Sut y bydd Technoleg Deepfake yn Effeithio ar Farchnata?

Technoleg a Marchnata Deepfake

Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto, efallai mai'r app symudol rydw i wedi bod yn cael y mwyaf o hwyl ag ef eleni yw Arwyneb. Mae'r cymhwysiad symudol yn caniatáu ichi gymryd eich wyneb a newid wyneb unrhyw un mewn llun neu fideo arall yn eu cronfa ddata.

Pam y gelwir ef yn Deepfake?

Deepfake yn gyfuniad o'r termau Dysgu Dwfn ac Fake. Mae Deepfakes yn trosoli dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial i drin neu gynhyrchu cynnwys gweledol a chlywedol sydd â photensial uchel i dwyllo.

Ap Gwrthwynebiad

Mae Arwyneb cymhwysiad symudol yn syml i'w ddefnyddio a gall y canlyniadau fod yn eithaf doniol. Byddaf yn rhannu rhai o fy nghanlyniadau yma. Nodyn ochr ... nid ydyn nhw'n dwyllodrus iawn, dim ond embaras, arswydus a doniol iawn.

Dadlwythwch yr App Reface

A yw Deepfakes yn fwy dychrynllyd na doniol?

Yn anffodus, rydym yn byw mewn byd lle mae dadffurfiad yn gyffredin. O ganlyniad, mae technoleg dwfn yn un na fydd bob amser yn cael ei defnyddio mewn rhywbeth mor ddiniwed â gwneud i mi ddawnsio neu serennu mewn ffilm ... gellid eu defnyddio i ledaenu dadffurfiad hefyd.

Dychmygwch, er enghraifft, ddelweddau, sain, neu luniau fideo sy'n defnyddio technoleg dwfn i sefydlu gwleidydd. Hyd yn oed os caiff ei nodi fel dyfnder dwfn, gallai'r canlyniad deithio ar gyflymder y cyfryngau cymdeithasol i drin barn pleidleiswyr. Ac, yn anffodus, gallai canran sylweddol o bleidleiswyr - er eu bod yn fach iawn - ei gredu.

Dyma fideo gwych gan CNBC ar y pwnc:

Fel y gallech sylweddoli, mae rheolyddion a thechnoleg canfod yn dod yn eithaf poblogaidd i geisio brwydro yn erbyn technoleg dwfn. Diau y bydd yn mynd yn ddiddorol ...

Sut y Gellir Defnyddio Deepfakes ar gyfer Marchnata?

Mae technoleg i gynhyrchu cyfryngau dwfn yn ffynhonnell agored ac ar gael trwy'r we i gyd. Er ein bod yn ei weld mewn ffilm fodern (defnyddiwyd lluniau o Carrie Fisher o'r 1970au mewn dyfnder yn Rogue One), nid ydym wedi eu gweld wrth farchnata ... ond fe wnawn ni hynny.

Mae ymddiriedaeth yn hanfodol mewn unrhyw berthynas rhwng y defnyddiwr a'r brand. Ar wahân i oblygiadau cyfreithiol, bydd yn rhaid i unrhyw fusnes sy'n edrych ar ddefnyddio technoleg dwfn yn eu hymdrechion gwerthu a marchnata gamu'n ysgafn ... ond rwy'n gweld cyfleoedd:

  • Cyfryngau wedi'u personoli - gallai brandiau gynhyrchu cyfryngau at yr unig bwrpas o gael eu cwsmeriaid i fewnosod eu hunain. Dychmygwch ddylunwyr ffasiwn, er enghraifft, gan alluogi person i fewnosod ei debygrwydd wyneb a chorff mewn fideo rhedfa. Gallent weld sut mae'r ffasiwn yn edrych yn weledol (yn symud) heb erioed orfod rhoi cynnig ar y wisg.
  • Cyfryngau wedi'u segmentu - gall recordio a golygu fideos fod yn arbennig o ddrud ac mae brandiau'n talu mwy a mwy o sylw i gynrychiolaeth demograffeg a diwylliannau sy'n cael eu darlunio. Yn y dyfodol agos, gallai brand recordio un fideo - ond defnyddio technoleg dwfn i rannu'r neges i gynrychioli gwahanol ddemograffeg a diwylliannau ynddo.
  • Uno Fideo - gallai brandiau gael eu cynrychiolwyr gwerthu neu arweinwyr i serennu mewn fideos sy'n ddwfn ond sydd wedi'u personoli i gyfathrebu'n uniongyrchol â darpar neu gleient. Mae'r math hwn o dechnoleg eisoes ar gael gyda llwyfan Synthesia. Er fy mod yn credu y dylai brandiau ddatgelu'r wyneb dwfn, mae hwn yn ddull trawiadol i siarad yn uniongyrchol â phob person yn bersonol.
  • Cyfryngau wedi'u cyfieithu - gall brandiau ddefnyddio dylanwadwyr ar draws ieithoedd. Dyma enghraifft wych o David Beckham - lle bydd ei debygrwydd yn denu sylw, ond mae'r neges wedi'i chyfieithu'n iawn. Yn yr achos hwn, maen nhw'n defnyddio lleisiau eraill a thechnoleg dwfn ar gyfer symud y geg ... ond gallen nhw hefyd fod wedi defnyddio dyfnder dwfn i ddisodli'r sain.

Yn yr holl enghreifftiau hyn, nid yw'r dyfnder dwfn yno i dwyllo ond i wella cyfathrebu. Mae'n llinell denau ... ac mae'n rhaid i fusnesau fod yn ofalus wrth ei cherdded!

Gadewch i ni ddiweddu hyn ar nodyn da ...

Dadlwythwch yr App Reface

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer y Ap wyneb. Rwy'n argymell yn fawr y fersiwn taledig sy'n darparu tunnell o gyfryngau ychwanegol i wneud llanast â nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.