Ydy'ch Swydd yn Eich Gweithio Chi? Faint o weithwyr?

Ychydig fisoedd yn ôl, ni fyddech yn fy nal wrth fy nesg tan 9AM neu'n hwyrach. Nid fy mod i wedi gweithio'n hwyr ... dim ond bod fy swydd yn gweithio mwy i mi nag yr oeddwn i'n ei gweithio. Yn eithaf posibl, hon oedd y swydd orau y gallai rhywun ddod o hyd iddi yma yng nghanol y gorllewin. Yn y diwydiant meddalwedd, byddwn i wir yn herio pobl i ddod o hyd i well. Roeddwn i'n Rheolwr Cynnyrch gydag un o'r cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf - nid yn unig yn y rhanbarth - ond yn y wlad. Mae twf cyflym yn dod â llawer o her ag ef, serch hynny.

Rwy'n dod o gefndir Cynhyrchu, mae cymaint o fy argraff o waith modern yn dal i ddychwelyd i'm craidd peirianneg. Mae cynnyrch yn cael ei ddylunio, ei adeiladu, ei werthu a'i gefnogi. Mae'n eithaf syml ... nes i chi ddechrau tyfu ar gyfradd gyflym. Yn lle cychwyn y llinell ymgynnull newydd, rydych chi'n parhau i ychwanegu pobl ati. Dychmygwch y ci sled yn tynnu'r sled. Ychwanegwch gwpl yn fwy o gŵn a chwpl yn fwy o feicwyr ac yn awr mae angen musher gwych ac arweinydd cŵn arnoch chi. Ychwanegwch ormod, serch hynny, ac nid yw'r cŵn yn gwybod i ba gyfeiriad i symud ac mae'r mwsg yn cael ei golli yn rhywle yn y gymysgedd.

Cyfarfodydd - Nid oes yr un ohonom mor fud â phob un ohonom. Despair.com
Yr eironi, wrth gwrs, yw bod twf enfawr yn un o nodweddion craidd llwyddiant busnes. Dydw i ddim yn curo busnes mawr o gwbl - dim ond curo ydw i gweithio mewn busnes mawr. Gyda fy nhrosglwyddo diwethaf, rydw i wedi symud o gwmni o dros 200 i gwmni o 5.

Yn fy swydd newydd, mae'n debyg bod dwy i dair gwaith y gwaith nag sydd o bobl. Y gwahaniaeth yw nad oes unrhyw un yn aros ar berson arall, er ... rydyn ni i gyd yn gwibio mor gyflym ag y gallwn i ddileu'r gwaith. Nid oes unrhyw un wedi cynhyrfu, nid oes unrhyw un yn gweiddi ... rydyn ni i gyd yn helpu ein gilydd i symud y cynnyrch a'n cleientiaid ymlaen. Mae rhai o'n cleientiaid yn anhygoel o fawr, ond maen nhw'n hynod o faddeugar cyn belled â'n bod ni'n cyfathrebu â nhw ac yn gadael iddyn nhw wybod ein cynnydd.

Olaf wythnos Fe wnes i osod system ffôn PBX, rhwydwaith, rhwydwaith diwifr, dylunio ein cylchlythyr cyntaf, anfon ein hymgyrch gyntaf, ysgrifennu gofynion ar gyfer sawl gwelliant i'n system ar gyfer dau dîm o ddatblygwyr, gweithio i'n cael ni heb ein blocio gyda'r Postfeistri AOL, symud roedd y swyddfa o'n hen leoliadau i leoliadau newydd, wedi helpu i weithredu ychydig o gleientiaid newydd, a delio â nhw trwy'r amser cwmni ffôn materion.

Efallai bod hynny'n fwy nag y gwnes i ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn y cwmni mwy! Fy mhwynt yma yw peidio â churo'r cwmni y bûm yn gweithio iddo - rwy'n dal i fod yn gwsmer a byddwn yn eu hargymell fel y gorau yn y diwydiant, heblaw am ddim. Fy mhwynt yn unig yw tynnu sylw at y ffaith y gall timau bach, ymreolaethol symud ar gyflymder mellt. Os ydych chi eisiau gweld cynnydd, yna tynnwch y fiwrocratiaeth a grymuso'ch gweithwyr i lwyddo.

Roedd un enghraifft a ddarllenais flynyddoedd lawer yn ôl yn ymwneud WL Gore, y cwmni a ddyfeisiodd Gore-tex.

gore wedi ei enwi ymhlith y “100 Cwmni Gorau i Weithio iddynt yn America,” gan gylchgrawn FORTUNE, ac mae ein diwylliant yn fodel ar gyfer sefydliadau cyfoes sy’n ceisio twf trwy ryddhau creadigrwydd a meithrin gwaith tîm.

Canfu arweinwyr Gore fod tyfu lleoliad y tu hwnt i nifer penodol o weithwyr yn lleihau creadigrwydd ac yn lleihau cynhyrchiant cyffredinol. Yn lle tyfu'r cwmni, byddai Gore yn cychwyn cwmni 'newydd', gan adlewyrchu'r llinellau cynnyrch a strwythur sefydliadol pob lleoliad. Nawr mae ganddyn nhw dros 8,000 o weithwyr mewn 45 lleoliad. Os gwnewch y fathemateg, mae hynny oddeutu 177 o weithwyr ym mhob lleoliad - cyfrif gweithwyr hylaw iawn.

Mae meddalwedd heddiw yn addas ar gyfer y strwythur hwn. Nid oes angen cael tîm datblygu enfawr yn baglu drostynt eu hunain i ddatblygu cymhwysiad enfawr gyda chwilod a haenau a haenau cymhlethdod cudd. Yn lle, SOA yn meithrin timau bach, ymreolaethol. Gall pob tîm adeiladu atebion cymhleth ... yr unig gyffredinedd yw sut mae dogn y cais yn siarad â'i gilydd.

Mae bywyd yn dda ar ein bach cwmni. Rydym yn derbyn cyllid buddsoddi ar hyn o bryd (mae croeso i chi wneud hynny gysylltu â mi os ydych chi'n fuddsoddwr difrifol) ac mae'r diwydiant yn agored iawn. Efallai y bydd rhai yn anghytuno, ond nid wyf yn credu bod gennym un cystadleuydd galluog. Rydym wedi ein halinio a'n hintegreiddio â'r atebion gorau yn y diwydiant ... gan ysgogi e-bost, SMS, Voiceshot, Ffacs, Gwe a POS technolegau i gynyddu ymgysylltiad a phroffidioldeb i'r diwydiant bwytai.

Yn ffodus, rydyn ni'n fain, yn gymedrig, ac yn symud ar gyflymder rhyfeddol. Rydym wedi sefydlu perthnasoedd gyda'r cwmnïau uchaf eu parch yn y diwydiannau Bwyty, Gwe, Chwilio a Marchnata. Ein diwydiant ni yw hi, ac mae gennym ni strategaeth a'r arweinyddiaeth i'w chyflawni. Ac nid ydym yn bwriadu llogi unrhyw amser yn fuan.

Heddiw, rydw i'n gweithio fy swydd - ddim yn gadael iddo weithio i mi. Rydw i yn y swyddfa am 8AM ac rydw i'n gweithio 10 i 20 awr yn fwy yr wythnos nag y gwnes i flwyddyn yn ôl. Oherwydd fy mod i'n cael llawer o waith esbonyddol, rwy'n hapus ac cynhyrchiol. Gobeithio na fyddwn yn cyrraedd 177 o weithwyr ar unrhyw adeg yn fuan ... oni bai ein bod yn penderfynu cyflwyno lleoliad newydd!

2 Sylwadau

  1. 1

    Erthygl wych. Rwy'n meddwl am hyn yn aml oherwydd fy mod i'n gweithio mewn cwmni mawr, ond yn fy amser hamdden rwy'n rhedeg cychwyn gwe bach ac ychydig o flog. Llywodraethu Data yw'r hyn rwy'n ei wneud yn ddyddiol, ond rwyf wrth fy modd â busnesau cychwynnol oherwydd eich bod chi'n cael blas ar bob rhan o'r busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.