Mae Delivra yn Ychwanegu Personoli a Segmentu E-Fasnach

masnach delivra

Adran Fasnach yr UD Adroddwyd bod gwerthiannau ar-lein yn cyfrif am fwy na thraean o gyfanswm y twf mewn gwerthiannau manwerthu yn 2015. Dangosodd yr ymchwil hefyd fod gwerthiannau ar-lein yn cyfrif am 7.3 y cant o gyfanswm y gwerthiannau manwerthu yn 2015, i fyny o 6.4 y cant yn 2014.

Mae ymgyrchoedd marchnata e-bost yn gyfrifol am mwy na saith y cant o'r holl drafodion e-fasnach, gan ei wneud yr ail offeryn marchnata e-fasnach mwyaf effeithiol y tu ôl i'r swyddogaeth chwilio ar-lein, sy'n cynnwys cyfradd trosi o 15.8 y cant. Er gwaethaf ei effeithiolrwydd, nid yw pob masnachwr ar-lein yn cael ei greu yn gyfartal o ran cyllidebau marchnata a phersonél.

I Neil Berman, sylfaenydd, a Phrif Swyddog Gweithredol Delivra, mae'n amlwg bod economi e-fasnach heddiw yn gadael y drws yn llydan agored i nifer o ddarparwyr meddalwedd wasanaethu anghenion amrywiol fanwerthwyr yn y gofod yn llwyddiannus.

Nid yw'n gyfrinach y gall 100 o fanwerthwyr gorau'r byd fabwysiadu'r meddalwedd marchnata e-bost mwyaf soffistigedig a chadarn oherwydd bod ganddyn nhw dimau e-fasnach ymroddedig mawr i ddysgu'r nifer fawr o swyddogaethau i'w gweithredu'n effeithiol. Mae yna hefyd lawer o fanwerthwyr ar-lein lleol a rhanbarthol heb dîm marchnata pwrpasol mewn sawl achos. Mae'n hanfodol i'r manwerthwyr hyn fanteisio ar y llwyddiant y mae e-bost yn ei gynnig i e-fasnach, ond mae angen platfform arnynt sy'n darparu'r hanfodion er hwylustod i'w ddefnyddio a'u cymhwyso ar unwaith.

Trosolwg Masnach Delivra

Masnach Delivra yw'r pecyn diweddaraf gan y darparwr meddalwedd marchnata e-bost ac mae'n ymroddedig i awtomeiddio marchnata e-fasnach. Wedi'i ganoli o amgylch integreiddiadau â Magento, Shopify, a WooCommerce, mae'r platfform yn ddelfrydol ar gyfer manwerthwyr ar-lein bach a chanolig eu maint - gyda neu heb gefnogi lleoliadau brics a morter - ac mae'n caniatáu ar gyfer ymgyrchoedd marchnata e-bost ôl-brynu datblygedig. Mae e-byst gadael cartiau siopa wedi'u personoli hefyd yn un o'r nodweddion amlycaf ers hynny ymchwil yn dangos bod 60 y cant o negeseuon e-bost cart a adawyd yn cynhyrchu refeniw, gyda'r rhan fwyaf o hynny'n digwydd yn ystod 24 awr gyntaf yr e-bost.

Mae integreiddiadau trol siopa amser real y feddalwedd yn cynorthwyo manwerthwyr ar-lein i hyrwyddo offrymau cynnyrch, gwella profiadau cwsmeriaid, ac ail-argraffu i ddefnyddwyr i gyd trwy e-byst awtomataidd wedi'u personoli. Masnach Delivra yn galluogi defnyddwyr i greu segmentau yn awtomatig yn seiliedig ar ddata prynu synced gan Magento ac WooCommerce categorïau, neu Shopify mathau o gynhyrchion, i draws-werthu cynnyrch ac ail-gyflogi cyn-brynwyr. Yn ogystal, gall defnyddwyr olrhain priodoli refeniw o e-bost i strategaetholi postiadau yn y dyfodol ac anfon negeseuon cart wedi'u gadael yn hawdd i adfer refeniw posibl a chynyddu ROI marchnata e-bost.

Mae integreiddiad trol siopa penodol y defnyddiwr yn poblogi segmentau awtomatig yn seiliedig ar bryniannau o gategorïau neu fathau o gynhyrchion y platfform.

Segmentu Masnach Delivra

Masnach Delivra gall defnyddwyr hefyd greu eu segmentau eu hunain i'w defnyddio ar gyfer postiadau rheolaidd, prawf hollt a sbardun. Ymhlith y segmentau enghreifftiol mae:

  • Defnyddio data troliau wedi'u gadael i greu a hysbysiad postio wedi'i sbarduno
  • Defnyddio data archeb i traws-werthu cynhyrchion eraill
  • Defnyddio data archeb i ofyn amdano adolygiadau cynnyrch

Sbardunau Masnach Delivra

Nodwedd allweddol arall yw'r gallu i greu “digwyddiad â fflag” yn seiliedig ar bryniant o bost, gan ganiatáu i ddefnyddwyr “osod ac anghofio” ymgyrchoedd awtomataidd wrth reoli amseriad a neges cyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â masnach. Mae digwyddiadau wedi'u fflagio yn caniatáu i farchnatwr werthuso meini prawf, a changhennu cam llif gwaith yn ddau lwybr. Er enghraifft, gall marchnatwr ddewis gwerthuso a wnaeth derbynnydd agor post ai peidio, clicio ar ddolen benodol, ei brynu o'r siop e-fasnach, ac ati. Mae digwyddiadau wedi'u fflagio yn bwysig oherwydd eu bod yn caniatáu i farchnatwr reoli'r hyn a fydd yn cael ei wneud nesaf ar gyfer y derbynnydd, yn seiliedig ar weithred neu ddiffyg gweithredu blaenorol y derbynnydd. Gall marchnatwr ddewis anfon gwahanol e-byst, diweddaru meysydd data neu anfon negeseuon SMS.

Masnach Delivra hefyd yn cynnwys integreiddiadau gyda E-fasnach Google Analytics. Gan ysgogi data o Google Analytics, mae'r integreiddiad hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu metrigau allweddol fel refeniw, pryniannau a chyfraddau trosi, a sut y cânt eu priodoli i bob post ac e-bost yn gyffredinol. Yn ogystal ag integreiddio Google Analytics, adroddir ar fetrigau postio hefyd mewn fformatau sy'n manylu ar drosolwg cyfrifon, trosolwg postio, olrhain ystadegau, ystadegau dosbarthu a chymariaethau postio.

Adroddiadau Masnach Delivra

Mae dechrau gyda swyddogaeth bwerus Delivra Commerce yn broses gyflym i ddefnyddwyr newydd a phresennol. Boed yn uwchraddio neu'n cychwyn cyfrif cwsmer, gall Delivra gysoni'r platfform â data trol siopa cwsmer mewn oddeutu awr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.