Annwyl AT&T U-Verse

attAnnwyl AT&T,

Rwyf eisoes yn gwsmer i chi. Mae gen i ffôn cartref a DSL trwoch chi (SBC yn flaenorol). Rwy'n hoffi'r gwasanaeth ond hoffwn uwchraddio'r DSL yn ogystal â manteisio ar y gwasanaeth teledu gwych sydd gennych. Rydych chi'n gweld, dim ond pecyn sylfaenol y mae fy fflat yn ei gynnig a hoffwn ei uwchraddio.

Am y ddwy flynedd ddiwethaf, rydych chi wedi anfon rhai post uniongyrchol hynod ddeniadol yn gofyn i mi uwchraddio. Rwy'n eu cael tua unwaith y mis wedi'u cyfeirio'n iawn i'm fflat. Un mis fe wnaethoch chi hyd yn oed anfon llyfr lliw llawn a oedd yn disgrifio'r holl becynnau ar gyfer DSL a Theledu. Cawsoch fi ... dwi'n cael fy ngwerthu! Mae angen i mi uwchraddio i U-Verse i weld y Colts yn ennill ddydd Sul yn eu holl ogoniant ysblennydd.

Dyma beth rydych chi'n ei ddangos i mi ... ac ydw, rwy'n barod!Saethiad sgrin 2010 02 05 am 4.57.52 PM

Felly, ymwelaf AT & T.com a chlicio ar y botwm Uwchraddio Nawr. Doh! Yn gyntaf mae'n rhaid i mi wirio a yw ar gael. Rwy'n gwybod ei fod ar gael, serch hynny, oherwydd bod gan fy nghymydog yn # 1324 y gwasanaeth am dros flwyddyn (symudodd allan). Mae hynny ar y drydedd stori ... dwi ar yr ail stori. Felly, rwy'n cyflwyno fy nghyfeiriad a rhif ffôn ...

Gwasanaeth Ddim ar Gael.

Fy nghwestiwn cyntaf, Annwyl AT&T, yw pam y byddech chi'n anfon hysbysebion i'm cyfeiriad am y flwyddyn ddiwethaf yn gofyn i mi uwchraddio i'ch gwasanaeth os nad yw ar gael mewn gwirionedd (nad wyf yn gwybod nad yw'n wir). Rydych chi wedi gwario cryn dipyn o arian ar y morglawdd cyson hwn o bost uniongyrchol. …

O wel ... dwi'n penderfynu cymryd llwybr arall. Rwy'n clicio ar y Sgwrs Ar-lein Nawr gwasanaeth ar eich tudalen. Rydw i mewn ciw gyda 15 cwsmer yn aros. Rwy'n credu y gallwch chi ollwng y Nawr. Cliciais yn agos ar y ffenestr a phenderfynu galw yn lle. Rwy'n clicio Cysylltu â Ni ... diolch byth fod gennych y rhifau ffôn ar gael.

Mae'r ffôn yn ateb gyda llais awtomataidd ac yn gofyn imi nodi rhif ffôn fy nghyfrif. Rwy'n gwneud. Yna mae'n gofyn imi beth hoffwn ei wneud, dywedaf yn ofalus “Get U-Verse” gan feddwl bod “U-Verse” yn swn eithaf da i ddal arno. Peidiwch â mynd ... “Mae'n ddrwg gen i, nid wyf yn deall eich cais.” Nawr rydw i'n mynd ychydig yn rhwystredig. “Uwchraddio i U-Verse”… mae hynny'n gweithio.

Mae'r system yn dweud wrthyf na allaf uwchraddio, mae arnaf ryw fath o ôl-gydbwysedd. Felly, rwy'n ei dalu dros y ffôn gyda cherdyn credyd trwy deipio fy holl rifau. Rhyfedd pam na wnaethoch chi ddweud hyn wrthyf ar y dudalen we lle gwnes i fewngofnodi a gofyn am y gwasanaeth.

Beth bynnag, rydw i'n gysylltiedig â chynrychiolydd, Shannah, ac mae hi'n wych. Mae gennym ni ychydig o siarad bach am The Colts yn curo'r Seintiau y penwythnos hwn. Mae hi'n dweud wrtha i fod ei gŵr yn gefnogwr Eirth. Gofynnaf, “Ydyn nhw'n dal yn yr NFL?”. Mae hi'n cael cwtsh allan o hynny. Mae hi'n dweud wrthyf fod ei system yn dweud nad yw ar gael chwaith. Rwy'n dweud wrthi fod gan fy nghymydog ac mae hi'n gofyn am eu cyfeiriad. Mae'n rhaid i mi redeg allan o'r fflat, i fyny'r grisiau, a chael y rhif. Rwy'n rhedeg yn ôl i lawr ac yn dweud wrthi # 1324.

Mae hi'n parhau ac yn meddwl ei bod hi'n gwneud cynnydd. Rwy'n eithaf cyffrous. Yna mae'r alwad yn cael ei gollwng.

Nid oes unrhyw un yn galw yn ôl ... mae'n debyg nad oedd y system wedi olrhain fy rhif ac nid oes gennyf fodd i gael gafael ar Shannah nawr i barhau â'r gwaith. Ceisiais ddeialu drwodd i'r gweithredwr yr eildro ond nawr roedd aros eto.

Felly ... rwy'n ymweld â'r wefan eto ac yn penderfynu ysgrifennu e-bost. Rwy'n clicio Cysylltu â Ni ar waelod y dudalen ac yn teipio “Upgrade to U-Verse” yn y maes sydd ar gael. Rwy'n clicio cyflwyno ac mae'r dudalen yn ail-lwytho gyda chwpl o opsiynau e-bost isod. Rwy'n clicio ar yr opsiwn e-bost cyntaf ... ac yn lle cyfeiriad neu ffurflen e-bost, rwy'n cael dolen yn ôl i wefan U-Verse. Dyna'r safle roeddwn i eisoes ynddo.

Mae'n fy ngwneud yn chwilfrydig os ydych chi erioed wedi gwneud profion defnyddiwr gyda'ch gwefan eich hun i ddarganfod pa mor hawdd neu anodd y gallai fod i'ch cwsmeriaid ddefnyddio'ch gwasanaethau ar-lein. Tybed faint o gannoedd neu filoedd o gwsmeriaid eraill sy'n barod i dalu mwy a dod yn gwsmeriaid mwy gwerthfawr i'ch sefydliad - ond na allant.

Yno mae gennych chi, AT&T. Rwy'n gwsmer hapus (o'r blaen) sy'n dymuno uwchraddio ei gyfrif. Rydw i wedi talu fy miliau, mae gen i arian, ac rydych chi wedi bod yn marchnata i mi ei wneud ers cwpl o flynyddoedd. Rydych chi wir eisiau i mi uwchraddio, dde? Os gwnewch chi hynny, nid yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio, nid yw'ch sgwrs ar-lein yn cadw i fyny, nid yw'ch system yn gywir, ac efallai bod eich system ffôn (yn eironig) wedi gollwng fy ngalwad.

Rwy'n barod pan fyddwch chi.

Yn amlwg, nid yw hynny heddiw.
Diolch!
Douglas Karr

2 Sylwadau

  1. 1

    Cefais yr un profiad ag u-pennill. Mae'n anhygoel. Rwyf am ei fod mor ddrwg. Derbyniais e-byst a hyd yn oed galwadau telefarchnata yn ei gylch. Gwasanaeth ddim ar gael yn ein hardal. Ar y cyfan, nid wyf erioed wedi gweld cwmni mor wael am wasanaethu eu cwsmeriaid.

  2. 2

    Mae hynny'n bendant yn swnio fel drafferth. A wnaethoch chi erioed gael yr uwchraddiad yr oeddech chi'n edrych amdano? Yn bersonol, byddai'n well gen i gadw gyda fy ngwasanaeth Rhwydwaith DISH. Rydw i wedi bod yn danysgrifiwr ers amser maith ac yn ddiweddar des i'n gyflogai hefyd. Mae gan DISH fwy o sianeli HD o hyd nag unrhyw un arall yn y diwydiant ynghyd â bargeinion gwych fel HD am ddim am oes. Hefyd mae yna bethau eraill i feddwl amdanynt hefyd, er enghraifft dibynadwyedd. Pan fyddwch chi'n cael eich holl wasanaethau adloniant / cyfathrebu o un ffynhonnell, os oes toriad ar un, maen nhw i gyd yn gwneud hynny. O leiaf os yw un o fy ngwasanaethau yn profi hiccup gallaf ddal i fwynhau'r lleill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.