DemandJump: Marchnata Rhagfynegol a Deallusrwydd Cystadleuol

marchnata rhagfynegol galwjump

Mae'r Rhyngrwyd yn ffynhonnell ddata anhygoel a all, o'i gloddio, gynhyrchu cyfoeth o wybodaeth. Ond yn ôl Arolwg CMO eleni, dim ond un rhan o dair o'r marchnatwyr sy'n gallu profi'r effaith o'u gwariant marchnata, dim ond hanner sy'n gallu sicrhau da synnwyr ansoddol o'r effaith, ac mae bron i 20% yn gallu mesur unrhyw effaith o gwbl. Nid yw'n syndod bod marchnata analytics disgwylir i wariant gynyddu 66% yn y tair blynedd nesaf.

Wrth i ganran y siwrneiau prynu cyffredinol ar gyfer defnyddwyr a busnesau fudo ar-lein, mae marchnatwyr yn cydnabod bod angen iddynt gael neges o flaen cynulleidfaoedd perthnasol lle maent. Mae marchnata cynnwys, marchnata cyfryngau cymdeithasol, a gwariant marchnata dylanwadwyr yn parhau i godi wrth i sianeli marchnata eraill gyrraedd dirlawnder.

DemandJump yn ddatblygiad enfawr mewn deallusrwydd marchnata rhagfynegol, gan alluogi marchnatwyr i ddatgelu cyfleoedd marchnata, olrhain symudiadau cystadleuwyr a chyflymu eich traffig a'ch addasiadau. Mae edrych yn gyflym ar eu dangosfwrdd yn rhoi trosolwg i chi o'ch trosolwg a'ch cyfleoedd atgyfeirio, gan gynnwys cynhyrchu plwm, cyfleoedd newyddion a Chysylltiadau Cyhoeddus, cyfleoedd eFasnach, cyfleoedd cyswllt, blog a chyfleoedd cynnwys, a mwy.

galwjump-atgyfeirio-cyfle

Deallusrwydd Marchnata Cynnwys

Gan ddefnyddio offer deallusrwydd cynnwys DemandJump, gallwch fonitro pob darn o gynnwys y mae eich cystadleuwyr yn ei gynhyrchu, pa mor dda y mae'n perfformio, a hyd yn oed nodi ffynonellau'r traffig atgyfeirio i'w cynnwys.

mynnujump-trending-content

Gall hyn eich helpu i nodi'r dylanwadwyr a'r safleoedd cyfeirio a fydd hefyd yn gyrru traffig i'ch traffig. Mae'r platfform hyd yn oed yn darparu offer rheoli perthnasoedd i chi allu rheoli ac olrhain perthnasoedd allweddol â'ch dylanwadwyr.

mynnujump-Dylanwadwyr-wrth-gynnwys

Deallusrwydd y Farchnad

Y saws cyfrinachol y tu ôl DemandJump yw'r casgliad o fewnwelediadau cystadleuol allweddol y gallwch eu casglu o'r platfform i lywio'ch cynnwys a'ch strategaethau hyrwyddo. Dychmygwch fod gennych wariant marchnata cymhleth ar draws nifer o rwydweithiau ad, arddangos rhwydweithiau ad, nawdd a sianeli eraill. Gall DemandJump eich helpu i nodi pa ffynonellau sy'n gyrru traffig ac ymgysylltu, nid dim ond y rhwydweithiau hysbysebu maen nhw'n eu rhedeg. Maent hyd yn oed yn darparu eu algorithm sgorio perchnogol eu hunain i flaenoriaethu'r cyfleoedd a fydd yn sicrhau'r effaith fwyaf.

galwjump-traffic-from-sites-to-you-and-your-cystadleuwyr

Gall deall y pentwr marchnata y mae eich cystadleuwyr yn gweithredu ei strategaethau arno eich helpu i ddeall y llwyfannau y mae angen i chi gystadlu arnynt hefyd.

matrics galwjump-ad-platform-matrix

gyda DemandJump, gall marchnatwyr ar-lein ar draws unrhyw fath o fusnes - o e-fasnach, cyhoeddiadau, busnes-i-fusnes, i rai nad ydynt yn gwneud elw gael mewnwelediadau amhrisiadwy i'w strategaeth farchnata aml-sianel. Gweld ble rydych chi'n pentyrru yn erbyn eich cystadleuwyr a pha gamau y dylech eu cymryd i dyfu.

Profwch DemandJump ar Waith!

Datgeliad: Rwyf wedi gweithio'n agos gyda'r sylfaenydd Shawn Schwegman dros y blynyddoedd, rydym wedi gweithredu'r datrysiad ar gyfer ein hymdrechion ein hunain, ac yn creu partneriaeth barhaus gyda DemandJump.