Deall Cynhyrchu Galw yn erbyn Cenhedlaeth Arweiniol

cynhyrchu galw yn erbyn cenhedlaeth plwm.png

Mae marchnatwyr yn aml yn cyfnewid y termau cynhyrchu galw (gen galw) ar gyfer cynhyrchu plwm (gen plwm), ond nid yr un strategaethau ydyn nhw. Gall cwmnïau sydd â thimau gwerthu pwrpasol ddefnyddio'r ddwy strategaeth ar yr un pryd. Yn aml mae gan gwmnïau tîm gwerthu i mewn i ymateb iddo galw ceisiadau gwerthu a gynhyrchir a timau gwerthu allan i gymryd rhan yn yr arweinwyr hynny a gynhyrchir drwodd arwain gweithgareddau cenhedlaeth.

Os gellir cymhwyso'r trawsnewid ar-lein heb unrhyw ryngweithio â'r cwmni, mae cynhyrchu galw yn hanfodol i yrru ymwybyddiaeth, ymddiriedaeth ac awdurdod gyda'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Os yw eich trawsnewidiad yn gofyn am ryngweithio gwerthiant, cyd-drafod, neu gylchoedd gwerthu hirach, mae cynhyrchu plwm yn hanfodol i dargedu a chaffael arweinwyr gwerthu cymwys sy'n cael eu meithrin drwodd i ben.

Beth yw Cynhyrchu Galw

Mae cynhyrchu galw yn gyrru ymwybyddiaeth a diddordeb yng nghynnyrch a gwasanaethau cwmni. Y nod yw gyrru busnes caeedig heb lawer o ryngweithio â'r defnyddiwr neu'r busnes rydych chi'n ei ddenu.

Yn achos cynhyrchu galw, efallai y byddwch yn fwy ymosodol wrth yrru'r gobaith trwy'r cylch gwerthu a'u cael yn uniongyrchol i'r trawsnewid.

Beth yw cenhedlaeth arweiniol

Mae cenhedlaeth arweiniol yn sbarduno diddordeb neu ymholiad i gynhyrchion neu wasanaethau. Y nod yw'r casglu cysylltiadau cymwys meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid a'i feithrin nes ei fod ar gau fel cwsmer.

Wrth ddefnyddio strategaethau cynhyrchu plwm, efallai y byddwch yn fwy ymosodol wrth gasglu gwybodaeth gyswllt fel y gallwch adeiladu ymddiriedaeth ac ymgysylltu â'r gobaith dros amser. Wrth gwrs, nid ydych chi chwaith eisiau torri ar draws nac arafu diddordeb yr arweinydd mewn cau busnes gyda chi. Sgorio Arweiniol yn hollbwysig - mae deall a yw'r arweinydd yn ddelfrydol, a oes ganddo'r gyllideb sydd ar gael, yn agos at benderfyniad prynu. Mae cylchoedd gwerthu hirach, ymrwymiadau aml-gam, a gwerthiant menter yn gofyn am strategaeth a phroses cynhyrchu arweiniol.

Gall y broses fod yn debyg iawn, a gall tactegau hyd yn oed fod yn union yr un fath rhwng y ddwy strategaeth. Er enghraifft, efallai y byddaf yn dal i fynd ar drywydd strategaethau chwilio, cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus i godi ymwybyddiaeth a gyrru naill ai galw neu arweinwyr. Efallai y byddaf yn datblygu ffeithlun neu bapur gwyn sy'n helpu i feithrin arweinydd neu annog penderfyniad prynu. Fodd bynnag, os wyf yn ceisio cynhyrchu arweinyddion, efallai y byddaf yn rhoi mwy o bwyslais ar arbenigedd y cwmni a sut y byddai sefydlu perthynas rhwng y ddau dymor hir yn wych yn strategol.

Fodd bynnag, gall llwyddiant neu fesur fod yn wahanol rhwng y ddwy strategaeth. Ar gyfer cynhyrchu galw, Efallai fy mod yn canolbwyntio mwy ar gyrhaeddiad fy marchnata a'r addasiadau sy'n deillio o hynny. Ar gyfer genhedlaeth arweiniol, Efallai fy mod yn canolbwyntio mwy ar nifer yr arweinwyr gwerthu cymwys. Er y gall y tîm marchnata fod yn gyfrifol am y naill strategaeth neu'r llall, y tîm gwerthu sy'n gyfrifol am gau busnes gyda strategaeth cynhyrchu plwm. Mae'r tîm marchnata yn gyfrifol yn unig am faint ac ansawdd y gwifrau sy'n cael eu trosglwyddo.

Cynhyrchu Galw

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.