Sut i Ddefnyddio Strategaeth Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus

strategaethau lleoli awtomeiddio marchnata

Sut ydych chi'n defnyddio strategaeth awtomeiddio marchnata llwyddiannus? I lawer o fusnesau, dyma'r cwestiwn miliwn (neu fwy) o ddoleri. Ac mae'n gwestiwn rhagorol i'w ofyn. Fodd bynnag, yn gyntaf rhaid i chi ofyn, beth sy'n cael ei ddosbarthu fel a strategaeth awtomeiddio marchnata llwyddiannus?

Beth yw Strategaeth Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus?

Mae'n dechrau gyda nod neu set o nodau. Mae yna ychydig o nodau allweddol sy'n eich helpu chi i fesur defnydd llwyddiannus o awtomeiddio marchnata. Maent yn cynnwys:

Strategaethau Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus Canlyniad mewn Cynyddu mewn:

Strategaethau Awtomeiddio Marchnata Llwyddiannus Canlyniad mewn a Lleihad mewn:

 • Y cylch gwerthu
 • Marchnata uwchben
 • Cyfleoedd gwerthu coll

Hyd yn oed o ystyried yr ystod eang hon o nodau y gallwch eu cyflawni, ni warantir defnyddio strategaeth awtomeiddio marchnata llwyddiannus.

Diffinio'ch Strategaeth Awtomeiddio Marchnata

Meddyliais am yr 20+ enghraifft o awtomeiddio marchnata rydw i wedi helpu i'w ddefnyddio a'r hyn y mae'r rhai mwyaf llwyddiannus wedi'i gael yn gyffredin. Fe wnes i ddod o hyd i ddwy debygrwydd ysgubol i'r holl strategaethau awtomeiddio marchnata llwyddiannus rydw i wedi bod yn rhan ohonyn nhw: llyfrgelloedd rheoli arweiniol a chynnwys solet effeithiol.

 • Rheoli arweiniol effeithiol yn elfen eithaf eang o awtomeiddio marchnata felly byddaf yn ei ddadelfennu ym meysydd allweddol rheoli plwm a fydd yn helpu unrhyw fusnes i ddod o hyd i lwyddiant gan ddefnyddio awtomeiddio marchnata. I ddechrau, mae angen i werthiannau a marchnata ddod at ei gilydd i ddiffinio arweinydd. Yn well eto, diffiniwch dennyn ymhlith set o broffiliau neu bersonas. Beth yw'r gwerthoedd demograffig / cadarnograffig allweddol sy'n arwain?
 • Sefydlu eich camau arweiniol yw'r nesaf. Gall hyn fod mor syml â chamau arweiniol traddodiadol fel MQL, SAL, SQL, ac ati. Neu, gall cwmni greu diffiniadau cam arweiniol wedi'u teilwra sy'n nodi camau sy'n unigryw i broses brynu eu cwsmeriaid yn fwy cywir.

Ar ôl, diffiniadau arweiniol a chamau, rydych chi am fapio cynnwys sy'n bodoli eisoes i bob cam arweiniol. Bydd hyn yn eich helpu i weithredu maethiad plwm yn dibynnu ar gam cyfredol yr arweinydd. Dyma lle mae'r llyfrgell cynnwys solet yn cael ei chwarae. Trwy gael cynnwys gwych i'w rannu ym mhob rhan o'r twndis gwerthu, mae pwrpas i awtomeiddio marchnata. Heb lyfrgell cynnwys dda, ni fydd gennych lawer i'w ddweud na'i rannu o unrhyw werth.

Creu Eich Rhaglen Meithrin Arweiniol

Mae dychwelyd i arwain meithrin, amlinellu a chreu rhaglenni meithrin arweiniol yn gam hanfodol wrth ddefnyddio awtomeiddio marchnata yn llwyddiannus. Mae'r camau i ddiffinio cam arweiniol / arweiniol yn chwarae rhan bwysig yma a dyna pam y soniais amdanynt, ond bydd eich rhaglenni meithrin arweiniol yn gwneud neu'n torri eich buddsoddiad awtomeiddio marchnata.

Ar gyfer rhaglenni meithrin arweiniol, argymhellir yn gryf creu siart llif o'ch rhaglenni meithrin arweiniol i helpu i adeiladu'r llwybrau meithrin, diffinio sbardunau angenrheidiol, nodi bylchau cynnwys a chydlynu cyfrifoldebau gwerthu a marchnata. Trwy greu ac adolygu'r siart llif hon gyda rhanddeiliaid (ee timau gwerthu a marchnata), gallwch ddod ynghyd ar ymgyrchoedd effeithiol, datrys problemau posibl a phenodi cyfrifoldebau trwy gydol y broses ymgyrchu yn ôl yr angen.

Marchnata Awtomeiddio Marchnata Magu

Er mwyn meithrin arweinwyr yn fwyaf effeithiol, fodd bynnag, mae angen i chi allu cyflwyno cynnwys perthnasol ar yr adeg iawn. Nid yw cael llyfrgell gynnwys gref a'i mapio i arwain camau yn ddigon. Mae cael eich awtomeiddio marchnata yn sbarduno cyflwyno cynnwys perthnasol yn dibynnu ar greu rheolau busnes craff sy'n tanio'r cynnwys sy'n gysylltiedig â gweithgareddau penodol arweinydd yn awtomatig.

Po ddyfnaf y gallwch olrhain gweithgaredd arweiniol a chreu ymgyrchoedd meithrin plwm priodol sy'n ymateb yn y drefn honno i ddemograffeg + setiau gweithgaredd, y mwyaf llwyddiannus y byddwch gydag awtomeiddio marchnata. Ychydig iawn o enillion cadarnhaol (os o gwbl) fydd gan feithrin arweiniol â ffocws eang. Bydd meithrin plwm wedi'i dargedu'n uchel gan ddefnyddio cylchraniad cronfa ddata ddatblygedig a chynnwys gwerthfawr, perthnasol yn creu profiadau ystyrlon i'ch arweinwyr ac yn y pen draw yn eich helpu i gyrraedd y nod (ion) ar gyfer awtomeiddio marchnata a ddiffiniwyd gennych yn wreiddiol.

Segmentu'ch Arweinwyr Marchnata

gyda Awtomeiddio Marchnata Canlyniadau Net, rydym yn ymfalchïo mewn cael y cylchraniad cronfa ddata ddatblygedig orau ac offer meithrin arweiniol yn y busnes. Cyflwyno negeseuon wedi'u targedu'n uchel gyda chynnwys perthnasol yw'r safon newydd ar gyfer pob ymgyrch farchnata ac rydym wedi gwneud hynny'n hawdd i farchnatwyr ei wneud â Chanlyniadau Net. Ein swyddogaeth segmentu yw craidd Canlyniadau Net ac mae'n helpu i arwain eich rhaglenni meithrin arweiniol ymhlith swyddogaethau awtomeiddio marchnata pwysig eraill fel sgorio plwm, rhybuddion ar unwaith, adrodd a mwy.

Strategaeth Segmentu Awtomeiddio Marchnata

Gallwch greu rheolau segmentu dwfn i lansio unrhyw ymgyrch anogaethol ac mae pob cangen yn yr ymgyrch yn cael ei phweru gan yr un peiriant segmentu pwerus, gan ganiatáu i gannoedd o gyfuniadau segment symud yn ddeallus ac yn hawdd arwain trwy'r broses addysg a phrynu.

4 Sylwadau

 1. 1

  Cariad eich bod chi'n sôn am siartio llif yn eich erthygl Michael! Gall y pethau hyn fynd yn gymhleth ac rwyf wedi ei chael yn gwbl hanfodol. Yn enwedig os ydych chi'n defnyddio teclyn fel Hubspot lle nad oes cynrychiolaeth o'r twndis rydych chi'n ei adeiladu.

 2. 2

  “Po ddyfnaf y gallwch olrhain gweithgaredd arweiniol a chreu ymgyrchoedd meithrin arweiniol priodol sy'n ymateb yn y drefn honno i ddemograffeg + setiau gweithgaredd, y mwyaf llwyddiannus y byddwch gydag awtomeiddio marchnata." Caru hyn a methu cytuno mwy.

  Mike chwilfrydig i glywed sut rydych chi'n diffinio ac yn defnyddio “Prif Weithgaredd” a “Setiau Gweithgaredd” i ddatblygu ymgyrchoedd meithrin mwy wedi'u teilwra?

 3. 3
 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.