Sut i Wneud y Gorau o'ch Penbwrdd i Ymfudo Symudol

Penbwrdd i Ymfudo Symudol

Yn y brys i gofleidio symudol, mae'n hawdd i fusnesau esgeuluso eu gwefannau bwrdd gwaith, ond mae'r mwyafrif o drawsnewidiadau'n dal i ddigwydd trwy'r dull hwn, felly nid yw'n ddoeth diystyru'ch gwefan bwrdd gwaith yn llwyr. Y senario orau yw cael safleoedd ar gyfer sawl platfform; ar ôl hynny, mae'n fater o benderfynu a ydych chi eisiau safle symudol ar ei ben ei hun, safle ymatebol sy'n copïo cynllun y bwrdd gwaith ar ffôn symudol, ap symudol sy'n canolbwyntio ar dasgau, neu ddatrysiad hybrid.

Ystadegau ar Ddefnydd Symudol Parhewch i Skyrocket

  • 71% o gyfanswm munudau digidol yn cael eu treulio ar-lein yn yr Unol Daleithiau yn dod o symudol. Mae hynny'n dringo i 75% ym Mecsico a 91% syfrdanol yn Indonesia. Mae llwybrau'r DU ychydig ar ei hôl hi ar 61%.
  • Yn yr UD, mae oedolion yn gwario cyfartaledd o 87 awr y mis ar-lein ar ffôn clyfar o'i gymharu â bwrdd gwaith.
  • Bron i 70% o oedolion America defnyddio llwyfannau bwrdd gwaith a symudol, gyda rhifau defnyddwyr bwrdd gwaith yn unig a symudol yn unig yn hofran o amgylch y marc 15%.

Mae'n bwysig nodi yn ôl yr ystadegau hyn nad yw'r cyfan yn symud o ben-desg i symudol ... mae llawer o ymddygiad ein defnyddwyr yn symud i ben-desg A symudol. Fel enghraifft, rwy'n aml yn siopa am gynhyrchion ar-lein trwy fy nyfais symudol wrth wylio'r teledu. Ond nid wyf yn prynu'r pryniant hyd nes y gallaf weld y cynnyrch ar fy n ben-desg lle gallaf weld llawer mwy o fanylion mewn lluniau cynnyrch, ac ati.

Mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Lawer gwaith bydd pobl yn y gwaith yn darganfod erthygl neu gynnyrch ar-lein, yna eu cadw ar eu dyfais symudol i'w gweld yn nes ymlaen. Tra bod symudol yn dod yn ddewis, nid dyna'r rhagosodiad bob amser.

Wrth i wthio symudol, ger cyfathrebu maes, a geolocation ddod yn offer ymgysylltu deallus ar gymwysiadau symudol, rwy'n cael fy hun yn defnyddio apiau fwy a mwy hefyd. Un enghraifft yw'r archfarchnad leol, Kroger. Mae eu app symudol yn fy rhybuddio ar unwaith pan fyddaf yn cerdded yn y drws at fy Kroger lleol ac mae'n fy atgoffa i agor yr ap a chwilio am bethau arbennig. Nid yn unig hynny, mae eu rhestr cynnyrch hefyd yn dweud wrthyf pa eiliau y gallaf ddod o hyd i'r cynhyrchion ynddynt. Mae'r targedu a'r amseru hwnnw'n rhan o apiau, ond nid bob amser yn gywir trwy borwr gwe symudol.

Mae'r ffeithlun hwn o RHS, tîm gwasanaethau cymorth TG a reolir, yn trafod yr amrywiol opsiynau i'w hystyried wrth fudo gwefan eich bwrdd gwaith a'i optimeiddio ar gyfer symudol. Mae hefyd yn trafod pryd y gallai busnes fod eisiau targedu symudol gyda gwefan symudol hollol ar wahân, gwefan sy'n ymatebol i naill ai symudol neu bwrdd gwaith, cymhwysiad symudol, neu ryw ddatrysiad hybrid o bob un. Mae gan GoDaddy, er enghraifft, ap symudol gwych o'r enw Buddsoddwyr sy'n ei gwneud hi'n syml i bobl sydd â diddordeb mewn parthau ddod o hyd iddyn nhw a'u prynu ... mae'n gynnyrch arbenigol ond yn llawer haws na'r wefan i'w ddefnyddio.

Penbwrdd i Ymfudo Symudol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.