DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Galluogi Data Marchnata DESelect ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC).

Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu modelau data, ond mae hefyd yn berffaith abl i integreiddio neu uwchlwytho ffynonellau data lluosog, a elwir yn estyniadau data.

Mae'r hyblygrwydd enfawr a gynigir gan SFMC yn cael ei briodoli'n bennaf i'r ffaith bod llawer o weithrediadau yn y Cwmwl Marchnata yn cael eu rhedeg gan ymholiadau SQL. Mae gweithgareddau marchnata fel segmentu, personoli, awtomeiddio, neu hyd yn oed adrodd yn gofyn am ymholiad SQL ar wahân yn y Cwmwl Marchnata i farchnatwyr hidlo, cyfoethogi, neu gyfuno'r estyniadau data. Dim ond ychydig o farchnatwyr sydd â'r wybodaeth a'r sgil i ysgrifennu, profi, a dadfygio ymholiadau SQL yn annibynnol, gan wneud y broses segmentu yn cymryd llawer o amser (felly yn ddrud) ac yn dueddol o gael gwallau amlaf. Y senario fwyaf tebygol mewn unrhyw fenter yw bod yr adran farchnata yn dibynnu ar gymorth technegol yn fewnol neu'n allanol i reoli eu data yn SFMC.

Mae DESelect yn arbenigo mewn darparu datrysiadau galluogi data marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange. Crëwyd ei ddatrysiad llusgo a gollwng cyntaf, DESelect Segment yn benodol ar gyfer marchnatwyr heb unrhyw brofiad codio, gan eu galluogi i ddefnyddio'r offeryn ar unwaith o fewn ychydig funudau i'w osod fel y gallant ddechrau ar unwaith gyda segmentu grwpiau targed ar gyfer eu ymgyrchoedd. Gyda DESelect Segment, nid oes rhaid i farchnatwyr ysgrifennu un ymholiad SQL.

Galluoedd DESelect

Mae gan DESelect ystod o atebion parod i gynyddu'r ROI yn Salesforce Marketing Cloud ar gyfer corfforaethau:

 • DESelect Segment yn cynnig nodweddion segmentu sythweledol ond pwerus trwy ddetholiadau. Mae dewisiadau yn galluogi defnyddwyr i gyfuno ffynonellau data a chymhwyso hidlwyr i gynhyrchu segmentau mewn modd sy'n osgoi'r angen am ymholiadau SQL. Diolch i'r offeryn, gall defnyddwyr gyflawni tasgau segmentu yn y SFMC 52% yn gyflymach a lansio eu hymgyrchoedd hyd at % 23 yn gyflymach, wrth barhau i wneud defnydd llawn o'r posibiliadau niferus a gynigir gan y Cwmwl Marchnata. Mae DESelect yn galluogi marchnatwyr i segmentu, targedu, a phersonoli eu cyfathrebiadau yn annibynnol (heb fod angen arbenigwyr allanol) a gyda mwy o greadigrwydd nag erioed o'r blaen.
 • DESelect Connect yn ddatrysiad integreiddio data marchnata sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol awtomeiddio marchnata i arbed amser trwy integreiddio a chynnal unrhyw ffynhonnell ddata yn hawdd trwy webhooks (API) i Salesforce Marketing Cloud a/neu Salesforce CDP ac yn ôl, gan ddefnyddio dim byd ond nodweddion llusgo a gollwng. Yn wahanol i offer integreiddio mawr, mae DESelect Connect wedi'i adeiladu ar gyfer marchnatwyr smart-gwaith, gan ei wneud yn fwy dew, am bris is o'i gymharu ag atebion eraill, ac yn hawdd iawn i'w ddefnyddio. Fel pob cynnyrch DESelect, nid oes angen unrhyw amser segur ar Connect ar gyfer gosod neu osod, yn syml, plwg-a-chwarae. Yn bwysicaf oll, nid oes angen hunan-gynnal arno ac mae wedi'i gynllunio gyda chyfyngiadau SFMC ar nifer y galwadau API.
 • DDEDewis Chwiliad nid yw'n newydd, mae wedi bod ar gael ac mae'n dal i fod fel Estyniad Chrome i helpu marchnatwyr i chwilio'n hawdd am unrhyw beth yn eu cwmwl marchnata. Mae'r bar chwilio cwbl integredig yn eich galluogi i chwilio am Estyniadau Data, gan gynnwys:
  1. Templedi E-bost
  2. Defnyddiwr yn Anfon
  3. Cynnwys
  4. Awtomeiddio
  5. Gweithgareddau Ymholiad
  6. Diffiniadau Hidlo

Y mis hwn, rhyddhaodd DESelect Chwilio i mewn hefyd AppExchange. Roedd y penderfyniad i ychwanegu'r cynnyrch i farchnad Salesforce oherwydd y galw poblogaidd gan ddefnyddwyr sy'n gweithio mewn sefydliadau nad ydynt yn cefnogi estyniadau crôm. Nawr, mae pob defnyddiwr Marchnata Cloud yn cael buddion yr offeryn hawdd ei ddefnyddio hwn sy'n arbed amser.

 • dad-ddewis chwiliad 1
 • dad-ddewis canlyniadau chwilio

Nodweddion Segment DESelect

 • Ymunwch estyniadau data gyda'i gilydd - Gall defnyddwyr ddefnyddio llusgo a gollwng i uno estyniadau data yn hawdd a diffinio sut maen nhw'n gysylltiedig. Gall gweinyddwyr ddiffinio'r cysylltiadau hyn ymlaen llaw.
 • Eithrio cofnodion - Yn debyg i ymuno ag estyniadau data, gall defnyddwyr ddangos cofnodion y maent am eu heithrio o'u dewis.
 • Atodi ffynonellau data - Mae'n hawdd gyda DEDewis i atodi cysylltiadau o wahanol ffynonellau data at ei gilydd.
 • Cymhwyso meini prawf hidlo - Gall defnyddwyr gymhwyso llu o hidlwyr ar draws estyniadau data a ffynonellau, gan gefnogi pob fformat maes.
 • Perfformio cyfrifiadau – Mae subqueries yn caniatáu ar gyfer cydgasglu data a pherfformio cyfrifiadau, fel faint o bryniannau y mae cwsmer wedi'u gwneud neu faint mae cwsmer wedi'i wario.
 • Trefnu a chyfyngu ar ganlyniadau - Gall defnyddwyr ddidoli eu canlyniadau yn nhrefn yr wyddor, yn ôl dyddiad, neu unrhyw ffordd arall sy'n rhesymegol. Gallant hefyd gyfyngu ar nifer y canlyniadau os oes angen.
 • Diffinio a defnyddio rhestrau dewis - Gall defnyddwyr aseinio gwerthoedd rhestr ddewis a labeli fel gweinyddwr, gan alluogi eu tîm i hidlo gyda mwy o sicrwydd.
 • Gosod gwerthoedd llaw neu seiliedig ar reolau - Gall defnyddwyr bersonoli eu canlyniadau, trwy osod gwerthoedd llaw neu seiliedig ar reolau, er enghraifft, Benyw yn dod yn Miss ac Gwryw yn dod yn Mister.
 • Dat-ddyblygu cofnodion gyda rheolau – Gellir dad-ddyblygu cofnodion trwy un neu lawer o reolau, gyda blaenoriaeth benodol.
 • Defnyddiwch segmentiad rhaeadr – Gall defnyddwyr gymhwyso rheolau rhaeadru i ddefnyddio 'segmentu rhaeadrau'.

DESelect Straeon Llwyddiant

Ar hyn o bryd, mae brandiau byd-eang fel Volvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, ac A1 Telekom yn ymddiried yn DESelect. Mae polisi'r cwmni o gadw perthynas agos â'i gleientiaid lle mae hyfforddiant a chymorth ymroddedig yn y cam cychwynnol, er bod yr app yn barod o'r dyddiad gosod, wedi caniatáu ar gyfer straeon llwyddiant parhaus.

Astudiaeth Achos Emerald: Wedi'i seilio ar California Emerald yn weithredwr digwyddiadau B2B byw a throchi ar raddfa fawr a sioeau masnach. Wedi'i sefydlu ym 1985, mae'r brand hwn sy'n arwain y farchnad wedi cysylltu dros 1.9 miliwn o gwsmeriaid ar draws 142 o ddigwyddiadau ac 16 o eiddo cyfryngau.

Yn ddiweddar, dechreuodd Emerald ddefnyddio SFMC. Yn fuan ar ôl defnyddio'r cwmwl, darganfu eu tîm awtomeiddio marchnata faint o ddibyniaeth drom sydd ar ymholiadau SQL heb unrhyw ateb hawdd ei ddefnyddio ar gyfer marchnatwyr heb unrhyw arbenigedd SQL. Canfuwyd aneffeithlonrwydd wrth adeiladu estyniadau data ymlaen llaw ac roeddent yn cael trafferth gyda'r anhyblygrwydd o orfod diffinio pob maes ymlaen llaw.

Cyn defnyddio DESelect, nid oedd gan farchnatwyr Emerald fynediad i gronfa ddata, gan fod eu tîm canolog wedi adeiladu segmentau o'r blaen. Helpodd DESelect Emerald i alluogi ei dîm marchnata i gyrchu a rheoli data i gyd wrth greu segmentau yn effeithlon, ac yn annibynnol. Nawr, maen nhw hyd yn oed yn edrych i mewn i gyflwyno DESelect i'r marchnatwyr eu hunain i alluogi eu defnyddwyr SFMC yn llwyr.

Mae DESelect wedi cynyddu effeithlonrwydd 50%. Mae'n llawer haws gwneud rhywbeth ad-hoc nawr.

Gregory Nappi, Uwch Gyfarwyddwr, Rheoli Data a Dadansoddeg yn Emerald

I ddysgu mwy am sut DEDewis gall helpu eich sefydliad:

Ymwelwch â DESelect Trefnu Demo Dethol