Penderfynu Cynhyrchion, Gwasanaethau neu Nodweddion newydd

tiwninYr wythnos hon cefais Tunedio Mewn o Marchnata Pragmatig.

Rydw i tua thraean o'r ffordd trwy'r llyfr ar hyn o bryd ac yn ei fwynhau. Mae yna lawer o enghreifftiau ymarferol o sut mae ysgwyddau busnes wedi eu harwain i lawr llwybr penderfyniadau gwael oherwydd nad oedden nhw wedi 'Tiwnio Mewn' i'w rhagolygon. Trwy beidio â chyfrifo beth oedd eu rhagolygon eu hangen, roedd y cwmnïau'n lansio cynhyrchion, gwasanaethau neu nodweddion a oedd yn drewi.

Gyda dyfodiad cyfryngau cymdeithasol a'r we, rwy'n credu bod cydbwysedd wrth benderfynu cynhyrchion, gwasanaethau neu nodweddion newydd, serch hynny, sy'n ymestyn y tu hwnt i'r gobaith. Nawr bod y cwsmer yn gyfrwng marchnata cryf, mae angen i chi dalu sylw iddyn nhw hefyd. Ysbrydolodd y llyfr y swydd hon.

Dyma'r dull a gymeraf o benderfynu ar y flaenoriaeth ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau neu nodweddion newydd lle rwy'n gweithio:

  • Beth sy'n gludiog? Hynny yw, beth rydw i'n ei ddatblygu sy'n mynd i wella cadw cwsmeriaid? Os ydych chi'n werthwr SaaS, er enghraifft, a oes gennych API? Mae APIs yn wych oherwydd bod angen llai o god arnynt, llai o gefnogaeth, ac mae angen buddsoddiad mewnol gan eich cwsmer arnynt i integreiddio â'ch cynnyrch.
  • Beth sy'n synhwyraidd? Mae rhai cynhyrchion, gwasanaethau, neu nodweddion yn werth eu pwysau oherwydd yr effaith y byddant yn ei chael yn y diwydiant. Un enghraifft wych o hyn yw Archebu symudol ar gyfer bwytai. Er mai dim ond 10% o'u gwerthiannau ar-lein y mae prif siopau pizza yn eu cael o hyd, nawr maent wedi buddsoddi mewn ffôn symudol.

    Mae'n debyg y bydd y buddsoddiad yn colli busnes oherwydd bod profiad y defnyddiwr trwy ffôn yn sugno. Fodd bynnag, roedd yn rhaid iddynt rasio i farchnata gyda'r datrysiad er mwyn iddynt gael yr hype. Mae'r hype mwyaf newydd yw teclynnau.

    Sidenote: Rwy'n credu y bydd archebu symudol a widgets yn cael eu diwrnod - ond byddant yn cael eu hailddatblygu'n llwyr dros amser wrth i dechnoleg wella. Buddsoddodd y busnesau hyn yn y rhain nawr oherwydd y wefr a'r busnes anuniongyrchol - nid y canlyniadau busnes uniongyrchol.

  • Beth yw MERCHED-yn deilwng? Mae eich cwsmeriaid yn trefnu ar-lein ac oddi ar-lein. Mae gweithwyr yn tueddu i gadw at ddiwydiannau ond symud i wahanol gwmnïau. Mae hynny'n golygu bod marchnata Word Of Mouth yn bwysig ac mae angen i'ch busnes edrych arno fel cyfle. Os ydych chi'n creu cynnyrch, gwasanaeth neu nodwedd y mae'ch cwsmeriaid yn mynd â bananas drosto, rydych chi'n credu'n well eu bod nhw'n dweud wrth bobl eraill yn y diwydiant amdano!
  • Beth sy'n werth ei werthu? Dyma'r syniad y tu ôl i'r hyn rydw i wedi'i ddarllen hyd yn hyn i raddau helaeth Tunedio Mewn. Dyma'r ffactor mwyaf wrth dyfu eich busnes - mae'n rhaid i'ch cynnyrch, gwasanaeth neu nodwedd lenwi busnes Mae angen. Hynny yw, trwy brynu'ch cynnyrch - mae'r budd i'm busnes yn gorbwyso'r gost. Os nad oes angen yno, mae'n debyg na fyddwch yn llwyddo. Myth yn unig yw gwerthu iâ i Eskimos.

Gallai unrhyw un o'r ffactorau hyn ddisodli un arall. Ar adegau, rydym wedi datblygu nodweddion newydd yn syml yn ôl y galw am ragolygon mawr iawn. Gambl ydoedd, ond gwnaethom gydnabod y byddai'r buddsoddiad yn talu ar ei ganfed hyd yn oed pe na baem yn twyllo'r cleient penodol hwnnw. Credaf y dylai pob un o'r pedair menter hyn fod mewn map ffordd gwych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.