Beth yw marchnata B2B ar sail cyfrif?

Depositphotos 25162069 a1

Sut mae'ch tîm gwerthu yn teimlo mewn gwirionedd am eich marchnata? Pryd bynnag y gofynnir y cwestiwn hwnnw i farchnatwyr B2B, mae'r ymatebion yn gyffredinol. Mae marchnatwyr yn teimlo eu bod nhw'n plygu drosodd yn ôl i gyflenwi nifer fawr o dennynau, ac nid yw Gwerthiannau'n blaen yn teimlo'r cariad. Mae'r cyfnewid yn mynd rhywbeth fel hyn.

Marchnata: Fe wnaethon ni gyflawni 1,238 o Arweinwyr Cymwysedig Marchnata (MQLs) y chwarter hwn, 27% yn uwch na'n nod!
Gwerthiannau: Nid ydym yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnom.

Os yw hynny'n swnio'n gyfarwydd, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Felly pam mae dau dîm yn ymroddedig i hybu trosiadau a chau gwerthiannau yn ei chael hi'n anodd gweithio gyda'i gilydd ar draws y rhaniad B2B gwych? Tra bod marchnatwyr yn canolbwyntio ar gyfaint, mae'r tîm gwerthu eisiau cyrraedd ychydig o ddylanwadwyr at gwmnïau targed. Mae marchnatwyr B2B yn aml yn dibynnu chwistrellu a gweddïo ymgyrchoedd sy'n gwastraffu adnoddau cwmnïau, neu farchnata persona sy'n ennyn diddordeb unigolion yn hytrach na chwmnïau.

Yn anffodus, mae Gwerthiannau'n gwybod nad yw'r arweinyddion Marchnata yn debygol o ddod i ben fel busnes caeedig. O ganlyniad, nid ydyn nhw'n trafferthu dilyn i fyny gyda'r arweinyddion hynny ... ac mae'r pwyntio bysedd yn dechrau.

Yr allwedd i ddatrys y broblem hon yw cael y ddau dîm ar yr un dudalen o'r cychwyn. Dyna'r addewid o ddefnyddio datrysiad fel y Cwmwl Marchnata B2B Demandbase. Mae'n ddatrysiad o'r dechrau i'r diwedd sy'n cysylltu technoleg marchnata ar draws y twmffat a'i optimeiddio ar gyfer B2B.

Trwy seiliedig ar gyfrif Dadansoddeg, Personoli a Sgwrsio atebion, mae'r platfform yn rhoi'r gallu i farchnatwyr B2B yrru canlyniadau a gweld mewn gwirionedd sut mae eu hymdrechion yn effeithio ar refeniw. Mae'n cysylltu marchnata, hysbysebu a CRM, gan alluogi Gwerthu a Marchnata i osod ac olrhain nodau trwy gydol cylch bywyd y cwsmer.

Mae B2B yn Mynnu Cynllun Gêm Gwahanol - Marchnata ar Sail Cyfrif

gyda Marchnata ar Sail Cyfrif, rydych chi'n dechrau trwy weithio gyda Gwerthiannau i nodi'r cwmnïau sydd fwyaf tebygol o brynu. Yna, rydych chi'n marchnata i'r cyfrifon hynny gyda chynnwys wedi'i bersonoli, ac yn mesur eich llwyddiant ar lefel y cyfrif. Pan wnewch chi, mae'r rhagolygon gorau yn cael y sylw sydd ei angen arnynt i symud trwy'r twndis ac mae pob segment o'r cyfrifon targed yn derbyn negeseuon perthnasol ar yr adeg briodol. Mae'r ymgyrchoedd hyn yn gweithredu'n fwy effeithlon nag ymgyrchoedd sy'n canolbwyntio ar faint, ac maent yn cyflawni ar gyfrifon targed Gwerthu. Mae hynny'n golygu bod mwy o fusnesau newydd ar gau a mwy o dwf i'r cwmni yn gyffredinol.

Os nad ydych erioed wedi gotten a diolch o Werthu, mae'n bryd dechrau gweithredu ar strategaethau marchnata sy'n ffactor yn nodau'r ddau dîm. Nid yn unig y gall Gwerthu a Marchnata fod yn gydweithredwyr agos trwy gydol y biblinell B2B, ond gall Marchnata ddangos yn glir y ROI o'i ymdrechion yn erbyn cyfrifon targed.

Nid gwyddoniaeth roced yw Marchnata Seiliedig ar Gyfrifon, ond mae'n rysáit ar gyfer perfformiad marchnata uwch, cwsmeriaid hapusach, a mwy o drawsnewidiadau yn esbonyddol. Mae hefyd yn debygol o arwain at ŵyl gariad Gwerthu / Marchnata. Pwy na fyddai eisiau hynny?