Sut y bydd Technoleg Deepfake yn Effeithio ar Farchnata?

Technoleg a Marchnata Deepfake

Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto, efallai mai'r app symudol rydw i wedi bod yn cael y mwyaf o hwyl ag ef eleni yw Arwyneb. Mae'r cymhwysiad symudol yn caniatáu ichi gymryd eich wyneb a newid wyneb unrhyw un mewn llun neu fideo arall yn eu cronfa ddata.

Pam y gelwir ef yn Deepfake?

Deepfake yn gyfuniad o'r termau Dysgu Dwfn ac Fake. Mae Deepfakes yn trosoli dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial i drin neu gynhyrchu cynnwys gweledol a chlywedol sydd â photensial uchel i dwyllo.

Ap Gwrthwynebiad

Daeth Arwyneb cymhwysiad symudol yn syml i'w ddefnyddio a gall y canlyniadau fod yn eithaf doniol. Byddaf yn rhannu rhai o fy nghanlyniadau yma. Nodyn ochr ... nid ydyn nhw'n dwyllodrus iawn, dim ond embaras, arswydus a doniol iawn.

Dadlwythwch yr App Reface

A yw Deepfakes yn fwy dychrynllyd na doniol?

Yn anffodus, rydym yn byw mewn byd lle mae dadffurfiad yn gyffredin. O ganlyniad, mae technoleg dwfn yn un na fydd bob amser yn cael ei defnyddio mewn rhywbeth mor ddiniwed â gwneud i mi ddawnsio neu serennu mewn ffilm ... gellid eu defnyddio i ledaenu dadffurfiad hefyd.

Dychmygwch, er enghraifft, ddelweddau, sain, neu luniau fideo sy'n defnyddio technoleg dwfn i sefydlu gwleidydd. Hyd yn oed os caiff ei nodi fel dyfnder dwfn, gallai'r canlyniad deithio ar gyflymder y cyfryngau cymdeithasol i drin barn pleidleiswyr. Ac, yn anffodus, gallai canran sylweddol o bleidleiswyr - er eu bod yn fach iawn - ei gredu.

Dyma fideo gwych gan CNBC ar y pwnc:

Fel y gallech sylweddoli, mae rheolyddion a thechnoleg canfod yn dod yn eithaf poblogaidd i geisio brwydro yn erbyn technoleg dwfn. Diau y bydd yn mynd yn ddiddorol ...

Sut y Gellir Defnyddio Deepfakes ar gyfer Marchnata?

Daeth technoleg i gynhyrchu cyfryngau dwfn yn ffynhonnell agored ac ar gael trwy'r we i gyd. Er ein bod yn ei weld mewn ffilm fodern (defnyddiwyd lluniau o Carrie Fisher o'r 1970au mewn dyfnder dwfn yn Rogue One), nid ydym wedi eu gweld wrth farchnata ... ond fe wnawn ni hynny.

Mae ymddiriedaeth yn hanfodol mewn unrhyw berthynas rhwng y defnyddiwr a'r brand. Ar wahân i oblygiadau cyfreithiol, bydd yn rhaid i unrhyw fusnes sy'n edrych ar ddefnyddio technoleg dwfn yn eu hymdrechion gwerthu a marchnata gamu'n ysgafn ... ond rwy'n gweld cyfleoedd:

  • Cyfryngau wedi'u personoli - gallai brandiau gynhyrchu cyfryngau at yr unig bwrpas o gael eu cwsmeriaid i fewnosod eu hunain. Dychmygwch ddylunwyr ffasiwn, er enghraifft, gan alluogi person i fewnosod ei debygrwydd wyneb a chorff mewn fideo rhedfa. Gallent weld sut mae'r ffasiwn yn edrych yn weledol (yn symud) heb erioed orfod rhoi cynnig ar y wisg.
  • Cyfryngau wedi'u segmentu - gall recordio a golygu fideos fod yn arbennig o ddrud ac mae brandiau'n talu mwy a mwy o sylw i gynrychiolaeth demograffeg a diwylliannau sy'n cael eu darlunio. Yn y dyfodol agos, gallai brand recordio un fideo - ond defnyddio technoleg dwfn i rannu'r neges i gynrychioli gwahanol ddemograffeg a diwylliannau ynddo.
  • Uno Fideo - gallai brandiau gael eu cynrychiolwyr gwerthu neu arweinwyr i serennu mewn fideos sy'n ddwfn ond sydd wedi'u personoli i gyfathrebu'n uniongyrchol â darpar neu gleient. Mae'r math hwn o dechnoleg eisoes ar gael gyda llwyfan Synthesia. Er fy mod yn credu y dylai brandiau ddatgelu'r wyneb dwfn, mae hwn yn ddull trawiadol i siarad yn uniongyrchol â phob person yn bersonol.
  • Cyfryngau wedi'u cyfieithu - gall brandiau ddefnyddio dylanwadwyr ar draws ieithoedd. Dyma enghraifft wych o David Beckham - lle bydd ei debygrwydd yn denu sylw, ond mae'r neges wedi'i chyfieithu'n iawn. Yn yr achos hwn, maen nhw'n defnyddio lleisiau eraill a thechnoleg dwfn ar gyfer symud y geg ... ond gallen nhw hefyd fod wedi defnyddio dyfnder dwfn i ddisodli'r sain.

Yn yr holl enghreifftiau hyn, nid yw'r dyfnder dwfn yno i dwyllo ond i wella cyfathrebu. Mae'n llinell denau ... ac mae'n rhaid i fusnesau fod yn ofalus wrth ei cherdded!

Gadewch i ni ddiweddu hyn ar nodyn da ...

Dadlwythwch yr App Reface

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer y Ap wyneb. Rwy'n argymell yn fawr y fersiwn taledig sy'n darparu tunnell o gyfryngau ychwanegol i wneud llanast â nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.