20 Sylwadau

 1. 1

  Byddaf yn anghytuno ar un pwynt, @robbyslaughter, ac yn dadlau pwynt arall. Yn nodweddiadol mae'n cymryd llai o amser i gleient gwe fynd ar e-bost nag y mae'n ei wneud i gleient bwrdd gwaith. Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn eistedd ar seilwaith lled band uchel, ond mae cleientiaid gwe yn gwneud hynny!

  Mae'r cleient gwe ar gyfer Google Apps yn llawer, llawer cyflymach wrth chwilio am e-bost na'r cleient bwrdd gwaith oherwydd y ffordd y mae'r data'n cael ei fynegeio a phwer y gweinydd y mae'n eistedd arno. Os byddaf yn chwilio gyda fy n ben-desg, gall gymryd sawl eiliad i gael canlyniad, ond mae Google Apps ar unwaith.

  Rwy'n cytuno ar baranoia, serch hynny. Rwy'n hoffi gallu cyrchu fy e-bost heb gysylltiad Rhyngrwyd.

 2. 2

  Yn ddiddorol, mae'n wir y gall y cleient gwe adfer e-bost yn gyflymach na chleient bwrdd gwaith, oherwydd fel y dywedasoch mae ar seilwaith lled band uchel. Ond mae'n rhaid i chi anfon yr e-bost hwnnw i lawr pibell araf i'ch porwr, felly byddwn i'n dadlau nad yw'n gyflymach mewn gwirionedd! (Os rhywbeth, dylai fod yn arafach oherwydd yr holl orbenion ychwanegol ar y we.)

  Rydych chi'n iawn bod chwiliad GMail yn gyflymach na, dyweder, Windows Search for Outlook. Mae hyn oherwydd caledwedd cyflymach, ond hefyd oherwydd algorithmau gwell. Byddwn i'n dadlau, os ydych chi'n cysylltu chwiliad Google Desktop â'ch cleient e-bost lleol, mae hyd yn oed yn gyflymach na Gmail.

  Hefyd, mae'r broblem gennych o hyd, unwaith y bydd isadeiledd GMail yn dod o hyd i neges, mae'n rhaid ei dangos i chi dros gysylltiad cymharol araf.

  Beth bynnag, gallwch chi gael y gorau o ddau fyd o hyd. Os ydych chi eisiau trosoli cyflymder y cwmwl i gadarnhau bod e-bost wedi'i dderbyn, neidiwch ar eich cleient gwe. Os ydych chi eisiau trosoledd pŵer cyfrifiadurol y cwmwl i berfformio chwiliadau cyflym, dylai eich cleient bwrdd gwaith allu ei ddefnyddio.

  E-bost bwrdd gwaith yn ennill, dwylo i lawr!

 3. 3

  Yn debyg i Doug mae'n rhaid i mi gytuno ac anghytuno.

  Yn gyntaf hoffwn ddweud bod cyrraedd unrhyw le nad ydw i wir yn edrych arno yn berthnasol yn y ddadl y naill ffordd neu'r llall oherwydd gallwch chi ddefnyddio'r we-bost o hyd, i ffwrdd, nid yw'r bwrdd gwaith yn canslo hynny.

  Pro bwrdd gwaith - mae gen i 3 chyfrif rwy'n eu monitro'n weithredol a llawer mwy yr wyf yn eu gwirio o bryd i'w gilydd. Dim ond ar gyfer 1 ohonyn nhw rydw i'n defnyddio cleient bwrdd gwaith a dyna gyfrif grwp fy ngwaith ond dim ond oherwydd ei fod yn eithaf fflach gydag IMAP. Ond os nad oedd, byddai'n braf cael y 3 mewn un lle. Rydw i wedi defnyddio Thunderbird yn bennaf yn y gorffennol ac fe weithiodd yn iawn ond byth yn teimlo'n iawn.

  Os ydych chi'n delio â llawer o amser / sefyllfaoedd all-lein yna mae'n dda cael yr e-bost ond i mi fy hun anaml iawn rydw i heb gysylltiad o ryw fath A phan mai fi yw'r peth olaf rydw i eisiau bod yn ei wneud yw mynd trwy fy e-bost. Byddai hyn yn hanfodol i deithwyr trwm (cyn wifi yn yr awyr), yn union fel cael unrhyw beth arall wedi'i osod yn lleol er mwyn i mi allu parhau i weithio.

  Gwe we - Mae Chwilio yn tanio’n gyflym yn Gmail, OND nid yw rhai eraill mor wych â hynny. Mae gwe-bost Groupwise yn sugno'n galed o ran hyn a sawl gwaith, byddaf yn dweud wrth rywun y byddaf yn aros nes i mi gyrraedd y diwrnod wedyn i ddod o hyd i hen hen e-bost iddynt. Ond gyda gmail dyma'r cyflymaf a welais erioed gyda chwilio e-bost am unrhyw beth. Rwyf hefyd yn mwynhau bod fy sgyrsiau nawr sydd i fyny yn y chwiliadau hynny hefyd ond nid yw hynny'n 100% yn berthnasol mewn gwirionedd.

  Hefyd, rwy'n credu nad yw llawer o'r gorbenion rydych chi'n siarad amdanynt yn ddilys y rhan fwyaf o'r amser. Os ydych chi'n cyfeirio at lwytho'r JS / HTML a'r fath sy'n rhedeg y wefan, ni ddylai fod ei angen y rhan fwyaf o'r amser gan y bydd eich cyfrifiadur yn ei ddarllen o'r storfa ac os ydych chi ar gyfrifiadur rhywun arall, bydd yn waeth o lawer i fachu cleient bwrdd gwaith 🙂 Ond gan ddefnyddio peth yr enghraifft webcafe, byddai gan eich gliniadur y stwff gwebost mewn storfa felly ni ddylai hynny fod yn broblem fawr. Pan ddaw'n fater o gael yr e-bost mewn gwirionedd, bydd gmail yn anfon fersiwn wedi'i docio atoch (json yn ôl pob tebyg) dros yr e-bost llawn swmpus gyda phenawdau ac ati.

  Hefyd bydd y cleient bwrdd gwaith (efallai y gallwch ei atal rhag gwneud hyn, ond erioed wedi chwarae digon gyda gosodiadau) yn lawrlwytho atodiadau yn awtomatig, felly efallai y byddwch chi dan glo yn aros ar y ddelwedd 10 Meg yn llwythog ymlaen gan eich teulu tra nad oedd y person gmail eu gorfodi i fachu hynny, unwaith iddynt agor a gweld beth ydoedd, gallent anwybyddu'r atodiad.

  Fel y dywedais, ar hyn o bryd rwy'n defnyddio'r cleient bwrdd gwaith GW yn unig ac ar gyfer fy 2 gyfrif arall rwy'n defnyddio gwe yn unig. Byddwn i wir yn caru byd hybrid lle gallaf gael buddion y ddau wedi'u hymgorffori mewn un cleient syml i'w ddefnyddio ond yn amau ​​a fydd yn dod unrhyw bryd yn fuan. Felly i mi, Gwe fel arfer yw'r enillydd mwyaf ac mae'n ymddangos ei fod bob amser yn llyfnach i mi. Ond yn amrywio fesul defnyddiwr.

 4. 4

  Rwy'n credu nad yw'r ddadl yn gymaint rhwng pa gynhyrchion penodol sy'n well (GMail vs Thunderbird) ond pa rai llwyfan mae ganddo allu technegol a defnyddioldeb uwch.

  Er enghraifft, y ffordd gyflymaf i chwilio'ch e-bost yw gyda mynegai lleol gwirioneddol eithriadol. Ni waeth pa mor gyflym y mae'r gwasanaethau chwilio i fyny'r cwmwl, mae'n rhaid i chi aros i'ch porwr lawrlwytho a gwneud y canlyniadau chwilio, ac yna aros iddo lawrlwytho a gwneud yr e-bost unigol. Mae'r cysylltiad porwr / Rhyngrwyd yn arafach na'r un rhwng eich cof a'ch gyriant caled, felly bydd e-bost bwrdd gwaith bob amser yn well.

  O ran defnyddioldeb, mae llawer mwy y gallwch chi ei wneud gyda chymhwysiad bwrdd gwaith na rhywbeth sy'n rhedeg y tu mewn i flwch tywod porwr gwe. Cadarn, mae porwyr gwe yn dod yn fwy datblygedig bob dydd. Gyda HTML5, mae bellach yn bosibl gwneud pethau yn y porwr y gallech chi eu gwneud ar y bwrdd gwaith yn unig - o, wn i ddim, 1993 neu fwy. Yn sicr, mae'n wych bod hyn yn gweithio ar * unrhyw * gyfrifiadur sy'n rhedeg eich porwr, ond nid yw fel pe bai gennym ni gymaint â hynny o amrywiaeth mewn gwirionedd.

  Ar ddiwedd y dydd, mae cleient e-bost bwrdd gwaith fel cael eich llyfrgell bersonol eich hun yn eich tŷ, ond mae cleient post-we fel cael dim ond un llyfr ar y tro sy'n cael ei anfon trwy'r post. Wrth gwrs mae'n fwy effeithlon ym mhob ffordd cael cleient e-bost bwrdd gwaith. Efallai yr hoffech chi “ddisgyn yn ôl” i'r cleient gwe os bydd angen i chi wneud hynny oherwydd nad yw meddalwedd eich cleient bwrdd gwaith yn ddefnyddiol, felly gallwch chi gael y gorau o'r byd o hyd.

 5. 5

  @robbyslaughter, roeddwn i'n siarad am y platfform hefyd, dim ond cyfeirio at yr apiau rydw i wedi bod yn eu defnyddio i'w wneud yn gliriach pe bawn i efallai wedi colli rhywfaint o ddiwedd i gyd fod yn gleient e-bost bwrdd gwaith a ddatrysodd rai o'r materion hyn. Hefyd, nid wyf yn ystyried fy achos defnydd fy hun fel yr unig un a bod eraill yn defnyddio pethau'n wahanol a bydd gan eraill faterion gwahanol na fi.

  Yn gyntaf wrth chwilio, nid yw bob amser yn mynd i fod yn gyflymach ar beiriant lleol, er bod y data'n lleol. Os oes gennych gigs o ddata (yn enwedig data a reolir yn wael nad yw wedi'i optimeiddio'n iawn) boed yn bost neu'n unrhyw beth, nid yw'r ffaith ei fod yn lleol yn golygu y bydd eich cyfrifiadur yn gallu ei chwilio'n well, yna set o reoliadau a reolir yn iawn. data gyda phwer llawer y tu ôl iddo. Bydd y cysylltiad rhyngrwyd “araf” (hynny yw dim ond wedyn yn derbyn swm llai o ddata gyda dim ond y pethau sydd eu hangen arnoch ar y pwynt hwnnw) yn gallu cael yr hyn sydd ei angen arnoch yn hawdd, fel y dywedodd Doug gyda'i ganlyniadau hefyd. Nawr ar ôl i chi gael y canlyniadau chwilio, ie, mae magu bod un e-bost yn iawn, ond pan gefais yr e-bost hwnnw ar agor 10 eiliad yn ôl gan ffurfio cleient y we achos roedd y bwrdd gwaith yn dal i chwilio yna does dim ots cymaint â hynny.

  Pan ddaw'r atodiadau e-bost mawr i mewn, gallwch ei drin yn haws o lawer ar y we gan na fydd yn rhaid i chi ei lawrlwytho byth os nad oes ei angen arnoch mewn gwirionedd lle bydd eich cleient bwrdd gwaith lleol yn cnoi arno am ychydig a gweddill eich ni fydd negeseuon yn dod i mewn o'i herwydd. Peidio â gorfod lawrlwytho pob atodiad gwirion y mae rhywun yn ei anfon ataf yw'r fendith fwyaf sydd gennyf o ran gwe-bost.

  Gall cleientiaid tenau yn gyffredinol gael tunnell o fuddion enfawr dros eu cownter cleientiaid trwchus, yn enwedig pan fydd tunnell o ddata dan sylw, sy'n gwneud iawn am yr anfanteision ac yn rhagori arnynt i'w gwneud yn fwy manteisiol. Nid wyf yn dweud bod hyn yn wir ym mhob achos defnydd, ond credaf fod hwn yn bendant yn un ohonynt. Fel y dywedais, byddwn i dal wrth fy modd yn gweld dull hybrid llawn (dim ond rhan rhannol fydd HTML5 mewn gwirionedd) sy'n cael ei wneud sy'n caniatáu mwy o reolaeth i'r defnyddiwr terfynol a'r gallu i fanteisio ar y ddau ond mae'r rheini'n llawer o waith am ddim a swm enfawr o ennill a byddai'r bobl y byddem yn edrych arnynt i'w gweithredu yn fwy tebygol o beidio â gwastraffu eu hamser pan fyddant yn teimlo bod eu cleient yn ddigon da fel y mae.

 6. 6

  Dylai chwilio BOB AMSER fod yn gyflymach ar beiriant lleol na pheiriant anghysbell. Mae'n wir y gallai'r peiriant anghysbell fod yn gyflymach yn ddamcaniaethol (gan y gallai fod yn glwstwr o beiriannau), ond y ffactor cyfyngu yw'r lled band, nid y pŵer prosesu.

  Fel cymhariaeth, mae'n cymryd tua 0.19 eiliad i Google fy N Ben-desg chwilio 262,000 o eitemau. Ni allaf gael GMail i riportio'r amser chwilio, ond mae pob chwiliad cyhoeddus Google yn cymryd o leiaf 0.27 eiliad. Efallai mai biliynau o gofnodion fyddai hynny, ond mae'n filoedd o gyfrifiaduron. Ond gadewch i ni dybio bod fy nghanlyniadau yn annodweddiadol, ac fel arfer y gallwch chi eu cael, dywedwch 10x y cyflymder allan o chwilio o bell. Felly byddem yn edrych ar gymhariaeth o 0.19 eiliad i 0.019 eiliad cyflym.

  Mae angen amser i drosglwyddo data o bell. I mi symud data rhwng darparwr chwilio o bell a fy mheiriant, mae yna ofynion hwyrni a lled band. Fe wnes i danio’r panel Llinell Amser yn Offer Datblygwr Google Chrome, ac o glicio ar y botwm “Search Mail” i cael ymateb yn dal i fod yn 0.50 eiliad.

  Mewn Cyfanswm:

  Chwilio o Bell: 0.50 s (latency) + 0.019 s + Amser rendro = Eiliad 0.519
  Chwilio Lleol: 0.19 s + Amser rendro = Eiliad 0.19

  Fe sylwch nad oes ots yn fy enghraifft pa mor gyflym y mae chwiliad yn digwydd. Gallai fod yn 100x neu 1000x neu neu ar unwaith, a byddai'n dal i gymryd mwy o amser i'w drosglwyddo nag i chwilio'n lleol.

  Rwy'n gwybod ei bod yn ymddangos fel ein bod ni'n hollti blew. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng hanner eiliad a degfed ran o eiliad?

  Yr ateb yw: llawer.

  Yn olaf, nid yw'r ddadl go iawn yn ymwneud â chleientiaid trwchus yn erbyn cleientiaid tenau, ond bwrdd gwaith yn erbyn cleientiaid gwe. Nid yw cleient bwrdd gwaith yn gleient trwchus mewn gwirionedd. Er enghraifft, mae'r protocol IMAP yn hynod o ysgafn. Mae'r dechnoleg cydamseru a ddefnyddir gan Exchange / Outlook yn sicrhau bod gennych gopi cyflawn o'ch blwch post fel “ffeil all-lein” ond mae'n caniatáu ichi reoli newidiadau o bell. Ac nid yw cleient gwe yn gleient tenau chwaith. Fel y pwyntiwch, mae porwyr yn storio llawer iawn o ddata ac yn gallu rhedeg sgriptiau, felly nid yw fel petai'r cleient tenau i gyd mor denau. Mae gan Gmail 443,000 llinell o god JavaScript. A yw hynny mewn gwirionedd mor denau?

 7. 7

  Roeddwn i'n meddwl nad oeddem ni'n siarad am lwyfannau penodol? Nid yw bwrdd gwaith Google yn gleient post y tro diwethaf i mi edrych arno, ac er ei fod yn enghraifft o ba mor gyflym y gallai rhai pethau fod, nid yw'n newid nad yw cleientiaid post bwrdd gwaith yn perfformio cystal yn ymarferol, fel y nodwyd gan y ddau. profiad fy un i a Doug gyda nhw, ac nid wyf wedi clywed am unrhyw un yn ei wneud yn well. Nid yw perfformiadau damcaniaethol yn gwneud rhywbeth yn enillydd ymarferol pan nad oes unrhyw un wedi dod yn agos at eu cyflawni.

  Ac mae hon yn bendant yn ddadl denau pennill trwchus. Ddim yn siŵr pryd y daeth llinellau cod yn ffactor diffiniol ar gyfer a oedd rhywbeth yn denau neu'n drwchus gan ei fod yn fwy lle mae'r codi trwm yn cael ei wneud. Tra bod cleientiaid gwe yn dod yn fwy trwchus gyda HTML5 nid yw'n newid eu bod yn dal i fod yn denau gyda'r mwyafrif o'r gwaith yn dal i gael ei wneud gan y system bell ond nawr gydag ychydig o help yn lleol pan fo hynny'n bosibl.

  Mae'n werth nodi, er bod fy amserau ymateb gmail yn debyg i'ch un chi, mae fy Google Apps ar gyfer eich Parth oddeutu 125-150ms.

  Fel y dywedais mae manteision ac anfanteision i'r ddau ond i ddweud “Mae e-bost bwrdd gwaith yn ennill, dwylo i lawr!” yn union i ffwrdd o ran achosion defnydd a defnydd gwirioneddol.

 8. 8

  Gellir defnyddio bwrdd gwaith Google i chwilio archifau post lleol. Rwy'n ei ddefnyddio (a'i ddefnyddio yn fy mesuriad uchod) i chwilio fy siop bost ac roedd yn hynod o gyflym.

  Yn fy mhrofiad personol, mae cleientiaid bwrdd gwaith yn llawer cyflymach, yn fwy dibynadwy, yn fwy hyblyg ac mae ganddynt nodweddion gwell ym mron pob ystyr. Yr unig eithriad yw y gallwch gyrraedd cleient gwe o gyfrifiadur gwahanol, sy'n rheswm da i gynnal mynediad i'ch post gan un o'r cleientiaid hyn a'i gadw'n cydamserol yn y ddau le.

  Rwy'n credu y gallwch chi ddadlau bod y cleient yn eithaf tenau i gleientiaid nad ydyn nhw'n gwneud llawer o ddefnydd o AJAX. Wedi'r cyfan, dim ond rendro tudalennau sefydlog yw'r porwr yn yr achos hwnnw, ac mae'r gweinydd anghysbell yn penderfynu beth i'w ddangos. Ond os ydych chi'n cludo hanner miliwn o linellau o god i gyfrifiadur y cleient iddo weithredu, mae'n ymddangos bod y llinell o leiaf yn dechrau cymylu. Nid dyma hen ddyddiau X Windows, lle gallai eich terfynell fod yn “derfynell fud”. Yn sicr, mae'r porwr yn gwneud llawer o'r gwaith codi trwm. Dangosir hyn gan y ffaith na allwch redeg Gmail mewn hen borwr heb newid i “olygfa HTML plaen.”

  Yr unig anfantais sylweddol y gallaf ei gweld i gleientiaid post bwrdd gwaith (yn ymarferol ac yn ddamcaniaethol) yw mynediad i'ch post pan nad oes gennych eich cyfrifiadur. A chan nad oes unrhyw reswm i beidio â chael post ar y we rhag ofn, rwy'n credu nad yw hyn yn llawer o anfantais.

  Pwynt fy swydd oedd dangos bod miliynau o bobl yn defnyddio e-bost ar y we yn unig, er bod manteision aruthrol i ddefnyddio cleient bwrdd gwaith fel eich platfform post sylfaenol. Rwy'n credu fy mod wedi ei gwneud yn glir bod y manteision hyn yn gorbwyso'r unig fantais o e-bost ar y we: hygyrchedd o gyfrifiadur a fenthycwyd. Canfyddir manteision canfyddedig eraill yn unig, megis chwilio ac adfer yn gyflymach.

  Felly rwy’n sefyll wrth fy natganiad: “mae cleientiaid e-bost bwrdd gwaith yn ennill dwylo!” 🙂

 9. 9

  Rwy'n cytuno â Doug, mae chwiliad yn brin o Outlook (ddim yn siŵr o'r lleill). Mae'n ymddangos bod gan Google fynegeio a chwilio pat i lawr, ond, bob amser rwy'n galluogi mynegeio ar fy n ben-desg fy hun yn y gobeithion o gyflymu'r broses chwilio, fy tanciau perfformiad cyffredinol. Mae'n ymddangos y gallai fod gan Google gyflymder prosesydd ychydig yn gyflymach na fi, ewch ffigur. 🙂

 10. 10

  Dyma ni yn 2011, ac mae pob un ond eich dadl paranoia wedi pylu:
  Cyflymder: Mae Gmail yn gyflymach nag Outlook wrth lwytho, mor gyflym wrth drin post
  Amseru: Mae Gmail yn cynnig yr holl alluoedd rydych chi'n dweud sydd ar goll
  Nodweddion: Gmail gyda changa plug-in porwr ActiveInbox
  Gall defnyddiwr daro anfon a symud ymlaen cyn i'r uwchlwytho atodiad gael ei gwblhau
  Yn gallu trefnu gyda llusgo a gollwng
  Yn gallu fflagio ar gyfer gwaith dilynol
  Yn gallu gosod rheolau
  Yn gallu ychwanegu nodiadau
  Yn gallu gweld edafedd sgwrsio neu negeseuon unigol
  ac ati
  ac ati

  A yw'r rhain yn well na nodweddion e-bost bwrdd gwaith? na. A ydyn nhw'n gyfwerth ac yn ddigon cyflym i ildio'r drafferth o ddefnyddio lle ar y ddisg leol, ac ati? Ydw.

  Nid wyf yn gwybod pam y byddai unrhyw un sydd â chysylltiad Rhyngrwyd parhaus yn gwneud unrhyw beth EITHRIO defnyddio system e-bost porwr gadarn, fel Gmail + ActiveInbox

  • 11

   Cytunaf yn llwyr â'ch adolygiad o Gmail. Mae fy nghleient bwrdd gwaith yn ymddangos ychydig yn debyg i ddeinosor o'i gymharu â Gmail, yn enwedig ar nodweddion. Fodd bynnag, mae'n well gen i o hyd.

  • 12

   Mae gwahaniaeth rhwng nodweddion a chyfyngiadau.

   Er enghraifft, nid oes gan Gmail nodwedd didoli yn ôl dyddiad. I mi, mae hynny'n hollol wirion. Ond does dim rheswm technegol pam na all Gmail wneud hyn. Nid oes llawer o bwynt trafod y mathau hyn o nodweddion, gan mai hoffterau yn unig ydyn nhw mewn gwirionedd.

   Fodd bynnag, mae yna bethau na allwch chi eu gwneud yn dda ar gleientiaid e-bost ar y we. Un enghraifft yw hygludedd data. Mae cleient bwrdd gwaith yn storio'ch e-bost yn lleol mewn gwirionedd, sy'n sicrhau na all rhai darparwr cwmwl ei ddileu ar ddamwain. Nid yw hyn yn “nodwedd” e-bost bwrdd gwaith cymaint ag y mae'n gyfyngiad ar e-bost ar y we.

 11. 13

  @Annefarious

  Rydw i mewn gwirionedd gyda'r awdur. Gadewch imi geisio ei gefnogi o farn 2011.

  1) Cyflymder.
  Cytunwyd. Mae Gmail wedi hen basio pan ddaw i lawr iddo. Ond mae yna ffyrdd y mae post bwrdd gwaith yn ei guro. Rhannu rhyngrwyd am un peth. Er ei fod yn mynd yn fwy a mwy anghyffredin gallwch chi werthfawrogi'r gwahaniaeth y byddai'n ei wneud bryd hynny. Hefyd, byddwn i'n dweud bod gmail yn gyflymach os ydych chi'n darllen un neu ddwy bost ar y tro. Ond gwnewch hi'n 20 neu 30 neu 50 ac mae'r bwrdd gwaith yn ei guro i raddau helaeth. Rydych chi'n pwyso i lawr i lawr ac rydych chi nawr yn marcio fel darllen wrth ragolwg / darllen ar yr un pryd. Ar gyfer un neu ddwy bost, mae'n debyg mai gmail yw'r enillydd.

  2) Amseru.
  Mae gmail cytunedig wedi gwneud y rhan gyntaf yn dda. Ond, yr wyf yn dunno os mai fi yn unig, mae'n well gennyf y dull cliciwch Anfon-dont gofal y mae'r bwrdd gwaith hwnnw'n ei roi. Mae bron yno yn gmail ond ddim cweit. Ar gyfer yr ail ran all-lein, mae'n dal yn dda oni bai eich bod chi'n defnyddio post googles all-lein nad ydw i ddim. Ond mae hynny wir yn teneuo’r llinell rhwng bwrdd gwaith a gwe-bost.

  3) Nodweddion.
  Nid wyf yn deall sut rydych chi'n dweud bod gan we / gmail nodweddion gwell. Mae'n well gan fy marn i

  4) Rheolaeth
  Ddim byth yn newid (mae'n debyg !!)

 12. 14

  Mae'n well gen i gleientiaid e-bost bwrdd gwaith hefyd er fy mod yn anghytuno'n llwyr nad yw Gmail yn curo cleientiaid bwrdd gwaith ar nodweddion (mae yna lawer mwy na'r hyn a grybwyllir yn yr erthygl hon, fel integreiddio â Google Docs er enghraifft).

  Rwy'n credu mai nodwedd fwyaf deniadol cleientiaid bwrdd gwaith yw eu bod yn caniatáu cydgrynhoi mewnflwch e-bost o wahanol barthau (fel, cyfeiriadau e-bost proffesiynol) i mewn i un rhyngwyneb homogen, hawdd ei ddefnyddio lle gellir llusgo e-byst rhwng y mewnflwch a'u trefnu i'r un ffolderau ac ati. bod yr e-byst yn siopau all-lein, fel y soniwyd.

  Mae gen i gwestiwn syml o ran cleientiaid bwrdd gwaith nad yw'n ymddangos bod unrhyw un yn gallu ei ateb, felly ceisiaf yma

  - A yw'n bosibl sefydlu 2 gleient e-bost bwrdd gwaith gydag un cyfeiriad e-bost?

  Achos:

  Gadewch i ni ddweud bod gennym e-siop ac mae'r ddau ohonom eisiau derbyn yr e-byst cymorth i gwsmeriaid ar ein cleientiaid e-bost bwrdd gwaith, ac yn amlwg dim ond un cyfeiriad e-bost cymorth sydd gennym eisoes wedi'i sefydlu, a allwn ei sefydlu gyda'r ddau gleient bwrdd gwaith?

  Nid wyf yn credu mai ni yw'r unig bartneriaid busnes yn y byd sydd am wneud hynny, felly pam na all unrhyw un ateb?

  Ein cleientiaid bwrdd gwaith yw MacMail ac Outlook 2007, os yw hynny'n gwneud gwahaniaeth. Ni ddylai, am wn i, gan fod y cyfeiriad e-bost wedi'i sefydlu y tu mewn i'r cleientiaid bwrdd gwaith ac nid yn y panel gweinyddol e-siop. Dyna hefyd pam y credaf y dylai fod yn iawn gwneud hynny?

  Rwyf wedi gofyn dro ar ôl tro i 'ymgynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid personol' fy e-siop. Daeth gydag ychydig o atebion amherthnasol amwys a dywedodd nawr y bydd angen i mi ymgynghori ag Apple, neu Microsoft i gael nodweddion uwch '… Sbwriel.

  Postiais y cwestiwn hefyd yma (ar Quora) ac ar Twitter sawl gwaith, dim atebion hyd yn hyn.

  Fe allwn i wrth gwrs geisio gweld a yw'n gweithio. Fodd bynnag, nid yw fy mhartner busnes yn dechnoleg dechnegol a disgwylir imi ei helpu i sefydlu'r e-bost ar ei Outlook pan ddaw yn ôl. Felly hoffwn wybod ymlaen llaw a yw'n bosibl rhannu'r cyfeiriad e-bost fel yr ydym am ei wneud, felly fel arall gallaf gynnig syniad arall ymlaen llaw yn hytrach nag edrych yn dafadleuol arno pan nad yw'n gweithio.

  • 15

   Os ydych chi'n defnyddio IMAP yn hytrach na POP, bydd y cleient yn cydamseru yn hytrach na
   lawrlwytho. Rwy'n defnyddio IMAP gyda Google Apps ac mae gen i 4 cleient ar wahanol
   dyfeisiau heb unrhyw broblemau.

   Doug

   • 16

    Douglas, nid wyf yn siŵr fy mod gyda chi. A yw hynny'n wir, os ydym yn defnyddio IMAP yn lle POP? A allwn ddefnyddio IMAP ar MacMail ac Outlook?

    Gallaf ddefnyddio pa bynnag app. Fodd bynnag, mae'n well gen i aros gyda MacMail oherwydd dyna beth rydw i wedi arfer ag ef ac oherwydd y manteision a grybwyllwyd uchod :-)

    Fodd bynnag, dim ond Outlook y gall fy mhartner busnes ei ddefnyddio. Newid app. ddim yn opsiwn. Mae'n fasnachwr medrus, profiadol a chysylltiedig iawn, ond dim ond pan fydd yn rhaid iddo gyffwrdd â chyfrifiaduron. Nid yw am dreulio amser yn gweithio allan sut i ddefnyddio system anghyfarwydd. Felly byddaf yn sefydlu ein e-bost cymorth ar Outlook iddo ac mae'n rhaid i'r rhyngwyneb fod yn fusnes 100% fel arfer iddo.

    • 17
    • 20

     Ps. ac mae angen i mi dderbyn yr e-byst cymorth hefyd ar fy nghleient bwrdd gwaith (mae eisoes wedi sefydlu hynny ac mae'n gweithio'n berffaith) fel y soniwyd, ochr yn ochr â'm cyfrifon e-bost eraill yn fy rhyngwyneb MacMail. Dyna sail fy nghwestiwn.

     Wrth gwrs, gallwn fw cefnogi e-byst i'm cyfrif gmail ac yna i'm cleient bwrdd gwaith ond ni fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau cwsmeriaid gan fy nghleient bwrdd gwaith os nad yw wedi'i sefydlu'n iawn. Fodd bynnag, nid y cwestiwn yw sut i'w sefydlu (mae hynny'n hawdd) ond a yw'n bosibl sefydlu ein 2 gleient e-bost bwrdd gwaith gyda'r un cyfeiriad e-bost cymorth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.