Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol yn ôl Rhanbarth yr UD

Mabwysiadu Cyfryngau Cymdeithasol gan SMBs yn 2011 Zoomerang Infographic

Er y gallai Silicon Valley, Efrog Newydd a Chicago fod yn welyau poeth technoleg, cyfryngau a hysbysebu, mae arolwg newydd yn dangos bod busnesau bach a chanolig eu maint yn y Great Plains a De-ddwyrain yn arwain y genedl wrth fabwysiadu cyfryngau cymdeithasol. O edrych ar y canfyddiadau cenedlaethol, Dywed 75% o'r ymatebwyr nad oes gan eu busnes wefannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u brandio ar hyn o bryd. A yw'r canfyddiadau hyn yn cyfeirio at newid mewn mabwysiadwyr cynnar i ganol y genedl?

Arweiniwyd gan Zoomerang, mae arolwg o fwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau busnesau bach a chanolig yn rhoi cipolwg ar fabwysiadu cyfryngau cymdeithasol yn ôl rhanbarth:

 • Mae Great Plains a taleithiau'r De-ddwyrain yn fwy tebygol o fod â sianeli cyfryngau cymdeithasol wedi'u brandio ar 30% a 28%, yn y drefn honno.
 • Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer busnesau yn y Great Plains (22%) a De-ddwyrain (28%) hefyd ymhlith y rhai mwyaf gweithgar trwy'r cyfryngau cymdeithasol ar ran eu cwmni

Yn ogystal â defnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae'r arolwg yn rhoi mewnwelediad i sut mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn mynd at ddefnydd gweithwyr o gyfryngau cymdeithasol:

 • Mae 15% o'r rhai a holwyd wedi cyhoeddi polisi cyfryngau cymdeithasol i weithwyr
 • Mae 6% wedi tanio gweithiwr am gamddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

Mabwysiadu Cyfryngau Cymdeithasol gan SMBs yn 2011 Zoomerang Infographic

Y peth cyffrous am yr ystadegyn hwn yw nad yw mwyafrif y cwmnïau wedi coleddu cyfryngau cymdeithasol o ystyried y cyfle i wneud hynny. Os yw'ch cwmni'n un ohonyn nhw, mae gennych chi'r potensial i neidio llyfu cystadleuwyr dim ond trwy fabwysiadu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Am beth ydych chi'n aros?

5 Sylwadau

 1. 1

  Data diddorol ... mae'n rhaid bod mwy y gallwn ni, darparwyr marchnata cyfryngau cymdeithasol, ei wneud i gyflymu'r mabwysiadu. Mae llwybrau anadlu yn llawn arweiniad, anogaeth, 'sut i', hyrwyddiadau ... gan bob un ohonom ac eto rydym yn dal i symud yn araf yn yr oes sydd ohoni lle mae 'cyflymder yn fywyd'. Beth arall ddylen ni ei wneud?

 2. 2

  Data diddorol ... mae'n rhaid bod mwy y gallwn ni, darparwyr marchnata cyfryngau cymdeithasol, ei wneud i gyflymu'r mabwysiadu. Mae llwybrau anadlu yn llawn arweiniad, anogaeth, 'sut i', hyrwyddiadau ... gan bob un ohonom ac eto rydym yn dal i symud yn araf yn yr oes sydd ohoni lle mae 'cyflymder yn fywyd'. Beth arall ddylen ni ei wneud?

  • 3

   Rwy'n credu bod cymdeithasol wedi cael llygad du pan aeth yr holl gurws allan a sgrechian am ba mor wych ydoedd ond ddim wir yn deall sut i'w ddefnyddio'n effeithiol. Er mwyn i gwmnïau fabwysiadu, mae'n rhaid iddynt sylweddoli ei fod yn ddewis rhwng elwa neu ddifetha o bosibl. Nid wyf yn credu bod angen i bob cwmni fabwysiadu i ddod yn iach a phroffidiol ... ond os yw eu diwydiant a'u cystadleuaeth yn gwneud hynny, mae hynny'n dipyn o risg. Y swydd i ni yw dangos iddynt y manteision a'r enillion y gall cymdeithasol eu darparu ... yn ogystal â'r risgiau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.