasu wrth i ddyfeisiau symudol newydd ddod ar-lein, catalogio rhyngweithiadau newydd ac wrth i batrymau ymgysylltu â defnyddwyr esblygu.