Deltek ConceptShare: Adolygiad Creadigol, Prawfesur, a Chymeradwyaethau Ar-lein

Marciadau Adborth Deltek ConceptShare

Gan fod cwmnïau'n edrych i hybu cynhyrchiant gyda thimau llai, mae angen offer arnyn nhw a all eu helpu i gynyddu effeithlonrwydd. Ar gyfer timau marchnata a chreadigol mae hynny'n golygu cwrdd â gofynion y prosiect ar amser, cydgysylltu â'r cleient neu'r coworkers, cwblhau golygiadau, cael cymeradwyaethau a chyflawni'r prosiect erbyn dyddiad cau penodol.

Dyna ble ConceptShare Deltek gall datrysiad helpu. Mae'r offeryn yn galluogi timau marchnata a chreadigol i ddarparu mwy o gynnwys yn gyflymach ac am lai o gost trwy symleiddio a chyflymu'r broses adolygu a chymeradwyo.


qX69vZdcfi92ARggVVLVfd

Nodweddion a Buddion Deltek ConceptShare

 • Cadwch Eich Tîm Adolygu wedi'i Alinio - rhannu gwaith yn ddiogel gyda chleientiaid ac adolygwyr allanol, creu adolygiadau yn hawdd gyda pharamedrau a therfynau amser wedi'u diffinio'n dda, a hysbysu'r tîm adolygu yn awtomatig o ddyddiadau cau a fersiynau mewn amser real.

Deialog Adolygu Deltek ConceptShare

 • Byddwch yn Adborth Clir, Gweithredadwy - Adolygu dogfennau, delweddau, fideos, tudalennau gwe, a mwy, marcio a rhoi sylwadau uniongyrchol ar ased o'r gweithle prawfesur, a chydweithio ar adborth a'i egluro er mwyn osgoi gwaith diangen.
 • Symleiddio'r Cylch Adolygu - Cynnal rheolaeth fersiwn gaeth i sicrhau bod pawb yn adolygu'r ased mwyaf diweddar, dilysu gwnaed newidiadau hyd at y picsel gyda chymariaethau ochr yn ochr, a blaenoriaethu, fflagio a hidlo adborth fel bod pobl greadigol yn gwybod yn union pa ddiwygiadau i wneud.

Adolygiadau Fersiwn ConceptShare

 • Perfformiad Proses Trac ac Archwilio - Mae adolygiadau archwilio gyda phrawf amser-stamp o geisiadau a chymeradwyaethau adolygu, yn cynnal repot crynodeb adborth i ddal yr holl adborth i mewn i ddogfen y gellir ei rhannu, a chynnwys mân-luniau asedau i ddarparu cadarnhad gweledol o'r newidiadau y gofynnwyd amdanynt.

Prawf Ar-lein ac Adolygiadau Creadigol ar gyfer Timau Mewnol

Dywed 34% o asiantaethau mewnol fod eu timau creadigol yn treulio 7 awr neu fwy yr wythnos ar dasgau fel cydgrynhoi adborth a chael cymeradwyaeth.

Adroddiad Rheolaeth Greadigol Mewnol 2018. InMotionNow & InSource.

Gyda nodweddion adborth cydweithredol Deltek ConceptShare, gallwch sicrhau bod eich tîm yn cael adborth clir, gweithredadwy yn gyflym ac yn hawdd i leihau tagfeydd a darparu cynnwys mewn pryd. 

 • Mae edafedd sylwadau ac atebion yn galluogi timau i gydweithio dros waith sydd ar y gweill 
 • Mae baneri a chrynodebau adborth yn gwahanu adborth gweithredadwy oddi wrth sylwadau cyffredinol fel bod y Creaduriaid yn gwybod yn union pa ddiwygiadau i'w gwneud
 • Mae hysbysiadau a nodiadau atgoffa yn sicrhau bod y tîm adolygu'n gwybod yn union beth sy'n gofyn am eu hadolygu a'u cymeradwyo, erbyn pryd, a phryd y mae fersiynau newydd ar gael.
 • Ymgorfforwch y llif gwaith prawfesur ar-lein ar draws eich sefydliad cyfan gyda nodweddion diogelwch gradd menter

Prawf Ar-lein ac Adolygiadau Creadigol Ar Gyfer Asiantaethau

Pan fydd eich asiantaeth yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer nifer o ymgyrchoedd ar nifer o gyfrifon cleientiaid, gall rowndiau diddiwedd o adolygiad creadigol a diwygiadau ddryllio llanast ar eich llinell waelod. Wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer timau cynhyrchu creadigol prysur fel eich un chi, mae Deltek ConceptShare yn dod â'r broses brawfesur ar-lein i'ch helpu chi i gyflymu'r cylch adolygu - gan leihau costau cynhyrchu a rhoi mwy o amser i chi ail-fuddsoddi yn anghenion eich cleient. 

 • Cael golwg gyffredinol ar yr holl waith sydd ar y gweill
 • Arbedwch amser yn mynd ar ôl adborth trwy amserlennu nodiadau atgoffa i gadw adolygwyr ar dasg 
 • Canoli a threfnu ffeiliau a hanesion adolygu er mwyn eu harchwilio'n hawdd 
 • Gwahodd cleientiaid ac adolygwyr allanol i roi adborth ar asedau - nid oes angen mewngofnodi
 • Mae nodweddion hawdd eu defnyddio ac ymarferoldeb greddfol yn ymgorffori'n hawdd i lif gwaith atal cynnwys eich asiantaeth o fewn munudau

Mae Deltek bellach yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr ddefnyddio ConceptShare am ddim trwy Hydref 2020:

Dechreuwch am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.