Clog Dell (Clogio = Blogio Corfforaethol)

Llyfr Nodiadau Dell

Lansiodd Dell eu clocs yr wythnos hon, Un2one. Mae yna lawer o ysgrifennu wedi bod amdano ar y blogosffer ... rhai pobl yn eu canmol a rhai yn eu leinio. Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw un wedi pennu'r term eto, ond rwy'n hoffi'r term 'Clog' ar gyfer Blog Cwmni neu Gorfforaethol. Fe wnes i ei ychwanegu fel term diamwys ar wikipedia. Gall Blogiau Cwmni fod yn fendith neu'n felltith. Mae'n gofyn am strategaeth ac aliniad o'r blogwyr dan sylw i wneud y Clog:

  1. Perthnasol - a yw'ch blog yn gwasanaethu'r diwydiant? cleientiaid? rhagolygon? cystadlu?
  2. Amserol - pan fydd rhywbeth drwg neu dda yn digwydd, a yw'ch blog yn rhan o'r strategaeth uniongyrchol i gael y gair allan?
  3. Gonest - heb y manylion duwiol, a ydych chi'n bod ar y blaen gyda'ch darllenwyr neu a ydych chi'n mynd i roi sbin arno?
  4. Gwerthfawr - a yw'n mynd i helpu'ch busnes yn y tymor hir?

Efallai y bydd clogio yn swnio ychydig yn negyddol, mae hynny at bwrpas. Rwy'n gobeithio bod y term yn cael ei dderbyn ledled y byd, oherwydd nid wyf mor siŵr bod clocsio yn strategaeth dda ar gyfer corfforaethau. Wedi dweud hynny, nid wyf yn dweud bod blogio yn ddrwg i strategaeth gorfforaethol. I'r gwrthwyneb, rwy'n credu ei fod yn wych. Fodd bynnag, rwy'n credu bod gwahaniaeth amlwg iawn rhwng blogio a chlocsio. Gyda blogio, yr unigolyn sy'n berchen ar y llais a gall fynegi ei deimladau yn onest heb boeni am ôl-effeithiau. Dylai clogio, ar y llaw arall, fod yn llais ar y cyd i'r cwmni. Mae wedi'i hidlo. Rhaid iddo fod.

Mae Dell eisoes wedi gotten rhai fflap as lluniau ni chafodd gliniadur a oedd yn chwythu i fyny yn Japan sylw ar eu Clog wrth i newyddion rasio o amgylch y blogosffer.

Camgymeriad mawr! Pam fod hynny'n gamgymeriad? Pam fyddech chi am fynd i'r afael â mater i'r byd nad oes ond ychydig o bobl yn gwybod amdano efallai? Oherwydd os na wnewch chi, mae'r risg dan sylw yn enfawr.

Wrth i chi chwilio am y blogosffer ar gyfer Dell ar hyn o bryd, fe welwch Ffrwydro Gliniadur ger brig y rhestr! Gofynnwch hyn i chi'ch hun ... wrth ichi gribo trwy'r penawdau ar y canlyniadau chwilio, a ddaeth erthygl o One2one yn ddiddorol i chi? A wnaethoch chi hyd yn oed ddod o hyd iddo ar y rhestr?

Tawelwch yw lladd hyder defnyddwyr. A thrwy flogio, mae corfforaethau yn darparu cyfrwng i gyfathrebu'n effeithiol ag ef. Pan nad yw'n ymddangos eu blog yn gyntaf, defnyddwyr gwybod ei fod yn cael ei anwybyddu'n bwrpasol. O ganlyniad, ystyrir bod y clocs yn amherthnasol, yn anamserol, yn anonest ac yn amhrisiadwy.

Efallai mai Skype cawr VOIP fydd nesaf ar y rhestr. Yn ddiweddar, mae rhai datblygwyr yn Tsieina wedi honni eu bod wedi gwrthdroi amgryptio Skype peirianyddol ac wedi defnyddio eu meddalwedd i ddeialu person arall a rhoi gwybod iddynt am eu cyfeiriad IP. Mae gan hyn oblygiadau mawr i Skype, gan roi ei amgryptio dan sylw. Yn hytrach nag ymosod ar yr honiad, fe wnaeth Skype ei ddiswyddo yn syml. Ni fydd hyn yn dda i ddefnyddwyr rhyngrwyd blinedig o ran diogelwch. Rwy'n gwybod nad wyf am ei fentro.

Felly, beth yw eich Strategaeth Clogio? Yn hytrach na siarad am yr hyn rydych chi'n barod i'w gyfathrebu â'r llu (a'ch cystadleuaeth eich hun), beth ydych chi Nodyn yn barod i drafod? Y pynciau hynny fydd yn dod yn ôl i'ch brathu chi!