Meddwl Dylunio: Cymhwyso Gweithgareddau Rhosyn, Bud, Draenen at Farchnata

Rhosyn Rose Bud

Mae'r wythnos hon wedi bod yn eithaf cyffrous gan fy mod i wedi bod yn gweithio gyda rhai ymgynghorwyr menter o Salesforce a chwmni arall i weld sut y gallaf wella sesiynau strategaeth ar gyfer eu cwsmeriaid. Bwlch enfawr yn ein diwydiant ar hyn o bryd yw bod gan gwmnïau'r gyllideb a'r adnoddau yn aml, bod ganddyn nhw'r offer weithiau, ond yn aml nid oes ganddyn nhw'r strategaeth i gychwyn cynllun gweithredu priodol.

Un cais y maen nhw'n ei gymryd ar y ffordd i bron bob cwsmer yw gweithgaredd meddwl dylunio o'r enw “rhosyn, blaguryn, drain”. Mae symlrwydd yr ymarfer a'r themâu a nodwyd ganddo yn ei gwneud yn fethodoleg bwerus iawn ar gyfer nodi bylchau yn eich ymdrechion marchnata.

Beth Sydd Angen

  • Sharpies
  • Nodiadau gludiog coch, glas a gwyrdd
  • Digon o le ar wal neu fwrdd gwyn
  • Hwylusydd i gadw pethau ar y trywydd iawn
  • 2 i 4 o bobl allweddol sy'n deall y broses

Enghreifftiau ar gyfer Cais

Efallai y byddwch chi'n gweithredu technoleg farchnata newydd i ddatblygu teithiau awtomataidd i'ch cwsmeriaid. Efallai y bydd y prosiect yn dod i stop yn sgrechian gan nad ydych chi wir yn gwybod ble i ddechrau eich cynllunio. Dyma lle gall rhosyn, blaguryn, drain ddod yn ddefnyddiol.

Rhosyn - Beth sy'n Gweithio?

Dechreuwch trwy ysgrifennu'r hyn sy'n gweithio gyda'r gweithredu. Efallai bod yr hyfforddiant wedi bod yn rhagorol neu pa mor hawdd yw'r platfform i gael ei ddefnyddio. Efallai bod gennych chi adnoddau gwych ar eich tîm neu drwy drydydd parti i gynorthwyo. Gallai fod yn unrhyw beth ... dim ond ysgrifennu beth sy'n gweithio i lawr.

Bud - Beth yw'r Cyfleoedd?

Wrth i chi ddechrau tywallt trwy'ch pobl, eich proses a'ch platfform, bydd rhai cyfleoedd yn codi i'r brig. Efallai bod y platfform yn cynnig galluoedd cymdeithasol, hysbyseb neu negeseuon testun a allai eich helpu i dargedu'ch rhagolygon yn aml-sianel yn well. Efallai bod rhai integreiddiadau ar gael i ymgorffori deallusrwydd artiffisial yn y dyfodol. Gallai fod yn unrhyw beth!

Draenen - Beth sydd wedi torri?

Wrth i chi ddadansoddi'ch prosiect, efallai y byddwch chi'n nodi pethau sydd ar goll, yn rhwystredig, neu sy'n methu. Efallai mai dyma'r llinell amser, neu nid oes gennych ddata digon da i wneud rhai penderfyniadau arno. 

Amser i'r Clwstwr

Os ydych chi'n treulio 30 i 45 munud da yn grymuso'ch tîm i bostio nodiadau a meddwl am bob rhosyn, blaguryn neu ddraenen bosibl, efallai y bydd gennych gasgliad eithaf o nodiadau gludiog ym mhobman. Trwy gael eich holl feddyliau allan ar nodiadau â chodau lliw a'u trefnu, rydych chi'n mynd i weld rhai themâu yn dod i'r amlwg nad oeddech chi wedi'u gweld o'r blaen.

Y cam nesaf yw clystyru'r nodiadau, gelwir y broses hon mapio affinedd. Defnyddiwch gategoreiddio i symud y nodiadau a'u trefnu o rosyn, blaguryn, drain i brosesau gwirioneddol. Yn achos eich ymdrechion marchnata, efallai yr hoffech gael sawl colofn:

  • Discovery - yr ymchwil a'r data sydd eu hangen i gynllunio'r ymdrech farchnata.
  • Strategaeth - yr ymdrech farchnata.
  • Gweithredu - yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen i adeiladu'r fenter farchnata.
  • Gweithredu - adnoddau, nodau a mesuriad y fenter.
  • Optimization - y modd i wella'r fenter mewn amser real neu'r tro nesaf.

Wrth i chi symud eich nodiadau i'r categorïau hyn, rydych chi'n mynd i weld rhai themâu gwych yn dechrau dod i'r fei. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld un yn fwy gwyrdd ... eich helpu chi i weld lle mae'r rhwystr ffordd fel y gallwch chi benderfynu sut i wthio drwyddo yn llwyddiannus.

Meddylfryd Dylunio

Ymarfer syml yn unig yw hwn sy'n cael ei ddefnyddio i feddwl dylunio. Mae meddwl dylunio yn arfer llawer ehangach sy'n aml yn cael ei gymhwyso i ddylunio profiad defnyddiwr, ond mae'n esblygu i helpu busnesau i fynd i'r afael â materion llawer mwy hefyd.

Mae 5 cam mewn meddwl dylunio - emphathize, diffinio, delfrydio, prototeip a phrofi. Y tebygrwydd rhwng y rheini a'r taith farchnata ystwyth Datblygais nad damwain oeddwn i!

Byddwn yn eich annog i ddilyn cwrs, gwylio rhai fideos, neu hyd yn oed prynu llyfr ar Dylunio Meddwl, mae'n trawsnewid y ffordd y mae busnesau'n gweithredu. Os oes gennych unrhyw argymhellion, gadewch nhw yn y sylwadau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.