Ydych chi'n Gyrchfan? Allanfa? Neu Arwydd yn Unig?

Y canfyddiad o ba farchnata ar-lein Os fod yn wahanol o gwmni i gwmni. Mae gennym gleientiaid sy'n fodlon iawn â chael gwefan pamffled braf yn unig fel y gallant wirio oddi ar eu rhestr farchnata fod ganddynt safle tlws. Mae'n safbwynt anffodus, ond mae rhai yn dal i gael trafferth deall natur ryngweithiol y we ac maen nhw'n parhau i bwyso ar eu gwiriondeb traddodiadol strategaethau marchnata. Hoffwn daflu cyfatebiaeth yr wyf wedi bod yn meddwl amdani ers cryn amser - gan ddod â ni'n ôl at y gyfatebiaeth gwybodaeth uwchffordd.

philips-55-hdtvGall eich strategaeth farchnata ar-lein fod yn lofnodi, Mae gadael neu i cyrchfan ar gyfer rhagolygon a chwsmeriaid. Mae gan bob strategaeth ei chostau a'i buddion ei hun. Mae'r arwydd yn gofyn am yr adnoddau lleiaf posibl ac yn darparu ymateb lleiaf posibl. Mae angen mwy ar yr allanfa. Y gyrchfan cryn dipyn. Sut allwch chi benderfynu beth yw eich strategaeth?

I ddarparu lliw i'r enghraifft hon, gadewch i ni ddweud fy mod i'n mynd i brynu a gosod Philips 55 ″ HDTV. Felly, rwy'n gwneud rhywfaint o ymchwil ar y cynhyrchion a'r wybodaeth i brynu'n dda, ac yn dysgu sut i'w sefydlu a'i weithredu.

Philips: Yr Arwydd

Gwefan Philips yn Cofrestrwch. Heb unrhyw brisio na gwybodaeth ar ble i brynu, pa ategolion i'w defnyddio, na fideos ar sut i ddefnyddio'r cynnyrch - pamffled digidol yn unig yw'r wefan hon. Er ei bod yn wefan sydd wedi'i dylunio'n hyfryd, prin bod unrhyw weithgaredd. Mewn gwirionedd, dim ond 4 o bobl sydd wedi adolygu'r cynnyrch ... gyda rhai adolygiadau negyddol. Mae'r dudalen mewn gwirionedd wedi torri, hefyd ... gan nodi bod 0 adolygiad pan fo 4 mewn gwirionedd.

Philips

Newegg: Yr Allanfa

Yn ychwanegol at y manylebau technegol a welwch ar Philips, mae Newegg yn cynnig cyfle i brynu, edrych ar gynhyrchion tebyg, a gweld adolygiadau (er nad oes rhai). Os yw polisi prisiau, cludo a dychwelyd Newegg yn dda - dyma lle rydych chi'n gadael. Os na, rydych chi'n cyrraedd yn ôl ar y ffordd ac yn chwilio am le arall i ddod o hyd i'r wybodaeth neu wneud y pryniant.

newegg-philips-55

CNET: Y Cyrchfan

Un golwg ar y canlyniadau chwilio a gallwch ddweud pa gwmni sydd wedi rhoi mwy yn eu optimeiddio peiriannau chwilio. Mae gan gofnod CNET bytiau cyfoethog ar gyfer adolygiadau a phrisio, yn ogystal â galluogi awduriaeth:

SERP

Mae'r dudalen adolygu yn fanwl ac yn anhygoel ... gydag adolygiad CNET, adolygiadau defnyddwyr, sylwadau defnyddwyr, y gallu i ddilyn newidiadau ar y dudalen, fideo, cyfarwyddiadau ar ddefnydd, integreiddio cymdeithasol dwfn (gyda digon o ryngweithio), tunnell o ddelweddau gan gynnwys y system ddewislenni, sawl opsiwn ar ble i brynu, prisio cyfredol, crynodeb o'r adolygiad, cymariaethau â brandiau eraill, specs technegol (ymhell y tu hwnt i safle Philips!) yn ychwanegol at yr adolygiad manwl gan awdur a enwir gyda llun a bywgraffiad. .

cnet-philips-55

Er na allwch wneud y pryniant ar CNET mewn gwirionedd, dyma'r safle cyrchfan. Efallai y bydd pobl yn neidio o'r wefan hon i glicio ar y botwm prynu ar Amazon neu rywle arall, ond dyma lle daethon nhw o hyd i'r wybodaeth yr oedd ei hangen arnyn nhw a lle byddan nhw'n dychwelyd y tro nesaf.

Prynu Gorau: Y Methiant

Nid yw Best Buy yn poeni a wnaethoch chi brynu'r cynnyrch ai peidio ... dim ond ar ôl gwerthu newydd maen nhw. Felly - anghofiwch y ffaith bod gen i gerdyn Gwobrwyo Prynu Gorau ac efallai y byddaf am ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y pryniant a wneuthum yn eich siop. Dim cawl i chi.

GorauPrynu Philips 55

Casgliad

Gallai Philips adeiladu tudalen anhygoel - gyda fideos, cyfarwyddyd, ategolion, ac adolygiadau annibynnol gan arweinwyr diwydiant. Neu gallent guradu gwefannau ac adolygiadau eraill ar y dudalen. Efallai mai'r nodwedd fwyaf cyfareddol sydd ar goll yw'r gallu i weld prisio a chlicio i brynu ar allfeydd sy'n cario'r cynnyrch.

Os gall CNET fod yn broffidiol trwy ddibynnu ar refeniw ad a chysylltiedig, siawns na allai'r safleoedd uchod wella eu tudalennau i ddarparu ar gyfer yr holl nodweddion a chynnwys sy'n angenrheidiol i fod yn safle cyrchfan.

Sut fyddech chi'n ailadeiladu'ch gwefan i sicrhau ei bod yn gyrchfan i ymwelwyr sy'n ymchwilio neu'n prynu yn eich diwydiant? Rwy'n credu bod gormod o gwmnïau'n edrych arnyn nhw eu hunain fel allanfa ac maen nhw'n edrych i baru neu guro eu cystadleuaeth trwy fod yn gwell allanfa. Beth am fod yn gyrchfan?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.